تاریخ انتشار : 3 تیر 1396

عکس تبریک عید فطر برای پروفایل + نوشته و متن زیبا

.عکس تبریک عید فطر برای پروفایل + نوشته و متن زیبا

 

  عکس نوشته های زیبا برای عید فطر + پیام تبریک
 

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 
 

عکس تبریک عید فطر برای پروفایل + نوشته و متن زیبا

 

 

فطر آمده خوردنی فراوان بخورید

پیتزا و کباب و مرغ بریان بخوریـد

دزدانه اگر در زمضان می خوردید

شوال رسیده پس نمایان بخورید !

 

عکس تبریک عید فطر برای پروفایل + نوشته و متن زیبا

 

عید است و دلم خانه ویرانه، بیا

  این خانه تکاندیم ز بیگانه ، بیا

یک ماه تمام مهیمانت بودیم

  یک روز به مهمانی این خانه بیا

 

عید فطر بر شما مبارک

 

عکس تبریک عید فطر برای پروفایل + نوشته و متن زیبا

 

روزه یکسو شد و عید آمد و دل ها برخاست

می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست

 

عید فطر بر عاشقان مبارک

عکس تبریک عید فطر برای پروفایل + نوشته و متن زیبا

 

بگذشت مه روزه و عید آمد و عید آم

بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد

آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق ش

معشوق تو عاشق شد شیخ تو مرید آمد

 

عکس تبریک عید فطر برای پروفایل + نوشته و متن زیبا

 

حلول ماه عید و شادی مسلمین است.

پایان ماه روزه، برای صائمین است

نشاط و افتخار و شادی و سربلندی

از محک الهی برای مؤمنین است

 

عکس نوشته تبریک عید فطر برای پروفایل + متن

متن و عکس نوشته برای تبریک عید سعید فطر

 

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود

صد حیف ازین بساط که برچیده میشود

در این بهار رحمت و غفران و مغفرت

خوشبخت آنکسی ست که بخشیده میشود

 

عکس نوشته تبریک عید فطر برای پروفایل + متن 

 

رمضان شد چو غریبان به سفر بار دگر

اینت فرخ شدن و اینت به هنگام سفر

 

عید فطر مبارک

 

عکس نوشته تبریک عید فطر برای پروفایل + متن

 

به مه روزه مرا توبه اگر در خور بود 

روزه بگذشت و کنون نیست مرا آن درخور

شب عید آمد و می خواهم بر بام جهنم

گویم از نو شدن ماه چه دارید خبر ؟

 

عکس نوشته تبریک عید فطر برای پروفایل + متن

 

دلها همه بهاران شد از شمیم باران

مه رخ نموده امشب در عید روزه داران

هر کس که در دعایش یادی کند ز یاران

شیرین تر از عسل باد کامش به روزگاران

 

عکس تبریک عید فطر + متن

 

تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است

ماه مهمانی تمام و مه نگارم رفته است

 

عکس تبریک عید فطر + متن   

 

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد

باده خرم عید است که در ساغر شد

روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر

که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد

 

عید سعید فطر بر شما مبارک

 

عکس تبریک عید فطر + متن  

 

برگ تحویل می کند رمضان

بار تودیع بر دل اخوان

یار نادیده سیر، زود برفت

دیر ننشست نازنین مهمان

ماه فرخنده روی برپیچید

و علیک السلام یا رمضان

 

عید رمضان بر شما مبارک

 

عکس تبریک عید فطر + متن

 

خوش بر کسی که سفره نشین خدا بود

از هرچه غیر خواسته ی او گر ، جدا بود

درب کلاس درس خدا چون گشوده شد

خوش بر مطلبی که قبول انتها بود

 

عید شما مبارک

 

عکس تبریک عید فطر + متن 

 

عید آمد و عید آمد با نقل و نبیدآمد

رمضان مبارک رفت این فطر سعید آمد

دنیا شده یکسر گل هرگوشه پرازبلبل

هر خاک شده بستان چون نور امید آمد

 

عکس تبریک عید فطر + متن  

 

عکس تبریک عید فطر + متن | سایت فتوکده

 

مطالب پیشنهادی
loading...
نظــرات کاربران