فتوکده| عکس بازیگران , عکس نوشته , متن

 • امروز پنج شنبه ۸ تیر

 • 

  عکس های جدید امیر تتلو 93

  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس جدید امیر تتلو 93,دانلود عکس

  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو

  .

  .

  عکس های جدید امیر تتلو 93 در سایت فتوکده : http://photokade.com

  .

   سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها

  .

  .


  عکس های دیگر و بیوگرافی امیر تتلو اینجـــــــــــا کلیک کنید


  .

  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93  amirtatalooi2014-photokade (14)  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس جدید امیر تتلو 93,دانلود عکس امیر تتلو 93,عکس های تتلو 93,امیر تتلو 93,تتلو جدید 93,عکسهاي امیر تتلو 93,اینستاگرام امیر تتلو  amirtatalooi2014-photokade (16)  amirtatalooi2014-photokade (17)  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس جدید امیر تتلو 93,دانلود عکس امیر تتلو 93,عکس های تتلو 93,امیر تتلو 93,تتلو جدید 93,عکسهاي امیر تتلو 93,اینستاگرام امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس جدید امیر تتلو 93,دانلود عکس امیر تتلو 93,عکس های تتلو 93,امیر تتلو 93,تتلو جدید 93,عکسهاي امیر تتلو 93,اینستاگرام امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس جدید امیر تتلو 93,دانلود عکس امیر تتلو 93,عکس های تتلو 93,امیر تتلو 93,تتلو جدید 93,عکسهاي امیر تتلو 93,اینستاگرام امیر تتلو

  .

  .

  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس هاي پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو,عکس جدید امیر تتلو 93,دانلود عکس امیر تتلو 93,عکس هاي تتلو 93,امیر تتلو 93,تتلو جدید 93

  • فتوکده دات کام
  • ۰۲ آبان ۱۳۹۳
  • نظرات تایید شده : ۱۰۰
  ۱۰۰ نظر به ثبت رسیده است
  1. اجی در تاریخ جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ گفته :

   داداش کارت درسته

   [پاسخ]

  2. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ گفته :

   عالی

   [پاسخ]

  3. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   بهترازتو نداریممممم

   [پاسخ]

  4. علی در تاریخ پنج شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   سلام همگی خوببین
   امیر جون اینو میگم واقعیتو میگم صدای من مثل صای صدای تو هس افتخار میکنم صدام مثل تو هستش
   همه بهم میگن علی تتل یا تتو
   دوست داااااااام

   [پاسخ]

  5. پانیذ در تاریخ جمعه ۰۸ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   ای بابا یعنی یه ملت یه کشور یه ارتش دارن هی پشت سرهم میگن بزن ریشاتو نمیزنیم که به جهنم لا اقل یه دستی یا شونه ای روش بکش ترسیدیم والااااااااااااااااااااااااا

   [پاسخ]

  6. مهدی در تاریخ یکشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود تتلو جونم تمام اهنگاتو تک به تک حفظم موزیک ویدؤ هات با عکسات خیلی قشنگه ناگفته نمونه سیبیلاتو به هیچ عنوان نزنی خیلی خیلی بهت میاد دوست دارم منتظر اهنگ های جدیدتم هستیم

   [پاسخ]

  7. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۴ گفته :

   هم خوش قافيه هستي هم ما دوستت داريم ولي چرا همش تو فاز اخمي

   [پاسخ]

  8. علیرضا در تاریخ سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   تتلوووووووو فداییییی داری با ریش بی ریش ما عاشقتیمممممممممممممممممم

   [پاسخ]

  9. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۶ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   عااااااااشقتم میفهمی بدجورخاطرت رومیخوام تتل جووووووووونم..

   [پاسخ]

  10. شیرین در تاریخ یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عاشق صداتم فدایییییییی داری

   [پاسخ]

   باران پاسخ در تاريخ بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۳۸:

   صدات خیلی خوبه

   [پاسخ]

  11. xaniar در تاریخ پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   hey sad barikala..hagi b ali raziam azat

   [پاسخ]

  12. سارا تتلیتی در تاریخ دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   داداشم تتل همه جوره خوبی ….. باریش ؛ بی ریش……. بامجوز ؛ بی مجوز…. باخالکوبی؛ بی خالکوبی فقط میخواسم بگم نفسم ب نفست بنده

   [پاسخ]

  13. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   قربونت برم همه جوره خوبی

   [پاسخ]

  14. ناشناس در تاریخ شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی خوشگلی تتلوی من

   [پاسخ]

  15. shahin در تاریخ پنج شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   امیر جون با ریشات مثله بابا نول شدی

   [پاسخ]

   پانیذ پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۴ ۱۳:۱۰:

   خخخخخخخخخخخخخ لایک داشتی اگه ریشش سفید بود وشکمشم گنده دیگه تکمیل بود

   [پاسخ]

  16. m.b در تاریخ چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی دوستت دارم تتلومخلصتم عشقمی میمیرم براتتتتتتتتتتتت

   [پاسخ]

  17. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   امیر جون تورا اروای خاک پدرت بم زنگ بزن کار مهمی دارم. یه کار خیر تو زندگیت خیلی بزرگ کرده باشی اینه که یه زنگ بزنی من بخدا دوبار واسه کرمه اسمت چاقو خوردم. توام واسه من که واست ارزش قاعلم واسه تتلیتیت زنگ بزن
   09333442949

   [پاسخ]

  18. ستایش در تاریخ یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

   [پاسخ]

  19. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   امیر جون عااااااااااااااااااااااااشقتم من به خواطر توهین به تو دعوا کردم و دو روز بیمارستان بودم
   ریش هاتم بزن بهت نمی یاد

   [پاسخ]

  20. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   چندتا دوره ورداشتی …تازه شدی این…

   [پاسخ]

  21. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   قبلا خوب بودی . خودتو خراب کردی.این هوادارا دیگه ته موندشه….البته این نظر منه…بای…..

   [پاسخ]

  22. سمیرا در تاریخ یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   امیر جون فدایی داری ولی ریشتو بزن اگه میشه

   [پاسخ]

  23. مخاطب خاص تتلو در تاریخ شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   ای دربیاد چشایی ک چش ندارن تتلو روببینن …با ریشت خیلی خوشکلی بخداااااااا بهت میاد د بزن برو ما پشتتیم

   [پاسخ]

   دنیز پاسخ در تاريخ خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۱۹:۳۵:

   ایول

   [پاسخ]

  24. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۸ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   ریشتوبزنی بهترمیشی امیر

   [پاسخ]

   عشقم تتلو پاسخ در تاريخ تیر ۶ام, ۱۳۹۴ ۲۲:۲۷:

   بخدا خیلی خوشگل شدی امیرجون بزن برو ما همه جوره پشتتیم

   [پاسخ]

  25. ستایش در تاریخ پنج شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود من عاشقتم امیر جون زهرا جون لایک داری………………………………………………………………….

   [پاسخ]

  26. عسل عاشق تتلو در تاریخ پنج شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   ینی روانیتم تک تکی تتلو عاشقتم روانیتم

   [پاسخ]

  27. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   یه خواهش:اممممممممممییییییییرررررررررررر ججججججججججوووووووووننننننن ریشتو بزن

   [پاسخ]

  28. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   یه خواهش: تتلو جون ریشتوبزن

   [پاسخ]

  29. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   مثل همیسه عالی تتل جووووووووووون

   [پاسخ]

  30. فا در تاریخ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   بروبه درک ترسیدیم بابا

   [پاسخ]

  31. بهزاد در تاریخ سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عاشقه آهنگ هاتم تتلوجووووووون

   [پاسخ]

  32. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   از سایتت خوشم اومد. عکسات قشنگ بود ولی ریشتو بردار

   [پاسخ]

  33. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   اگه منو دوس داری ریشتو بزن

   [پاسخ]

  34. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   ارزو دارم یه با ر ببینمت

   [پاسخ]

  35. نت در تاریخ سه شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   تتلو مثل این قربتی یا شدی

   [پاسخ]

  36. علی در تاریخ دوشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   زود باش د بزن ریشاروووووووووووووووووو

   [پاسخ]

  37. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   من که موافقم امیر تتلو و ارمین 2afm واقعا عالی هستند

   [پاسخ]

  38. نیلا در تاریخ چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   مگه میشه تتل جونی بد باشه ولی باریش انگار ترسناک شدی داداشی

   [پاسخ]

  39. حمید در تاریخ یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   ریشات بهت نمیاد بزن خوب کاری میکنی

   [پاسخ]

  40. مهدی در تاریخ شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عکس باشیرو کی برات فتو کرده

   [پاسخ]

  41. نگار در تاریخ جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   امیرجونم توروبه خدانرو وگرنه خودمومی کشم توتنهاعشق منی اگه توروهم ازدست بدم می میرم خییییلییی دوست دارم

   [پاسخ]

  42. ayda zafari در تاریخ یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   امیرجون مثل همیشه عکس هات باحالن .عاشقتم .دوستت دارم راستی داداش ریشاتو نزن

   [پاسخ]

  43. عاطفه در تاریخ پنج شنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   امیر خیلی دوست دارم چلا اینجولی شدی آنا بوخودا نگرانتم عجقم

   [پاسخ]

   پانیذ پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۴ ۱۳:۱۴:

   اییییییییییش چندش چرا اینطوری؟ حرف میزنی اوووقم گرفت بوخودا

   [پاسخ]

  44. tohi در تاریخ دوشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   امیر جججججججججججججججججججججونننن دوست دارم داداش ریشاتونزنیا باحال

   [پاسخ]

  45. سبحان در تاریخ جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   امیر جون عشقی دمت گرم با عکسات با اهنگات

   [پاسخ]

  46. شیما شیر خانی(بازیگر) در تاریخ چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عااااااااااااااااااالی بود امیر جان

   [پاسخ]

  47. ilnazmaghsoodloo در تاریخ سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   داش امیررررررررررر نفسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

   [پاسخ]

  48. تینا در تاریخ دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاشششششششششششششقتم تتل جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون

   [پاسخ]

  49. مهيار در تاریخ جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   فقط حصين ابليسو عششششششششششششقه تتل سيخي چند؟

   [پاسخ]

  50. rrrrrrارمیاbarbe در تاریخ دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   1دونه ای ب جون عشقم =رضا

   [پاسخ]

  51. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   اميييييييييررررررررر ووووو عشق است

   [پاسخ]

  52. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   خیلی خود شیفتهههههه.بد ترین خواننده است اههههه فقط حصین ابلیس

   [پاسخ]

   مهسا پاسخ در تاريخ بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۴۳:

   خودتو میگی

   [پاسخ]

  53. مهتاب در تاریخ پنج شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   تتل ترو خدا برگرددددددددددددددددددد
   منتظرتما

   [پاسخ]

  54. مهتاب در تاریخ پنج شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   امیر جون ترو خدا بیا ریشات هم قشنگه نمی خواد بزنیشون اونا حسودیشون می شه
   ولی بخاطر من هم که شده بیا و واز آهنگ هایی هم که می خونی لذت ببر

   [پاسخ]

  55. امیر در تاریخ چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاشقتمممممممم همینو بس

   [پاسخ]

  56. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   تتلو عاشقتم خواهش میکنم بازم اهنگ بخون

   [پاسخ]

  57. امیر در تاریخ سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   مرسی از شما همتونو دوس دارم همه نظرارو خوندم عاشقتونم

   [پاسخ]

  58. فاطی در تاریخ دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   دوستت دارم

   [پاسخ]

  59. LaDy MoNa در تاریخ پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   I LoVe AmIr TaTaLoO

   [پاسخ]

  60. النا در تاریخ پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   امیر من واست میمرم پس برگرد و از نوه شروع کن.

   [پاسخ]

  61. shery tatality در تاریخ پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   امیر تورو جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووناون کسی که عکسش رو دستت تتو شده برگرد عاشقتم

   [پاسخ]

  62. فاطمه در تاریخ سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   سلام.عالی بود عاشقتممممممممممممممممممممم.همیشه بخون خدام توروواس ما نگه داره.فقط میشه ریشتوبرداری؟

   [پاسخ]

  63. مانلی در تاریخ دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عاشقتم

   [پاسخ]

  64. محمد در تاریخ یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عجب قیافه مشتی

   [پاسخ]

  65. علی در تاریخ شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عاشقتم تتلو

   [پاسخ]

  66. ناشناس در تاریخ جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۳ گفته :

   واقعاکه امیرتتلومعرکه اس من خیلی دوسش دارم
   مخصوصاعاشق هیکلش خیلی نازه

   [پاسخ]

  67. مهسا در تاریخ پنج شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عالی بوووووووووووووووووووووووووووووود

   [پاسخ]

  68. فرهاد بیرامی در تاریخ چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳ گفته :

   سلام امیرجون تروخدا تو نباشی من میمیرما بگرد تروخدا اما یه چیز میگم بهت برنخوره ریشاصلا بهت نمیاد نفس

   [پاسخ]

  69. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳ گفته :

   امیر ریشتو بزن دیگه روی مخمه

   [پاسخ]

  70. نازی در تاریخ یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ گفته :

   امیرم عاشقتم می بوسمت امید وارم بببینمت بیا اهواز عشقم

   [پاسخ]

  71. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عاشق امیرم عالی بود مرسی

   [پاسخ]

  72. kimia در تاریخ شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳ گفته :

   من احساس خاصی بهش ندارم ولی از صدا و هیکلش خوشم می یاد

   [پاسخ]

  73. mahlaaaaaaaa در تاریخ پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ گفته :

   فرهاد جان تتلو به گفته ی خود امیر جووووونم برگرفته از گروهی بوده که تتلو عضوش بوده بعد گروه ازهم میپاشه بعد تتلو به خاطراینکه ازشون خاطره ای داشته باشه لقبش رو تتلو میذاره
   افتاااااااد؟؟؟

   [پاسخ]

  74. mahlaaaaaaaa در تاریخ پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ گفته :

   من عاااااشقتم تتلو
   دییییییییییییووووووووووونتم امیدوارم یه روز ببینمت
   فداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات عششششششششقمی بخدا

   [پاسخ]

  75. امیر حسین تتلو در تاریخ پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ گفته :

   امیر مگه خودتت نمیگفتی موزیک عشقم درگیرشم پس چیشد امیر خواهشا نرو..خیلی دوستون داریم خیلی

   [پاسخ]

  76. میثم عچرشی در تاریخ چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عمو تتل خیلی دوست دارم جان عزیزت نرو با ما بمون اخه هیچ خواننده ای تتل نمیشه که….

   [پاسخ]

  77. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۵ دی ۱۳۹۳ گفته :

   امیر نیلوفرراست میگه بروریشاتوبزن توروخدا خیلی دوست دارم

   [پاسخ]

  78. نیلوفر در تاریخ دوشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۳ گفته :

   امیرریشاتوبزن جون هرکی دوس داری!!!البته داداش همه جوره دوست داریم

   [پاسخ]

  79. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   تتلو نگو بگو عششششششششششششششق

   [پاسخ]

  80. نازنين در تاریخ سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   سلام
   كسي توجه كرده ك امير دو تا شده ؟؟ يا ب نظر من اينطوره ؟؟
   چرا تو بعضي عكسا خالكوبي امير ي شكله و تو ي عكس ديگ ي شكل ديگ … لطفا تاريخ عكسها رو درست بنويسيد !!
   ممنون دوستان
   پيگيري شه لطفا …

   [پاسخ]

  81. راحیل در تاریخ دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   امیزجون توروخدادوباره برگرد.هرکی هم بهت فحش دادبرگرده روخودش.التماست میکنم برگرد♡♡♡دلم می خوادیه روزبیدارشم ببینم دوباره آهنگ جدیدخوندی

   [پاسخ]

  82. يه تتليتي در تاریخ یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   عشقم تتلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

   [پاسخ]

  83. مسعود در تاریخ سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   هوادار پروپا قرصت

   [پاسخ]

  84. طناز در تاریخ شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   تتلو جون دیوانه بار دوست دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

   [پاسخ]

  85. فرهاد در تاریخ جمعه ۰۷ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   كلمه ” تتلو ” چه معنى دارد ؟

   [پاسخ]

  86. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   نههههههه

   [پاسخ]

   ستایش پاسخ در تاريخ خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۰:

   چچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچ

   [پاسخ]

  87. امیر حسین در تاریخ یکشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   عمو تو چکار اونایی داری که بهت فش دادن به خاطر ما برگرد اگه تو بری ما آهنگه کیرو گوش بدیم؟

   [پاسخ]

  88. امیر حسین در تاریخ یکشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   عمو تتل نرو به خاطر ما تتلیتی ها هم شده برگرد

   [پاسخ]

  89. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   هر کی که بهت فحش داد

   [پاسخ]

  90. زهرا حسنی در تاریخ پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳ گفته :

   عمو تتل لطفا خوانندگی رو نزار کنار خواهش میکنم

   [پاسخ]

  91. زينب در تاریخ چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ گفته :

   ريش بت نمياد عمو تتل ريش سنتو بالا ميبره اقاي مقصولو اكه به من احترام بزاري و ريشتو بزني عالي ميشه

   [پاسخ]

  92. زهرا در تاریخ دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۳ گفته :

   خوب بود یعنی هر جا تتلو باشه خوبههههههههههههه کیا با من موافقن

   [پاسخ]

   ناشناس پاسخ در تاريخ تیر ۹ام, ۱۳۹۴ ۰۰:۴۵:

   مممممممممممنننننننن

   [پاسخ]

  نظر بدهید (نظرات بعد از تایید نمایش داده میشود)