تاریخ انتشار : 25 مهر 1393

شوخی شهید در آخرین دقایق زندگی

شوخی شهید در آخرین دقایق زندگی,عکسس شهید خندان

شوخی شهید در آخرین دقایق زندگی,عکسس شهید خندان,عکس شهید باحال,عکس شهید شوخ طبع,عکس شهید خنده بر لب بعد از مردن,شهید رضا قنبری,خاطره جالب و خنده دار از شهید

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮔﺮ:

ﺗﺮﮐﺶ ﺧﻤﭙﺎﺭﻩ سینه‌اش ﺭُﻭ ﭼﺎﮎ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺯﻣﺰﻣﻪ می‌کرﺩ.ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭُﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ

ﻭ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺵ ﺩﺍﺷﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺴﺎﺷﻮ می‌زﺩ.ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ

ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ آﺧﺮ ﭼﻪ ﺣﺮفی ﺑﺮﺍی ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭی

….

.

شوخی شهید در آخرین دقایق زندگی در سایت فتوکده : http://photokade.com

.

 سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها

.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮔﺮ:

ﺗﺮﮐﺶ ﺧﻤﭙﺎﺭﻩ سینه‌اش ﺭُﻭ ﭼﺎﮎ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺯﻣﺰﻣﻪ می‌کرﺩ.ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭُﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ

ﻭ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺵ ﺩﺍﺷﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺴﺎﺷﻮ می‌زﺩ.ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ

ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ آﺧﺮ ﭼﻪ ﺣﺮفی ﺑﺮﺍی ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭی

 

با ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭﻡ ﻣﻴ‌‌ﺨﻮﺍﻡ ﻭﻗتی ﺑﺮﺍی ﺧﻂ مقدم ﮐُﻤﭙُﻮﺕ می‌فرستن،

ﻋﮑﺲ ﺭُﻭی ﮐﻤﭙﻮﺕﻫﺎ ﺭﻭ ﻧَﮑﻨﻦ! ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺿﺒﻂ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ، ﻳﻪ ﺣﺮﻑِ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﻃﻨﺎﺯی ﮔﻔﺖ:

آﺧﻪ ﻧﻤﻴﺪﻭنی، ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻬﻢ، ﺭُﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﺍﻓتاده…!و لحظاتی بعد چشمانش را بست، لبخندی زد و شهید شد

 

شهید رضا قنبری، معروف به “شهید خندان”  این شهید ها مرد بودنند مرد …. مردانگی بعد این مرد ها مرد

 

 

.

.

.

شوخی شهید در آخرین دقایق زندگی,عکسس شهید خندان,عکس شهید باحال,عکس شهید شوخ طبع,عکس شهید خنده بر لب بعد از مردن,شهید رضا قنبری,خاطره جالب و خنده دار از شهید

مطالب پیشنهادی
loading...
نظــرات کاربران