فتوکده| عکس بازیگران , عکس نوشته , متن

 • امروز دوشنبه ۳۰ مرداد

 • 

  دیالوگ های ماندگار فامیل دور

  حرف های بامزه فامیل دور,دیالوگ های فامیل دور,متن ها بامزه شخصیت فامیل دور

  دیالوگ های ماندگار فامیل دور,حرف های بامزه فامیل دور,دیالوگ های جالب فامیل دور,فامیل دور,گفته های فامیل دور,بهترین دیالوگ فامیل دور,دیالوگ ماندگار فامیل دور

  دیالوگ های ماندگار فامیل دور,حرف های بامزه فامیل دور,دیالوگ های جالب فامیل دور,فامیل دور,گفته های فامیل دور,بهترین دیالوگ فامیل دور,دیالوگ ماندگار فامیل دور

  ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩﻭ ﺑﻌﻀﯽ

  ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﻢ، ﺧﻼﺻﻪ

  ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻧﻔﻬﻢ ﺟﻤﻊ

  ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺍﺟﺘﻤــــﺎﻉ ﺩﺍﺩﯾﻢ

  .

  .

  ﻓﺎﻣﯿـﻞ ﺩﻭﺭ:

  ﺍﯾﻨﺎﯾـﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﻤﯿﺎﺭﻩ.

  ﺁﻗﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻭ ﻣﻨﻮ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

  ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺑﻬﻢ ﭘــﻮﻝ ﺑﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﯿﺎﻩ ﺑﺸﯿﻨﻢ.

  ﻧﺎﻣﺮﺩﻡ ﺍﮔﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﮐﻨﻢ !!!!

  .

  .

  ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻣﻮ ﺑﻪ ﮐﺴـﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ

  ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺵ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﺖ ، ﺧﺮ ﺍﺳﺖ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺭﻓﺖ!

  .

  .

  دیالوگ های بامزه فامیل دور در سایت فتوکده :  http://photokade.com

  .

  .

  ﺷﺎﻧﺲ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ

  ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺯﻧﮓ ﺑﺮﻧﻤﯿﺪﺍﺭﻩ؛ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻼً ﮐﻠﯿﺪ ﺩﺍﺭﻩ!!!

  .

  .

  ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪﯼ ﺑﺪﻭﻥﺧﻮﺩﺕ ﻧﻴﺴﺘﯽ ,ﺧﺮﺩﺭﻭﻧﺘﻪ

  .

  .

  ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻨﺪﻩ ، ﯾﻪ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ

  .

  .

  بیشترین شکست های که تو زندگیم خوردم ,به خاطر دروغ هایی بود که باید می گفتم

  اما نگفتم آقای مجری

  .

  .

  آقای مجری : با بچه هاتون درست صحبت کنید !

  فامیل دور : آیِ مجری دیدی که باهاش درست صحبت کردم…

  میخواد شلوار منو در بیاره

  .

  .

  جیگر : من خر نیستم ! من خر نیستم ! من خر نیستم !

  فامیل دور : ببخشید جسارت کردم 

  شما عقابی، پروانه ای ، من خرم که توو این خونه با تو موندم !!

  .

  .

  فامیل دور: دل آدما مثل پسته می‌مونه، یه سری از دل‌ها درشون بازه، می‌فهمی توش چیه

  ولی یه سری از دل‌ها هست که درش بستس

  اینقدر بسته نگهش می‌دارن که بالاخره یه روز مجبور می‌شن بشکننش و همه‌ چی خراب می‌شه…

  .

  .

  ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﮑﻮﮐﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ

  .

  .

  توی زندگی هیچ وقت با یه خر دردو دل نکنید

  .

  ﻓﺎﻣﻴﻞ: ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﺮﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﺮﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ

  ﻣﺠﺮﻱ : ﭼﻲ ! ؟ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺱ …

  ﻓﺎﻣﻴﻞ : ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻢ! ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﻟﻨﺪﻫﻮﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﺳﻪﺧﻮﺩﺵ !!

  ﻣﺠﺮﻱ : ﺁﺧﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻪ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻩ، ﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻩ …

  ﺑﭽﻪ : ﻧﻪ ﮐﯿﻒ ﮐﺮﺩﻩ!

  ﻓﺎﻣﻴﻞ : ﺷﻤﺎ ﻣﮕﻪ ﺗﻠﻮﺯﻳﻮﻥ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻲ؟ ﻫﻤﺶ ﻣﻴﮕﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻔﺎﻫﻤﻪ

  ﻣﺠﺮﻱ : ﺁﺧﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﺍﺻﻼٌ ﻣﻴﻔﻬﻤﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻳﻨﻲ ﭼﻲ؟

  ﻓﺎﻣﻴﻞ : ﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻴﻔﻬﻤﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻬﺶ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺩﻡ، ﺗﺎﺯﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﺍﻱ ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻢ

  ﺑﻠﺪﻩ،ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﺍﻭﻧﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺑﻬﺖ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺩﻣﻮ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﺮﻱ …

  ﺑﭽﻪ : ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ، ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﻳﮏ

  ﻣﺠﺮﻱ: ﻳﻨﻲ ﭼﻮﻥ ﭼﺎﺭﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﻠﻤﺒﻪ ﺳﻠﻤﺒﻪ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﻭﻗﺖ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻨﺸﻪ؟

  ﻓﺎﻣﻴﻞ: ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﺮﻱ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻴﺲ، ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﺎﺭﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﻴﺸﻦ!

  .

  .

  دیالوگ های ماندگار فامیل دور,حرف های بامزه فامیل دور,دیالوگ های جالب فامیل دور

  فامیل دور,گفته های فامیل دور,بهترین دیالوگ فامیل دور,دیالوگ ماندگار فامیل دور

  • فتوکده دات کام
  • ۰۵ مرداد ۱۳۹۳
  • نظرات تایید شده : ۱۲
  ۱۲ نظر به ثبت رسیده است
  1. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ گفته :

   باعال بود

  2. Fake girl در تاریخ پنج شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴ گفته :

   چـــیشـــــدهـ؟؟؟
   :l

  3. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عشق من فامیل دور… عااااااالیه

  4. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   aaaaaaaaali

  5. علی در تاریخ جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عاشق شخصیت فامیل دورم

  6. ناشناس در تاریخ شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   چقدر زیبا و سنگین

  7. یاسر در تاریخ شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   ایرج طهماسب واقعا” هنرمنده.

  8. یاسر در تاریخ شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   فامیل دور بهترین بازیگر تلویزیون.

  9. مهناز در تاریخ شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاااااااااشق فامیل دورم

  10. حمید در تاریخ دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   آخری خیلی باحال بود.
   ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﺎﺭﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﻴﺸﻦ!

  11. Zohreh در تاریخ جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bod

  12. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۳ گفته :

   خیلی خوب بود

  نظر بدهید (نظرات بعد از تایید نمایش داده میشود)