فتوکده| عکس بازیگران , عکس نوشته , متن

 • امروز یکشنبه ۲۹ مرداد

 • 

  عکس لی مین هو ۲۰۱۵

  عکس لی مین هو ۲۰۱۵,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو

  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش .

  عکس لی مین هو ۲۰۱۵  (مجرد است)

  .

  لی مین هو (متولد ۱ تیر ۱۳۶۶ هـ.ش) بازیگر مرد اهل کشور کره‌ جنوبی است

  .

  .

  .

  عکس لی مین هو ۲۰۱۵ در سایت فتوکده : http://photokade.com

  .

  سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها

  .

  .

  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  LeeMin-ho-photokade (13)  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  LeeMin-ho-photokade (17)  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  LeeMin-ho-photokade (20)  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش  عکس لی مین هو 2015,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو 2015,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش .

  .

  عکس لی مین هو ۲۰۱۵,عکس لی مین هو و همسرش,عکس های لی مین هو,,عکس جدید,عکس جدید Lee Minho,عکس بازیگر کره ای,عکسهای جدید لی مین هوو ۲۰۱۵,عکس gd ldk i, 2015,تصاویر جدید لی مین هو کره چنوبی,تصویر جدید لی مین هو و دوست دخترش,عکس های لی مین هو و دوست دخترش,عکس سلفی لی مین هو,تاریخ تولد لی مین هو,لی مین هو,عکس جدید lee min ho,عکسهای lee min ho

  • فتوکده دات کام
  • ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
  • نظرات تایید شده : ۱۹۶
  ۱۹۶ نظر به ثبت رسیده است
  1. مریم در تاریخ سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ گفته :

   لیمینهو داداش دوست دارم زیادlove

  2. مایده در تاریخ شنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۵ گفته :

   عالییییی

  3. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

   عالییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلی محشره خیلی خوشگله . اگه میشه عکس از کیم سوهیون هم بزارید . ممنون لایک

  4. نگین در تاریخ یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

   جین مو یا همون جان تائه سو از همه بهتره

  5. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

   عشق کردم

  6. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۵ گفته :

   خخخخخخییییلی عالی بود

  7. هانیه در تاریخ پنج شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۵ گفته :

   عالللللللللللللللللللللللللللللللللللللی واقعا عکس های قشنگی داری من طرفدار پر و پا قرص مین هو هستم ولی تا حالا بین ۳۰۰۰ تا عکس هایی که دارم عکس به این قشنگی ندیده بودم مر سسسسی میشه جواب بدی من همیشه انلاینم حتی تلگرام

  8. نفس در تاریخ دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

   سلام ووووووووووووووووووواقعا عکس لی مین هو ع ع ع ع ع الین مرسی ی ی ی ی ی ی

  9. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

   پسر فقط و فقط لی مین هو

  10. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

   سلام شایعه شده مین هو به ایران توهین کرده اگه اینطور باشه من دیگه ازش خوشم نمیاد

  11. A در تاریخ دوشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

   دنیا فقطططططط لی مین هو

  12. سولماز در تاریخ یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   البته اگه مدیر سایت پسر باشه حتما اون نظرم و نمیزاره ووووووووووووووووووووووووووووواااااااااااااایییییییییی

  13. سولماز در تاریخ یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   من میخوام با ی نفر حرف بزنم کسی هست

  14. ساناز در تاریخ یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   من دوس دارم هر دختری که کنارش هس خفش کنم سایتتون متروکه است نه هیچکی جواب میده نه چیزی

  15. سولماز در تاریخ یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   انقدر دوستش دارم که هچکی تصورش و نداره جونمو براش میزارم فقط واسه ی ی لحظه ببینمش و بگم دوسش دارم و براش میمیرم

  16. هدی در تاریخ شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش دارمممممممممممممم

  17. هدی در تاریخ شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   منم عاشقشم ولی میدونم انقدر از من قشنگ تر و خوشگل تر هستند که دیگه حداقل به من توجهی نداره ولی امیدوارم با هر کی هست سالم باشه و خوشبخت

  18. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   مثه همیشه عالی بود

  19. li minhoo در تاریخ جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   o my god

  20. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۸ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین میخوام بیایم چین

  21. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۸ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   عاشقتم

  22. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۸ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین هو چرا جوابم نمیدی

  23. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   سلام لطفا اگر کسی شمارشداره بزارید

  24. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ گفته :

   حالم بد شد …. اووووق

  25. مریم در تاریخ شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   سلام لی مین هو واقعا خشگله من تو مسابقات رزمی به کره سفر کردم برای مسابقات همه اومده بودنننننن لی مین هوی شما هام اومده بود ولی کسی ک من میخاستم نیومده بود لی سونگ گی خیلی میخامشششششش عاقا از ائنم عکس بزارین شنیدم ک با یونا ست دعا کنید بهم بزنن میخام ماله من بشه عاااااغااااااا برای پیروزیمم دعا کنید هفته دیگه میخام برا مسابقات برم المان

   • ناشناس در تاریخ دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ گفته :

    مال خودمه

  26. فائزه جووووون در تاریخ شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین هو عاشقتتتتم دو سستت دارم فققققط مال خوددمی زندکی تمام دنیامم

  27. مائده در تاریخ شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   واقعااااااااا لی مین هو زیباسسسسسسستتتتتتتدوستتتت دارم

  28. فرزانه در تاریخ جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   سلام بچه ها میخاستم نظر بدم ولی مین هو صدام میزنه بای خخخخخخخخخخ

  29. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   الان که میبینم خییییبلی زاقارته تازه اینهوگودزیلا میمونه فقط کمی جذابه فقط یه ذره!!!¡!

  30. سحر در تاریخ دوشنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین هو زیبای من

  31. زهرا جونی در تاریخ جمعه ۰۶ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   چقدر زشته تو تعجبه شماها عاشقش شدید

  32. زهرا جونی در تاریخ جمعه ۰۶ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   اگه یکی رفت کره بگیره بیارش ایران
   البته بااین همه طرفدار یه تار موشم بما نمیرسه
   راستی اگه خوشگله یا رو فرمه یابامزست واس زنشه به من وشماها چه

  33. ناشناس در تاریخ شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین هوتمام دنیاروبه پات میریزم من عاشقتم نمیدونم چتوری بگم دوست دارم بوس بوس ای لاو یو

  34. افسانه در تاریخ سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   لایک عکسات خیلی قشنگه

  35. شیرین در تاریخ شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عععععععععععااااااااااااااااااااااششششششششششششششقققققققققتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمممممممممممم مین هووو دوست دارممممممممممم

  36. شیرین در تاریخ شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   بووووووووس عاشقتم

  37. جمیله در تاریخ پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عشق فقط عشقه لین هوووووییییییییییی….عاشقتم جیگر………خداییش فدایی داری..

  38. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۹ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   یه چیزی در موردش بگم لی مین هو فقط خوشگله نه سلیقه خوبی داره،نه صدای خوبی داره که شاید بعضی اوقات قشنگ بخونه،نه هیچی بگم چرا میگم سلیقش بده؟چون شنیدم قراره با کیم نانا ازدواج کنه که اون کیم نانائه اصلا قشنگ نیست

  39. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۹ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   اگه من تو کره از بازیگر مردی خوشم بیاد فقط لی مین هو اگه زن باشه مون چائه ون،کیم هی سان،پارک سه یونگ و… اوووووووووه حالاحالاها ادامه داره زن خوشگل تو کره زیادند

  40. کیمیا در تاریخ یکشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   دوستتتتتتتتتتتتتتت دارممممممم

  41. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   سلام من ایرانی هستم ولی عاشق مین هم هستم وخیلی دوست دارم به کره سفر کنم تنها عشق و جون خودمه

  42. غزل در تاریخ چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   ای جونم,عمرم نفسم,عشقم,مینهو همه کسم,وای که چه خوشحالم,اوپا رو دارم,ای جونمممممممممممممممممممم.

  43. مهدیه در تاریخ چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   من بدم میاد ازش۰۰۰۰۰۰۰

   • یون جی در تاریخ سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

    اگه بدت میاد خب کی اسرار کرده نظر بزاری اما به نظر دیگران اهمیت بده اخه تو که دوستنداری سرج نکن??

    • گیتا در تاریخ یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

     راست میگه پسر به این خوشگلی

  44. ion j یون جی در تاریخ دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   سلام من مبینا هستم از بچکی تا حالا کره بودم حالا۲۱سالمه و تازه به ایران امدم مین هو اوپا مرد خوبیه من سه تا از کنسرت هاش رو رفتم و باهاش عکس د زنشم باید بگم مادنبال ادم های معمولی هستیمچون جزابیت خدا دادی دارن امید وارم همتون یه روز به چیز دنبالش هستید برسید ایران از کره زیباتر است من چیزم که دارم بر میگردم

   • امیر در تاریخ شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

    منم امیرم الان ۲۴ سالمه دوست دوران بچگی لی مین هووو……البته اون از من بزرگتر بووود……خخخخخخخخخخخ

    • سولماز در تاریخ یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ گفته :

     بی مزه

  45. هلیا در تاریخ شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   توروخداااااااااااااااااااهرکی رفت کره پیش لی مین هوووووووووووووووووووومنم باخودش ببره……….واااااااااااییی من عااااااااااااااااااااشقشم

   • ناشناس در تاریخ شنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۵ گفته :

    من هفته ی قبل رفتم تورو هم نبردم

  46. سارینا در تاریخ چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   عاشقتم لی مین هووووووووووووووووووووووووووووعشق من یه خواهشی ازتون دارم لطفا عکس های بیشتری از لی مین هو بزارین

  47. سارینا در تاریخ چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   تو رو خدا هرکی رفت کره منم با خودش ببره عاااآااااااااااااااااااااااااااشقتم لی مین هو

  48. مهسا در تاریخ دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   سلام اگه من یه چیزی بگم باورتون نمیشه.من دکتراموگرفتم وتوکره هستم اومدم تاپروژمواینجاتحقیق کنم تصمیم گرفتم امروز بامترجمم برم پیشش ولی فک نکنم بزارن انقدربادیگارد(محافظ)داره.ولی اگه ببینم خبرمیدم.

  49. فریبا در تاریخ دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   چاکرتیم داش مینهووووووووووووو

  50. تینا در تاریخ دوشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   عالی

  51. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   اینم مثل جومونگ تا مدتی رو فرمه بدش همه یادتون میره

  52. زیبا در تاریخ سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   واقعا عالی بود و البته جدید…دستتون درد نکنه

  53. مين هو در تاریخ دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   من برای مین هو میمیرم اون تموم زندگی منه

   من عشق رو به همه دنیا نمیدمحتی یادت رو به کوه ودریا نمیدم با تومیمونم واسه همیشه

   تمام زندگی من فقط مین هو
   راستی سایتتون هم عالی بود یویو

   • همسر لی مین هو در تاریخ سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

    سلام من همسر لی مین هو هستم بهتر بدونید ما عاشق هم هستیم ومین هوی من هیچ وقت قصد ازدواج با کس دیگری رو نداره

    还飞行班里吧唧v 给他好 屁孩干头痛跟我说刚到意思买到 说过

    • ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۴ گفته :

     خیلی عذرمیخوام اگه اینطوریه که منم خواهربزرگشم……

    • مهسا در تاریخ یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

     سلام همسرلی مین هوتو کجاومین هوکجااصلامین هوافتخارنمیده باتوحرف بزنه چه برسه بشی زنش.نارحت نشوانشاالله توهم ازدواج میکنی نترس ترشی نمیزاری.اگه نارحت هم شدی فقط یه لیوان اب بخور.

     • غزل در تاریخ چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

      من نامزدشمممممممممممممممممم

    • ناشناس در تاریخ سه شنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

     منم دیونه لی مین هو هستتتتتتممممممم

  54. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   هردو اعتراف کردن هم سوزی وهم مینهو وایییییییییییییییییییییی خیلی باحاله ببینیم چی می شه

  55. الهه در تاریخ شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   بوس مینهو

  56. فاطمه در تاریخ جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی طرفدار لیمین هو هستم .خیلییییییییییییییییی ممنون

  57. فاطمه در تاریخ جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی عالی بود.

  58. شظشئ در تاریخ پنج شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   سلام یه لی مینهو و ی دنیا من که عاشقشم مخصوصا وقتی میخنده لطفا عکسا رو جدید کن

  59. هانیه در تاریخ پنج شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   همسرش قشنگ بود ولی خب ماهم که بودیم به من هم فکرمی کرد

   • مهسا در تاریخ دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

    سلام هانیه جان لی مین هو ازدواج نکرده لی مین هو قصدازدواج داره ولی نه باسوزی یه برنامه انتخاب همسرگذاشتن دخترای زیادی شرکت کردن. ری بیشتربرای هان هیو جون(دونگی)هستش.راستی لی مین هو می خوادقدزنش۱۸۰وثروتمندباشه.

  60. چوي جانگ هو در تاریخ چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   من یک کوره ای هستم خواستم بگویم که من با یک فرد ایرانی ایزدواج کرده ام لی مین هو به عنوانه ییک بازیگر کوره ای در ایران خیلی جاافتاده است کوماسو از شوما عزیزان

  61. ملیکا در تاریخ سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   من لی مین هو جون رو خیلی دوست دارم ولی تو این عکسا خیلی زشته

   • ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

    تو اگه دوسش داشته باشی هیچ وقت نمیگی زشته

    • یاسمن در تاریخ شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

     دقیقا اگه دوسش داشته باشی همیشه از نظرت خوشگله

  62. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای همتون دیوووونه این!

  63. مین هو در تاریخ سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   اینقدعاششششششششششششششقتمو,میمیرم برات رانندازین ک عرضه دارین یبار برین ببینینش با!مث من…

  64. تارا در تاریخ سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   تا اخره عمر مدیونتم

  65. دیوونه لی مین هو در تاریخ دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   من برای لی مین هو جونمم میدم

  66. ستاره در تاریخ یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   خدا همتون رو شفا بده

  67. غزاله در تاریخ سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عاشقم ش واااای

  68. غزال در تاریخ سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی خوش قیافست وووووووووای

  69. ریحانه در تاریخ یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   من واقعا عاشق لی مین هو ام خیلی خوشگله به نظر من خوشگل ترینه میییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییمییییییییییییییییییییییییییییییییرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم برااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااش

   • ناشناس در تاریخ سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

    آفرین

  70. ایلار در تاریخ یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   لامصب خیلی خوشگله عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععزیزم

  71. mesh در تاریخ یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   ,واییییییییییییییییییییی الهی فددددددددددددددددددددددددااااااااااااااااااااااااااااااشمممممممممممممممم

  72. AMf.27 در تاریخ شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   فداش شم عاشششششششششششششششششششششششششششششششششقشم

  73. ناشناس در تاریخ شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   فداش شم عاشقشششششششششششششششششششم

  74. نا شناس در تاریخ دوشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   مسغره

  75. عاشق مینهو در تاریخ دوشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عاااااااااااسق لی مین هوام فدات بشم عشششششششششششقمه

  76. فاطمه در تاریخ شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   مجرده عزیزم

  77. زهرا در تاریخ جمعه ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین هو خیلی خوشگله و همین طور خیلی هم خوش تیپ ممنونم از سایت خوبتتون

  78. سونیا در تاریخ پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   الاهیم نیلرم مین هو منیم عاشکیم ، قلبیمدیر ، من اونسوز بورالاردا اولیرم اما اونین خبری یوخ. الله کاهر ادسین یا.

  79. سونیا در تاریخ پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   با سلام همتون سرکارین اخرش میاد خودمو میگیرهههههههههههههههههههههه

   • شیدا در تاریخ یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

    اعتماد به نفست تو حلقم

  80. miss denis در تاریخ پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   ع ا ش ق ت م لی مین یه روزی میام پیشت

   • ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

    اگه رفتی منم باخودت میبری

  81. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی زشت شده تو این عکسا

  82. رسپینا در تاریخ سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   سلام.لی مین هو جدیدا بینی شو عمل کرده ؟؟؟ بنظرم قبلا بینیش قشنگتر بود… 🙁

  83. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   دوست دارم لی مین هو

  84. ابوالفضل در تاریخ یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   من برای دیدن لی مین هو به کره میام
   خیلی دوست دارم

   • e در تاریخ شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

    خخخخخخخخخخ

  85. ابوالفضل در تاریخ یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   منم میخوام بیام کره تا با لی مصا حبه ای داشته با شم . عضو گروه فا طمیون

  86. النا در تاریخ جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   هوی کسی اسم عشق منونبره کشتمشاچراداره باسوزی مانکیه قرارمیزاره خیلی بدی لیمین هو

   • ناشناس در تاریخ شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

    من لی مین هورودوست دارم ونمیخوام کسی درموردش بدحرف بزنه تک ستاره ی قلبم فقط لی مین هووووو

  87. حانیه جون در تاریخ جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   من میام کره منم ببرینننن

  88. حانیه جون در تاریخ جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عشقمییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی همین لیمین هودوستت دارممممممممم بدونت میمیرم عالی بودعکسات عالی بازم بزارررررر

  89. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   من همه ی عکساتو دارک جیگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگرررررررررررررررررررررررررررررررری

  90. مهدیه در تاریخ سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   دستت درد نکنه خیلی قشنگ بودن.

  91. ایسل در تاریخ شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی عاشقشم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  92. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عععععششششششقققققققققمممممممممههههههههه

  93. باران در تاریخ سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عکس خیلی قشنگ بود باز جدیدتر بذار

  94. maedeh در تاریخ یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   به نظر من به احتمال زیاد با کیم نانا ازدواج نمیکنه به خاطر این که من چند تا عکس دیدم از لی مین هو و سوزی عضو گروهmiss aکه باهم تو لندن قرار گذاشته بودن

  95. ناشناس در تاریخ شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   تموم زندگیمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  96. ستاره در تاریخ شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عاشقتممممممممممممممممممممممممم

  97. مریم در تاریخ جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   دیووووووووووووووووووووووووونتم لی مین هو

  98. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   من نفهمیدم می خواد باکی ازدواج کنه همش یه حرفی می زنند

  99. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   به نظرمن باکیم نانا ازدواج کنه بهتره

   • مهسا در تاریخ دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

    سلام.به لی مین هوپیشنهاددادن ولی قبول نکرده گفته ماباهم جوردرنمیاییم.لی مینهووکیم نانابه مدت دوماه باهم دوست بودن اون هم به اجبارکیم نانابعدش لی مین هودیده باهاش جوردرنمیادرابطه شان راقطع کردند.❕

  100. فرشته در تاریخ پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   سوزی یه دختره بد قیافس

  101. هلما در تاریخ سه شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عاشقتم لی مین هو واقعا برات میمیرم
   دوسسسسسسسسسسسسسسست دااااااااااااررررررم

  102. غزال در تاریخ شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عالییییییییییی
   مغسی عشقم

  103. سارا در تاریخ شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   سلام عکس هات خیلی قشنگ بودن اگه از من بپرسن می گم لی مین هو توکره تکه

  104. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین هو خییییییییلی دوست دارم ، عاشقتم ، بووووووووووس

  105. نگار در تاریخ پنج شنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی خوب بود

  106. NAZANIN در تاریخ چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   HE IS TOO BEAUTIFUL I LOVE HIM A LOT

  107. شیوا در تاریخ دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   از گلای من منم عاشقشم.اون ازدواج نکرده.باور کنین همتونو می گیره.خودشم این شایعه رو تگذیب کرده.با سوزی هم فقط واسه یه تبلیغ حرف زده

  108. نیل در تاریخ دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   من خیلی عاشقشم این قدر که نمی تونم از فکرش بیرون بیااااام

  109. داهیا در تاریخ دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   وقتی با پارک مین یانگ رابطه داشت روزی نبود که به مین یانگ فحش ندم ودعا نکنم که از هم جدا شن ولی حالا که رفته با سوزی با خودم گفتم خدایا همون مین یانگ با این که عملی بود ولی خیله ناز تر از این اکبیری دختره مثل میمون میمونه

  110. ....... در تاریخ دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   فقط عشق خودمه

  111. بیتا در تاریخ پنج شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   سلام عزیزم به وب منم یه سری بزن خوشحال میشم sosan.mihanblog.com

  112. سمانه در تاریخ چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   سلام منم اوپامین هورودوست دارم وقتی شنیدم اونم مثل من فوتبال دوس داره وطرفداررونالدوئه خیلی خوشحال شدم راستی تاریخ تولدمون تویه یک روزه ویه ماهه فقط اوپا۷سال ازم بزرگ تره…….

  113. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عشق منی میمیرم واست لی مین هوجونم

  114. تارا در تاریخ یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   الکی شایعه نسازید خودش گفته تا ۳۵ سالگی برا ازدواج هیچ قصدی ندارد

  115. زری در تاریخ چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   حاااااااااااااااااااااااااااالم رو به هم میزنه………….

  116. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   شنیده بودم دخترهای ایران خیلی مغرورن اما انگار اشتباه شنیده بودم

  117. عاشق کره در تاریخ سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   نمی شه بریم کره.من عاشق جونگ ایل وو هستم

  118. هستی در تاریخ سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   سلام دوستان لی مین هو ازدواج کرده یا نه؟

  119. داهیا در تاریخ یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   سوزی کیه میشه عکس هاشو بذارین

  120. مونا در تاریخ شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   من عاشقش بودم دلم می خواست برم کره با هاش ازدواج کنم وقتی فهمیدم ازدواج کرده …
   اونقدر گریه کردم عاشقش بودم

  121. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عاشق لی مینهو

  122. خوب بود در تاریخ پنج شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   فاطمه

  123. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   واییییییی
   عالیییی هستی مین هو جونممممممم

  124. دياناجون در تاریخ دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   سلام بچه هاواسه کسایی که میخوان بدونن مین هو جون مجرده یانه بایدبگم مجرده ولی رابطش باSuzy baeداره جدی میشه واقعااگه ازدواج کنه من که میمیرم آخه این دختره هم اصلاخوشگل نیست که ……
   بابایه إیرانی غیورنیست بره مین هور ببینه مطمعنم اگه مین هو جون دخترای إیرانی روببینه ازازواج بااون منصرف میشه(خخخخخ)
   ولی کلادعاکنیدموضوع جدی نشههههه

  125. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   پس بچش کو

  126. ساناز در تاریخ یکشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   باهمتونم اوپامون میخواد باسوزی عروسی کنه ولی هممون هنوز عاشقشیم من یکی که هنوزم قلبم براش می تپه

  127. atie در تاریخ یکشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عزیزم از عکس هات خیلی ممنون عالی بود

  128. ناشناس در تاریخ شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   منم یکی از طرفدار های لی مین هو هستم خیلی دوستش دارم فقط منتظر یه فرست خوب هستم که بتونم ببینمش عاشقشم بیش از حد

  129. مرتضی صفری در تاریخ پنج شنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   مین هو چی میشه جوابموبدی عزیزم.
   می دونی چه قدر دوستت دارم.

  130. دوست در تاریخ چهارشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   مطمئنی

  131. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   ممنون من خیییییییییییلیییییییی لی مین هورو دوست دارم

  132. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   لی مین هو مجرده ولی تازگیا کمپانیش اعلام کرده داره با سوزی قرار میزاره

  133. sahel در تاریخ چهارشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   amour

  134. فاطمه در تاریخ یکشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عاشقشم میمیرم بی او

  135. HELMA در تاریخ جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   مدل موهاش خیلی عالیه امیدوارم کیم نانا همسرش بشه

  136. پریا پاکزاد در تاریخ پنج شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   درسته پسره جذابیه ولی خودتون رو کنترل کنید منم اون توایل احساس شما رو داشتم ولی یه کم که رد بشه براتون عادی میشه

  137. طناز در تاریخ چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   لطفا بگید مین هو مجرد یا متاهل

  138. pari در تاریخ سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   من مین هو رو خیلی دوست دارم لطفا یکی به من بگه مجرد یا متاهل

  139. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   you is lovely boy

  140. fatemeh در تاریخ جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   لی مین هو بهترینه

  141. لیلللللی در تاریخ پنج شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   iiiiiiiiiiiii llllllllllooooooooovvvvveeeee minho

  142. نگین در تاریخ سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   لی مین هو دوست دارم

  143. مهتا در تاریخ یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاااااااااشقشم میمیرم براش

  144. ليدا در تاریخ یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   سلام خخیلی عکسای باحالی بود

  145. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   می خوامت

  146. یک عاشق در تاریخ جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عععععععععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااششششششششششششششششششققققققققققققققققققققققققققههههههههههههههههه لی مین هو هستم

  147. کیانا در تاریخ جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   لی مین هو عشقه منو دیوونه ی خودش کرده حاضرم براش بمیرم

  148. فاطمه در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عالیه

  149. Telnaz در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   کی میخواد با من بیاد کره دست بلند کنه؟

  150. Maedeh در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   تل ناز جون من حاضرم بیام خیلیا رو مى خوام ببینم
   جیژ مایماخ منما

  151. یک دوست در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   قیافشو حال کنید قبل منییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خوشگلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  152. Telnaz در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   ععععععععععععااااااااااااششششششششششششققققققققققققققققتتتتتتتتتتتتتم لی مین هو. چشم پسرای دیگه رو از حسودی درآوردی

  153. مائده در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   من از طرفدارهاتم آجیشى لى
   از طرفدارهاى پرنس آسیا ( سوکى) هم هستم

  154. مائده در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   خیلى خوشگله

  155. Telnaz در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   آقا هر کی لی مین هو رو دوست داره یه بلیت کره بگیره باهم بریم کی راضی بریم

   • زهرا در تاریخ جمعه ۰۶ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

    ما که نمیتونیم بیایم ولی اگه تو رفتی و دیدیش بگو یه دفه رو بیاد تهران
    هه هه هه
    اگه بیاد زنده نمیره بیرون راستی اگه کشتینش یکی از انگشتاشم بدین بما

  156. وونسان در تاریخ چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   امید وارم هان هیجو یا همون دونگی خو دمون همسرش بشه ولی واقعا کاندید شدن برای عرو سی با اون دیگه خیلی مسغرس

  157. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   یه طرفدار :بازیت تو پسران برتر از گل عالی بود

  158. دنیا در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاشقتم لی مین هو،خیییییییلی دوستت دارمارزومه فقط یه بار ببینمت….I love you Lee min ho

  159. شقايق در تاریخ یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   وای قلبم

  160. (خاطی) در تاریخ دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاشششششششششششششششششششششششششششششششششششششقشم!!چقدخوشملهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  161. ناشناس در تاریخ شنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاشقتم دیونتم میمیرم برات

  162. آیدا در تاریخ شنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عالییییییییییییی
   من عاشقشمLove

  163. زهرا در تاریخ جمعه ۰۱ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   خیلی عاشقتم میمیرم برات خیلی زیبای واقعا دوستدارم

  164. zeynab در تاریخ دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   من عاشقشم میمیرم براش

  165. setareh11 در تاریخ یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   من که دیوونشم
   عاشقشم
   روانیشم

   راسی ولنتاینتون موبارک

  166. ناشناس در تاریخ شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   تیکه های حرکتی اوپا رو بذارید ممنون.

  167. میترا در تاریخ پنج شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   مرسی عالیییی بود ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  168. سارا در تاریخ چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   لایکککککککککک مرسی عزیزم

  169. ساحل در تاریخ چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   ممنون من که عاششششققشششششم عششششقمممه

  170. احسان در تاریخ سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   دمتون گرم خیلی سایت مشتیه فقط بعضی کلیپ ها فایل دانلود شو بذارین

   • ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ گفته :

    راس میگی افرین

  171. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   سلام عکس هاخیلی قشنگ بودن فقط اگه میشه عکس های پارک شین هی هم بزارممنون

  172. shuku در تاریخ دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   Mcccc mcccc kheli nazaaaaan mccccc

  173. میلیکا در تاریخ دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   واییییی لی مین هو رو دوستدارم عاشقشم اوففففففف

   • الهه جون در تاریخ شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

    عشق خودمه

  نظر بدهید (نظرات بعد از تایید نمایش داده میشود)