فتوکده| عکس بازیگران , عکس نوشته , متن

 • امروز چهارشنبه ۷ تیر

 • 

  عکس لی مین هو 2015

  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو

  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش .

  عکس لی مین هو 2015  (مجرد است)

  .

  لی مین هو (متولد 1 تیر 1366 هـ.ش) بازیگر مرد اهل کشور کره‌ جنوبی است

  .

  .

  .

  عکس لی مین هو 2015 در سایت فتوکده : http://photokade.com

  .

  سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها

  .

  .

  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  LeeMin-ho-photokade (13)  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  LeeMin-ho-photokade (17)  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  LeeMin-ho-photokade (20)  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش .

  .

  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش,عکس سلفی لی مین هو,تاریخ تولد لی مین هو,لی مین هو,عکس جدید lee min ho,عکسهای lee min ho

  • فتوکده دات کام
  • ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
  • نظرات تایید شده : ۱۹۶
  ۱۹۶ نظر به ثبت رسیده است
  1. مریم در تاریخ سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ گفته :

   لیمینهو داداش دوست دارم زیادlove

   [پاسخ]

  2. مایده در تاریخ شنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۵ گفته :

   عالییییی

   [پاسخ]

  3. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

   عالییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلی محشره خیلی خوشگله . اگه میشه عکس از کیم سوهیون هم بزارید . ممنون لایک

   [پاسخ]

  4. نگین در تاریخ یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

   جین مو یا همون جان تائه سو از همه بهتره

   [پاسخ]

  5. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

   عشق کردم

   [پاسخ]

  6. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۵ گفته :

   خخخخخخییییلی عالی بود

   [پاسخ]

  7. هانیه در تاریخ پنج شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۵ گفته :

   عالللللللللللللللللللللللللللللللللللللی واقعا عکس های قشنگی داری من طرفدار پر و پا قرص مین هو هستم ولی تا حالا بین 3000 تا عکس هایی که دارم عکس به این قشنگی ندیده بودم مر سسسسی میشه جواب بدی من همیشه انلاینم حتی تلگرام

   [پاسخ]

  8. نفس در تاریخ دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

   سلام ووووووووووووووووووواقعا عکس لی مین هو ع ع ع ع ع الین مرسی ی ی ی ی ی ی

   [پاسخ]

  9. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

   پسر فقط و فقط لی مین هو

   [پاسخ]

  10. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

   سلام شایعه شده مین هو به ایران توهین کرده اگه اینطور باشه من دیگه ازش خوشم نمیاد

   [پاسخ]

  11. A در تاریخ دوشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

   دنیا فقطططططط لی مین هو

   [پاسخ]

  12. سولماز در تاریخ یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   البته اگه مدیر سایت پسر باشه حتما اون نظرم و نمیزاره ووووووووووووووووووووووووووووواااااااااااااایییییییییی

   [پاسخ]

  13. سولماز در تاریخ یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   من میخوام با ی نفر حرف بزنم کسی هست

   [پاسخ]

  14. ساناز در تاریخ یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   من دوس دارم هر دختری که کنارش هس خفش کنم سایتتون متروکه است نه هیچکی جواب میده نه چیزی

   [پاسخ]

  15. سولماز در تاریخ یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   انقدر دوستش دارم که هچکی تصورش و نداره جونمو براش میزارم فقط واسه ی ی لحظه ببینمش و بگم دوسش دارم و براش میمیرم

   [پاسخ]

  16. هدی در تاریخ شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش دارمممممممممممممم

   [پاسخ]

  17. هدی در تاریخ شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   منم عاشقشم ولی میدونم انقدر از من قشنگ تر و خوشگل تر هستند که دیگه حداقل به من توجهی نداره ولی امیدوارم با هر کی هست سالم باشه و خوشبخت

   [پاسخ]

  18. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   مثه همیشه عالی بود

   [پاسخ]

  19. li minhoo در تاریخ جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   o my god

   [پاسخ]

  20. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۸ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین میخوام بیایم چین

   [پاسخ]

  21. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۸ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   عاشقتم

   [پاسخ]

  22. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۸ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین هو چرا جوابم نمیدی

   [پاسخ]

  23. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   سلام لطفا اگر کسی شمارشداره بزارید

   [پاسخ]

  24. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ گفته :

   حالم بد شد …. اووووق

   [پاسخ]

  25. مریم در تاریخ شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   سلام لی مین هو واقعا خشگله من تو مسابقات رزمی به کره سفر کردم برای مسابقات همه اومده بودنننننن لی مین هوی شما هام اومده بود ولی کسی ک من میخاستم نیومده بود لی سونگ گی خیلی میخامشششششش عاقا از ائنم عکس بزارین شنیدم ک با یونا ست دعا کنید بهم بزنن میخام ماله من بشه عاااااغااااااا برای پیروزیمم دعا کنید هفته دیگه میخام برا مسابقات برم المان

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۴ ۰۰:۰۸:

   مال خودمه

   [پاسخ]

  26. فائزه جووووون در تاریخ شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   لي مين هو عاشقتتتتم دو سستت دارم فققققط مال خوددمي زندكي تمام دنيامم

   [پاسخ]

  27. مائده در تاریخ شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   واقعااااااااا لي مين هو زيباسسسسسسستتتتتتتدوستتتت دارم

   [پاسخ]

  28. فرزانه در تاریخ جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   سلام بچه ها میخاستم نظر بدم ولی مین هو صدام میزنه بای خخخخخخخخخخ

   [پاسخ]

  29. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   الان که میبینم خییییبلی زاقارته تازه اینهوگودزیلا میمونه فقط کمی جذابه فقط یه ذره!!!¡!

   [پاسخ]

  30. سحر در تاریخ دوشنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین هو زیبای من

   [پاسخ]

  31. زهرا جونی در تاریخ جمعه ۰۶ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   چقدر زشته تو تعجبه شماها عاشقش شدید

   [پاسخ]

  32. زهرا جونی در تاریخ جمعه ۰۶ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   اگه یکی رفت کره بگیره بیارش ایران
   البته بااین همه طرفدار یه تار موشم بما نمیرسه
   راستی اگه خوشگله یا رو فرمه یابامزست واس زنشه به من وشماها چه

   [پاسخ]

  33. ناشناس در تاریخ شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین هوتمام دنیاروبه پات میریزم من عاشقتم نمیدونم چتوری بگم دوست دارم بوس بوس ای لاو یو

   [پاسخ]

  34. افسانه در تاریخ سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   لایک عکسات خیلی قشنگه

   [پاسخ]

  35. شیرین در تاریخ شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عععععععععععااااااااااااااااااااااششششششششششششششقققققققققتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمممممممممممم مین هووو دوست دارممممممممممم

   [پاسخ]

  36. شیرین در تاریخ شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   بووووووووس عاشقتم

   [پاسخ]

  37. جمیله در تاریخ پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عشق فقط عشقه لین هوووووییییییییییی….عاشقتم جیگر………خداییش فدایی داری..

   [پاسخ]

  38. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۹ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   یه چیزی در موردش بگم لی مین هو فقط خوشگله نه سلیقه خوبی داره،نه صدای خوبی داره که شاید بعضی اوقات قشنگ بخونه،نه هیچی بگم چرا میگم سلیقش بده؟چون شنیدم قراره با کیم نانا ازدواج کنه که اون کیم نانائه اصلا قشنگ نیست

   [پاسخ]

  39. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۹ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   اگه من تو کره از بازیگر مردی خوشم بیاد فقط لی مین هو اگه زن باشه مون چائه ون،کیم هی سان،پارک سه یونگ و… اوووووووووه حالاحالاها ادامه داره زن خوشگل تو کره زیادند

   [پاسخ]

  40. کیمیا در تاریخ یکشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   دوستتتتتتتتتتتتتتت دارممممممم

   [پاسخ]

  41. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   سلام من ایرانی هستم ولی عاشق مین هم هستم وخیلی دوست دارم به کره سفر کنم تنها عشق و جون خودمه

   [پاسخ]

  42. غزل در تاریخ چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   ای جونم,عمرم نفسم,عشقم,مینهو همه کسم,وای که چه خوشحالم,اوپا رو دارم,ای جونمممممممممممممممممممم.

   [پاسخ]

  43. مهدیه در تاریخ چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   من بدم میاد ازش0000000

   [پاسخ]

   یون جی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۳ام, ۱۳۹۴ ۱۵:۴۱:

   اگه بدت میاد خب کی اسرار کرده نظر بزاری اما به نظر دیگران اهمیت بده اخه تو که دوستنداری سرج نکن??

   [پاسخ]

   گیتا پاسخ در تاريخ مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۴ ۰۵:۱۵:

   راست میگه پسر به این خوشگلی

   [پاسخ]

  44. ion j یون جی در تاریخ دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   سلام من مبینا هستم از بچکی تا حالا کره بودم حالا21سالمه و تازه به ایران امدم مین هو اوپا مرد خوبیه من سه تا از کنسرت هاش رو رفتم و باهاش عکس د زنشم باید بگم مادنبال ادم های معمولی هستیمچون جزابیت خدا دادی دارن امید وارم همتون یه روز به چیز دنبالش هستید برسید ایران از کره زیباتر است من چیزم که دارم بر میگردم

   [پاسخ]

   امیر پاسخ در تاريخ مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۲:

   منم امیرم الان 24 سالمه دوست دوران بچگی لی مین هووو……البته اون از من بزرگتر بووود……خخخخخخخخخخخ

   [پاسخ]

   سولماز پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۲:

   بی مزه

   [پاسخ]

  45. هلیا در تاریخ شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   توروخداااااااااااااااااااهرکی رفت کره پیش لی مین هوووووووووووووووووووومنم باخودش ببره……….واااااااااااییی من عااااااااااااااااااااشقشم

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ تیر ۵ام, ۱۳۹۵ ۱۵:۰۹:

   من هفته ي قبل رفتم تورو هم نبردم

   [پاسخ]

  46. سارینا در تاریخ چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   عاشقتم لی مین هووووووووووووووووووووووووووووعشق من یه خواهشی ازتون دارم لطفا عکس های بیشتری از لی مین هو بزارین

   [پاسخ]

  47. سارینا در تاریخ چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   تو رو خدا هرکی رفت کره منم با خودش ببره عاااآااااااااااااااااااااااااااشقتم لی مین هو

   [پاسخ]

  48. مهسا در تاریخ دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   سلام اگه من یه چیزی بگم باورتون نمیشه.من دکتراموگرفتم وتوکره هستم اومدم تاپروژمواینجاتحقیق کنم تصمیم گرفتم امروز بامترجمم برم پیشش ولی فک نکنم بزارن انقدربادیگارد(محافظ)داره.ولی اگه ببینم خبرمیدم.

   [پاسخ]

  49. فریبا در تاریخ دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   چاکرتیم داش مینهووووووووووووو

   [پاسخ]

  50. تینا در تاریخ دوشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   عالی

   [پاسخ]

  51. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   اینم مثل جومونگ تا مدتی رو فرمه بدش همه یادتون میره

   [پاسخ]

  52. زیبا در تاریخ سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   واقعا عالی بود و البته جدید…دستتون درد نکنه

   [پاسخ]

  53. مين هو در تاریخ دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   من براي مين هو ميميرم اون تموم زندگي منه

   من عشق رو به همه دنيا نميدمحتي يادت رو به كوه ودريا نميدم با توميمونم واسه هميشه

   تمام زندگي من فقط مين هو
   راستي سايتتون هم عالي بود يويو

   [پاسخ]

   همسر لی مین هو پاسخ در تاريخ خرداد ۲۶ام, ۱۳۹۴ ۱۳:۱۹:

   سلام من همسر لی مین هو هستم بهتر بدونید ما عاشق هم هستیم ومین هوی من هیچ وقت قصد ازدواج با کس دیگری رو نداره

   还飞行班里吧唧v 给他好 屁孩干头痛跟我说刚到意思买到 说过

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ تیر ۱۸ام, ۱۳۹۴ ۱۸:۴۹:

   خیلی عذرمیخوام اگه اینطوریه که منم خواهربزرگشم……

   [پاسخ]

   مهسا پاسخ در تاريخ تیر ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۱۴:۰۵:

   سلام همسرلی مین هوتو کجاومین هوکجااصلامین هوافتخارنمیده باتوحرف بزنه چه برسه بشی زنش.نارحت نشوانشاالله توهم ازدواج میکنی نترس ترشی نمیزاری.اگه نارحت هم شدی فقط یه لیوان اب بخور.

   [پاسخ]

   غزل پاسخ در تاريخ تیر ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۰۸:۲۴:

   من نامزدشمممممممممممممممممم

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ بهمن ۶ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۴۹:

   منم دیونه لی مین هو هستتتتتتممممممم

   [پاسخ]

  54. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   هردو اعتراف کردن هم سوزی وهم مینهو وایییییییییییییییییییییی خیلی باحاله ببینیم چی می شه

   [پاسخ]

  55. الهه در تاریخ شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   بوس مینهو

   [پاسخ]

  56. فاطمه در تاریخ جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی طرفدار لیمین هو هستم .خیلییییییییییییییییی ممنون

   [پاسخ]

  57. فاطمه در تاریخ جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی عالی بود.

   [پاسخ]

  58. شظشئ در تاریخ پنج شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   سلام یه لی مینهو و ی دنیا من که عاشقشم مخصوصا وقتی میخنده لطفا عکسا رو جدید کن

   [پاسخ]

  59. هانیه در تاریخ پنج شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   همسرش قشنگ بود ولی خب ماهم که بودیم به من هم فکرمی کرد

   [پاسخ]

   مهسا پاسخ در تاريخ تیر ۲۲ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۰۴:

   سلام هانیه جان لی مین هو ازدواج نکرده لی مین هو قصدازدواج داره ولی نه باسوزی یه برنامه انتخاب همسرگذاشتن دخترای زیادی شرکت کردن. ری بیشتربرای هان هیو جون(دونگی)هستش.راستی لی مین هو می خوادقدزنش۱۸۰وثروتمندباشه.

   [پاسخ]

  60. چوي جانگ هو در تاریخ چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   من يك كوره اي هستم خواستم بگويم كه من با يك فرد ايراني ايزدواج كرده ام لي مين هو به عنوانه ييك بازيگر كوره اي در ايران خيلي جاافتاده است كوماسو از شوما عزيزان

   [پاسخ]

  61. ملیکا در تاریخ سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   من لی مین هو جون رو خیلی دوست دارم ولی تو این عکسا خیلی زشته

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ تیر ۳ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۳۵:

   تو اگه دوسش داشته باشی هیچ وقت نمیگی زشته

   [پاسخ]

   یاسمن پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۴ ۰۳:۴۲:

   دقیقا اگه دوسش داشته باشی همیشه از نظرت خوشگله

   [پاسخ]

  62. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای همتون دیوووونه این!

   [پاسخ]

  63. مین هو در تاریخ سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   اینقدعاششششششششششششششقتمو,میمیرم برات رانندازین ک عرضه دارین یبار برین ببینینش با!مث من…

   [پاسخ]

  64. تارا در تاریخ سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   تا اخره عمر مدیونتم

   [پاسخ]

  65. دیوونه لی مین هو در تاریخ دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   من برای لی مین هو جونمم میدم

   [پاسخ]

  66. ستاره در تاریخ یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   خدا همتون رو شفا بده

   [پاسخ]

  67. غزاله در تاریخ سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عاشقم ش واااای

   [پاسخ]

  68. غزال در تاریخ سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی خوش قیافست وووووووووای

   [پاسخ]

  69. ریحانه در تاریخ یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   من واقعا عاشق لی مین هو ام خیلی خوشگله به نظر من خوشگل ترینه میییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییمییییییییییییییییییییییییییییییییرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم برااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااش

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۱۷:۵۲:

   آفرین

   [پاسخ]

  70. ایلار در تاریخ یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   لامصب خیلی خوشگله عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععزیزم

   [پاسخ]

  71. mesh در تاریخ یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   ,واییییییییییییییییییییی الهی فددددددددددددددددددددددددااااااااااااااااااااااااااااااشمممممممممممممممم

   [پاسخ]

  72. AMf.27 در تاریخ شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   فداش شم عاشششششششششششششششششششششششششششششششششقشم

   [پاسخ]

  73. ناشناس در تاریخ شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   فداش شم عاشقشششششششششششششششششششم

   [پاسخ]

  74. نا شناس در تاریخ دوشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   مسغره

   [پاسخ]

  75. عاشق مینهو در تاریخ دوشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عاااااااااااسق لی مین هوام فدات بشم عشششششششششششقمه

   [پاسخ]

  76. فاطمه در تاریخ شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   مجرده عزیزم

   [پاسخ]

  77. زهرا در تاریخ جمعه ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین هو خیلی خوشگله و همین طور خیلی هم خوش تیپ ممنونم از سایت خوبتتون

   [پاسخ]

  78. سونیا در تاریخ پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   الاهیم نیلرم مین هو منیم عاشکیم ، قلبیمدیر ، من اونسوز بورالاردا اولیرم اما اونین خبری یوخ. الله کاهر ادسین یا.

   [پاسخ]

  79. سونیا در تاریخ پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   با سلام همتون سرکارین اخرش میاد خودمو میگیرهههههههههههههههههههههه

   [پاسخ]

   شیدا پاسخ در تاريخ خرداد ۱۷ام, ۱۳۹۴ ۱۹:۱۰:

   اعتماد به نفست تو حلقم

   [پاسخ]

  80. miss denis در تاریخ پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   ع ا ش ق ت م لی مین یه روزی میام پیشت

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ تیر ۳ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۳۹:

   اگه رفتی منم باخودت میبری

   [پاسخ]

  81. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی زشت شده تو این عکسا

   [پاسخ]

  82. رسپینا در تاریخ سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   سلام.لی مین هو جدیدا بینی شو عمل کرده ؟؟؟ بنظرم قبلا بینیش قشنگتر بود… 🙁

   [پاسخ]

  83. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   دوست دارم لی مین هو

   [پاسخ]

  84. ابوالفضل در تاریخ یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   من براي ديدن لي مين هو به كره ميام
   خيلي دوست دارم

   [پاسخ]

   e پاسخ در تاريخ خرداد ۹ام, ۱۳۹۴ ۱۴:۵۹:

   خخخخخخخخخخ

   [پاسخ]

  85. ابوالفضل در تاریخ یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   منم ميخوام بيام كره تا با لي مصا حبه اي داشته با شم . عضو گروه فا طميون

   [پاسخ]

  86. النا در تاریخ جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   هوی کسی اسم عشق منونبره کشتمشاچراداره باسوزی مانکیه قرارمیزاره خیلی بدی لیمین هو

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۴ ۱۶:۲۲:

   من لی مین هورودوست دارم ونمیخوام کسی درموردش بدحرف بزنه تک ستاره ی قلبم فقط لی مین هووووو

   [پاسخ]

  87. حانیه جون در تاریخ جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   من میام کره منم ببرینننن

   [پاسخ]

  88. حانیه جون در تاریخ جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عشقمییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی همین لیمین هودوستت دارممممممممم بدونت میمیرم عالی بودعکسات عالی بازم بزارررررر

   [پاسخ]

  89. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   من همه ی عکساتو دارک جیگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگرررررررررررررررررررررررررررررررری

   [پاسخ]

  90. مهدیه در تاریخ سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   دستت درد نکنه خیلی قشنگ بودن.

   [پاسخ]

  91. ایسل در تاریخ شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی عاشقشم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   [پاسخ]

  92. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عععععششششششقققققققققمممممممممههههههههه

   [پاسخ]

  93. باران در تاریخ سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عکس خیلی قشنگ بود باز جدیدتر بذار

   [پاسخ]

  94. maedeh در تاریخ یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   به نظر من به احتمال زیاد با کیم نانا ازدواج نمیکنه به خاطر این که من چند تا عکس دیدم از لی مین هو و سوزی عضو گروهmiss aکه باهم تو لندن قرار گذاشته بودن

   [پاسخ]

  95. ناشناس در تاریخ شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   تموم زندگیمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

   [پاسخ]

  96. ستاره در تاریخ شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عاشقتممممممممممممممممممممممممم

   [پاسخ]

  97. مریم در تاریخ جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   دیووووووووووووووووووووووووونتم لی مین هو

   [پاسخ]

  98. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   من نفهمیدم می خواد باکی ازدواج کنه همش یه حرفی می زنند

   [پاسخ]

  99. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   به نظرمن باکیم نانا ازدواج کنه بهتره

   [پاسخ]

   مهسا پاسخ در تاريخ تیر ۲۲ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۰۸:

   سلام.به لی مین هوپیشنهاددادن ولی قبول نکرده گفته ماباهم جوردرنمیاییم.لی مینهووکیم نانابه مدت دوماه باهم دوست بودن اون هم به اجبارکیم نانابعدش لی مین هودیده باهاش جوردرنمیادرابطه شان راقطع کردند.❕

   [پاسخ]

  100. فرشته در تاریخ پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   سوزی یه دختره بد قیافس

   [پاسخ]

  101. هلما در تاریخ سه شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عاشقتم لی مین هو واقعا برات میمیرم
   دوسسسسسسسسسسسسسسست دااااااااااااررررررم

   [پاسخ]

  102. غزال در تاریخ شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عالییییییییییی
   مغسی عشقم

   [پاسخ]

  103. سارا در تاریخ شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   سلام عکس هات خیلی قشنگ بودن اگه از من بپرسن می گم لی مین هو توکره تکه

   [پاسخ]

  104. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین هو خییییییییلی دوست دارم ، عاشقتم ، بووووووووووس

   [پاسخ]

  105. نگار در تاریخ پنج شنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی خوب بود

   [پاسخ]

  106. NAZANIN در تاریخ چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   HE IS TOO BEAUTIFUL I LOVE HIM A LOT

   [پاسخ]

  107. شیوا در تاریخ دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   از گلای من منم عاشقشم.اون ازدواج نکرده.باور کنین همتونو می گیره.خودشم این شایعه رو تگذیب کرده.با سوزی هم فقط واسه یه تبلیغ حرف زده

   [پاسخ]

  108. نیل در تاریخ دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   من خیلی عاشقشم این قدر که نمی تونم از فکرش بیرون بیااااام

   [پاسخ]

  109. داهیا در تاریخ دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   وقتی با پارک مین یانگ رابطه داشت روزی نبود که به مین یانگ فحش ندم ودعا نکنم که از هم جدا شن ولی حالا که رفته با سوزی با خودم گفتم خدایا همون مین یانگ با این که عملی بود ولی خیله ناز تر از این اکبیری دختره مثل میمون میمونه

   [پاسخ]

  110. ....... در تاریخ دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   فقط عشق خودمه

   [پاسخ]

  111. بیتا در تاریخ پنج شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   سلام عزیزم به وب منم یه سری بزن خوشحال میشم sosan.mihanblog.com

   [پاسخ]

  112. سمانه در تاریخ چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   سلام منم اوپامین هورودوست دارم وقتی شنیدم اونم مثل من فوتبال دوس داره وطرفداررونالدوئه خیلی خوشحال شدم راستی تاریخ تولدمون تویه یک روزه ویه ماهه فقط اوپا7سال ازم بزرگ تره…….

   [پاسخ]

  113. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عشق منی میمیرم واست لی مین هوجونم

   [پاسخ]

  114. تارا در تاریخ یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   الکی شایعه نسازید خودش گفته تا ۳۵ سالگی برا ازدواج هیچ قصدی ندارد

   [پاسخ]

  115. زری در تاریخ چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   حاااااااااااااااااااااااااااالم رو به هم میزنه………….

   [پاسخ]

  116. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   شنیده بودم دخترهای ایران خیلی مغرورن اما انگار اشتباه شنیده بودم

   [پاسخ]

  117. عاشق کره در تاریخ سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   نمی شه بریم کره.من عاشق جونگ ایل وو هستم

   [پاسخ]

  118. هستی در تاریخ سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   سلام دوستان لی مین هو ازدواج کرده یا نه؟

   [پاسخ]

  119. داهیا در تاریخ یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   سوزی کیه میشه عکس هاشو بذارین

   [پاسخ]

  120. مونا در تاریخ شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   من عاشقش بودم دلم می خواست برم کره با هاش ازدواج کنم وقتی فهمیدم ازدواج کرده …
   اونقدر گریه کردم عاشقش بودم

   [پاسخ]

  121. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عاشق لی مینهو

   [پاسخ]

  122. خوب بود در تاریخ پنج شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   فاطمه

   [پاسخ]

  123. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   واییییییی
   عالیییی هستی مین هو جونممممممم

   [پاسخ]

  124. دياناجون در تاریخ دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   سلام بچه هاواسه كسايي كه ميخوان بدونن مين هو جون مجرده يانه بايدبگم مجرده ولي رابطش باSuzy baeداره جدي ميشه واقعااگه ازدواج كنه من كه ميميرم آخه اين دختره هم اصلاخوشگل نيست كه ……
   بابايه إيراني غيورنيست بره مين هور ببينه مطمعنم اگه مين هو جون دختراي إيراني روببينه ازازواج بااون منصرف ميشه(خخخخخ)
   ولي كلادعاكنيدموضوع جدي نشههههه

   [پاسخ]

  125. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   پس بچش کو

   [پاسخ]

  126. ساناز در تاریخ یکشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   باهمتونم اوپامون میخواد باسوزی عروسی کنه ولی هممون هنوز عاشقشیم من یکی که هنوزم قلبم براش می تپه

   [پاسخ]

  127. atie در تاریخ یکشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عزيزم از عکس هات خيلی ممنون عالی بود

   [پاسخ]

  128. ناشناس در تاریخ شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   منم یکی از طرفدار های لی مین هو هستم خیلی دوستش دارم فقط منتظر یه فرست خوب هستم که بتونم ببینمش عاشقشم بیش از حد

   [پاسخ]

  129. مرتضی صفری در تاریخ پنج شنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   مین هو چی میشه جوابموبدی عزیزم.
   می دونی چه قدر دوستت دارم.

   [پاسخ]

  130. دوست در تاریخ چهارشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   مطمئنی

   [پاسخ]

  131. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   ممنون من خیییییییییییلیییییییی لی مین هورو دوست دارم

   [پاسخ]

  132. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین هو مجرده ولی تازگیا کمپانیش اعلام کرده داره با سوزی قرار میزاره

   [پاسخ]

  133. sahel در تاریخ چهارشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   amour

   [پاسخ]

  134. فاطمه در تاریخ یکشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عاشقشم میمیرم بی او

   [پاسخ]

  135. HELMA در تاریخ جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   مدل موهاش خيلي عاليه اميدوارم كيم نانا همسرش بشه

   [پاسخ]

  136. پریا پاکزاد در تاریخ پنج شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   درسته پسره جذابیه ولی خودتون رو کنترل کنید منم اون توایل احساس شما رو داشتم ولی یه کم که رد بشه براتون عادی میشه

   [پاسخ]

  137. طناز در تاریخ چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   لطفا بگید مین هو مجرد یا متاهل

   [پاسخ]

  138. pari در تاریخ سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   من مین هو رو خیلی دوست دارم لطفا یکی به من بگه مجرد یا متاهل

   [پاسخ]

  139. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   you is lovely boy

   [پاسخ]

  140. fatemeh در تاریخ جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   لی مین هو بهترینه

   [پاسخ]

  141. لیلللللی در تاریخ پنج شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   iiiiiiiiiiiii llllllllllooooooooovvvvveeeee minho

   [پاسخ]

  142. نگین در تاریخ سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   لی مین هو دوست دارم

   [پاسخ]

  143. مهتا در تاریخ یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاااااااااشقشم میمیرم براش

   [پاسخ]

  144. ليدا در تاریخ یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   سلام خخيلي عكساي باحالي بود

   [پاسخ]

  145. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   می خوامت

   [پاسخ]

  146. یک عاشق در تاریخ جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عععععععععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااششششششششششششششششششققققققققققققققققققققققققققههههههههههههههههه لی مین هو هستم

   [پاسخ]

  147. کیانا در تاریخ جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   لی مین هو عشقه منو دیوونه ی خودش کرده حاضرم براش بمیرم

   [پاسخ]

  148. فاطمه در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عالیه

   [پاسخ]

  149. Telnaz در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   کی میخواد با من بیاد کره دست بلند کنه؟

   [پاسخ]

  150. Maedeh در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   تل ناز جون من حاضرم بيام خيليا رو مى خوام ببينم
   جيژ مايماخ منما

   [پاسخ]

  151. یک دوست در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   قیافشو حال کنید قبل منییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خوشگلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

   [پاسخ]

  152. Telnaz در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   ععععععععععععااااااااااااششششششششششششققققققققققققققققتتتتتتتتتتتتتم لی مین هو. چشم پسرای دیگه رو از حسودی درآوردی

   [پاسخ]

  153. مائده در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   من از طرفدارهاتم آجيشى لى
   از طرفدارهاى پرنس آسيا ( سوكى) هم هستم

   [پاسخ]

  154. مائده در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   خيلى خوشگله

   [پاسخ]

  155. Telnaz در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   آقا هر کی لی مین هو رو دوست داره یه بلیت کره بگیره باهم بریم کی راضی بریم

   [پاسخ]

   زهرا پاسخ در تاريخ شهریور ۶ام, ۱۳۹۴ ۰۶:۱۹:

   ما که نمیتونیم بیایم ولی اگه تو رفتی و دیدیش بگو یه دفه رو بیاد تهران
   هه هه هه
   اگه بیاد زنده نمیره بیرون راستی اگه کشتینش یکی از انگشتاشم بدین بما

   [پاسخ]

  156. وونسان در تاریخ چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   امید وارم هان هیجو یا همون دونگی خو دمون همسرش بشه ولی واقعا کاندید شدن برای عرو سی با اون دیگه خیلی مسغرس

   [پاسخ]

  157. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   یه طرفدار :بازیت تو پسران برتر از گل عالی بود

   [پاسخ]

  158. دنیا در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاشقتم لی مین هو،خیییییییلی دوستت دارمارزومه فقط یه بار ببینمت….I love you Lee min ho

   [پاسخ]

  159. شقايق در تاریخ یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   واي قلبم

   [پاسخ]

  160. (خاطی) در تاریخ دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاشششششششششششششششششششششششششششششششششششششقشم!!چقدخوشملهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

   [پاسخ]

  161. ناشناس در تاریخ شنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاشقتم دیونتم میمیرم برات

   [پاسخ]

  162. آیدا در تاریخ شنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عالییییییییییییی
   من عاشقشمLove

   [پاسخ]

  163. زهرا در تاریخ جمعه ۰۱ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   خیلی عاشقتم میمیرم برات خیلی زیبای واقعا دوستدارم

   [پاسخ]

  164. zeynab در تاریخ دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   من عاشقشم میمیرم براش

   [پاسخ]

  165. setareh11 در تاریخ یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   من که دیوونشم
   عاشقشم
   روانیشم

   راسی ولنتاینتون موبارک

   [پاسخ]

  166. ناشناس در تاریخ شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   تیکه های حرکتی اوپا رو بذارید ممنون.

   [پاسخ]

  167. میترا در تاریخ پنج شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   مرسی عالیییی بود ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

   [پاسخ]

  168. سارا در تاریخ چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   لایکککککککککک مرسی عزیزم

   [پاسخ]

  169. ساحل در تاریخ چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   ممنون من که عاششششققشششششم عششششقمممه

   [پاسخ]

  170. احسان در تاریخ سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   دمتون گرم خيلي سايت مشتيه فقط بعضي كليپ ها فايل دانلود شو بذارين

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۵ ۰۹:۰۷:

   راس میگی افرین

   [پاسخ]

  171. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   سلام عکس هاخیلی قشنگ بودن فقط اگه میشه عکس های پارک شین هی هم بزارممنون

   [پاسخ]

  172. shuku در تاریخ دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   Mcccc mcccc kheli nazaaaaan mccccc

   [پاسخ]

  173. میلیکا در تاریخ دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   واییییی لی مین هو رو دوستدارم عاشقشم اوففففففف

   [پاسخ]

   الهه جون پاسخ در تاريخ خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۴ ۰۰:۱۶:

   عشق خودمه

   [پاسخ]

  نظر بدهید (نظرات بعد از تایید نمایش داده میشود)