فتوکده| عکس بازیگران , عکس نوشته , متن

 • امروز دوشنبه ۳۰ مرداد

 • 

  عکس های جدید امیر تتلو ۹۳

  عکس های جدید امیر تتلو ۹۳,عکس جدید امیر تتلو ۹۳,دانلود عکس

  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو

  .

  .

  عکس های جدید امیر تتلو ۹۳ در سایت فتوکده : http://photokade.com

  .

   سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها

  .

  .


  عکس های دیگر و بیوگرافی امیر تتلو اینجـــــــــــا کلیک کنید


  .

  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93  amirtatalooi2014-photokade (14)  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس جدید امیر تتلو 93,دانلود عکس امیر تتلو 93,عکس های تتلو 93,امیر تتلو 93,تتلو جدید 93,عکسهای امیر تتلو 93,اینستاگرام امیر تتلو  amirtatalooi2014-photokade (16)  amirtatalooi2014-photokade (17)  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس جدید امیر تتلو 93,دانلود عکس امیر تتلو 93,عکس های تتلو 93,امیر تتلو 93,تتلو جدید 93,عکسهای امیر تتلو 93,اینستاگرام امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس جدید امیر تتلو 93,دانلود عکس امیر تتلو 93,عکس های تتلو 93,امیر تتلو 93,تتلو جدید 93,عکسهای امیر تتلو 93,اینستاگرام امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس جدید امیر تتلو 93,دانلود عکس امیر تتلو 93,عکس های تتلو 93,امیر تتلو 93,تتلو جدید 93,عکسهای امیر تتلو 93,اینستاگرام امیر تتلو

  .

  .

  عکس های جدید امیر تتلو ۹۳,عکس امیر تتلو ۲۰۱۴,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو ۲۰۱۴,عکس ۱۳۹۳ امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو ۹۳,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز ۹۳,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو,عکس جدید امیر تتلو ۹۳,دانلود عکس امیر تتلو ۹۳,عکس های تتلو ۹۳,امیر تتلو ۹۳,تتلو جدید ۹۳

  • فتوکده دات کام
  • ۰۲ آبان ۱۳۹۳
  • نظرات تایید شده : ۱۰۰
  ۱۰۰ نظر به ثبت رسیده است
  1. اجی در تاریخ جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ گفته :

   داداش کارت درسته

  2. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ گفته :

   عالی

  3. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   بهترازتو نداریممممم

  4. علی در تاریخ پنج شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   سلام همگی خوببین
   امیر جون اینو میگم واقعیتو میگم صدای من مثل صای صدای تو هس افتخار میکنم صدام مثل تو هستش
   همه بهم میگن علی تتل یا تتو
   دوست داااااااام

  5. پانیذ در تاریخ جمعه ۰۸ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   ای بابا یعنی یه ملت یه کشور یه ارتش دارن هی پشت سرهم میگن بزن ریشاتو نمیزنیم که به جهنم لا اقل یه دستی یا شونه ای روش بکش ترسیدیم والااااااااااااااااااااااااا

  6. مهدی در تاریخ یکشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۴ گفته :

   عالی بود تتلو جونم تمام اهنگاتو تک به تک حفظم موزیک ویدؤ هات با عکسات خیلی قشنگه ناگفته نمونه سیبیلاتو به هیچ عنوان نزنی خیلی خیلی بهت میاد دوست دارم منتظر اهنگ های جدیدتم هستیم

  7. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۴ گفته :

   هم خوش قافیه هستی هم ما دوستت داریم ولی چرا همش تو فاز اخمی

  8. علیرضا در تاریخ سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   تتلوووووووو فداییییی داری با ریش بی ریش ما عاشقتیمممممممممممممممممم

  9. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۶ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

   عااااااااشقتم میفهمی بدجورخاطرت رومیخوام تتل جووووووووونم..

  10. شیرین در تاریخ یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عاشق صداتم فدایییییییی داری

   • باران در تاریخ جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

    صدات خیلی خوبه

  11. xaniar در تاریخ پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   hey sad barikala..hagi b ali raziam azat

  12. سارا تتلیتی در تاریخ دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   داداشم تتل همه جوره خوبی ….. باریش ؛ بی ریش……. بامجوز ؛ بی مجوز…. باخالکوبی؛ بی خالکوبی فقط میخواسم بگم نفسم ب نفست بنده

  13. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

   قربونت برم همه جوره خوبی

  14. ناشناس در تاریخ شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی خوشگلی تتلوی من

  15. shahin در تاریخ پنج شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   امیر جون با ریشات مثله بابا نول شدی

   • پانیذ در تاریخ جمعه ۰۸ آبان ۱۳۹۴ گفته :

    خخخخخخخخخخخخخ لایک داشتی اگه ریشش سفید بود وشکمشم گنده دیگه تکمیل بود

  16. m.b در تاریخ چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   خیلی دوستت دارم تتلومخلصتم عشقمی میمیرم براتتتتتتتتتتتت

  17. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

   امیر جون تورا اروای خاک پدرت بم زنگ بزن کار مهمی دارم. یه کار خیر تو زندگیت خیلی بزرگ کرده باشی اینه که یه زنگ بزنی من بخدا دوبار واسه کرمه اسمت چاقو خوردم. توام واسه من که واست ارزش قاعلم واسه تتلیتیت زنگ بزن
   ۰۹۳۳۳۴۴۲۹۴۹

  18. ستایش در تاریخ یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

  19. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   امیر جون عااااااااااااااااااااااااشقتم من به خواطر توهین به تو دعوا کردم و دو روز بیمارستان بودم
   ریش هاتم بزن بهت نمی یاد

  20. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   چندتا دوره ورداشتی …تازه شدی این…

  21. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   قبلا خوب بودی . خودتو خراب کردی.این هوادارا دیگه ته موندشه….البته این نظر منه…بای…..

  22. سمیرا در تاریخ یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   امیر جون فدایی داری ولی ریشتو بزن اگه میشه

  23. مخاطب خاص تتلو در تاریخ شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   ای دربیاد چشایی ک چش ندارن تتلو روببینن …با ریشت خیلی خوشکلی بخداااااااا بهت میاد د بزن برو ما پشتتیم

   • دنیز در تاریخ یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

    ایول

  24. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۸ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   ریشتوبزنی بهترمیشی امیر

   • عشقم تتلو در تاریخ شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۴ گفته :

    بخدا خیلی خوشگل شدی امیرجون بزن برو ما همه جوره پشتتیم

  25. ستایش در تاریخ پنج شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود من عاشقتم امیر جون زهرا جون لایک داری………………………………………………………………….

  26. عسل عاشق تتلو در تاریخ پنج شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   ینی روانیتم تک تکی تتلو عاشقتم روانیتم

  27. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   یه خواهش:اممممممممممییییییییرررررررررررر ججججججججججوووووووووننننننن ریشتو بزن

  28. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

   یه خواهش: تتلو جون ریشتوبزن

  29. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   مثل همیسه عالی تتل جووووووووووون

  30. فا در تاریخ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   بروبه درک ترسیدیم بابا

  31. بهزاد در تاریخ سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   عاشقه آهنگ هاتم تتلوجووووووون

  32. ناشناس در تاریخ جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   از سایتت خوشم اومد. عکسات قشنگ بود ولی ریشتو بردار

  33. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   اگه منو دوس داری ریشتو بزن

  34. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   ارزو دارم یه با ر ببینمت

  35. نت در تاریخ سه شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   تتلو مثل این قربتی یا شدی

  36. علی در تاریخ دوشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   زود باش د بزن ریشاروووووووووووووووووو

  37. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   من که موافقم امیر تتلو و ارمین ۲afm واقعا عالی هستند

  38. نیلا در تاریخ چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

   مگه میشه تتل جونی بد باشه ولی باریش انگار ترسناک شدی داداشی

  39. حمید در تاریخ یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   ریشات بهت نمیاد بزن خوب کاری میکنی

  40. مهدی در تاریخ شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   عکس باشیرو کی برات فتو کرده

  41. نگار در تاریخ جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   امیرجونم توروبه خدانرو وگرنه خودمومی کشم توتنهاعشق منی اگه توروهم ازدست بدم می میرم خییییلییی دوست دارم

  42. ayda zafari در تاریخ یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   امیرجون مثل همیشه عکس هات باحالن .عاشقتم .دوستت دارم راستی داداش ریشاتو نزن

  43. عاطفه در تاریخ پنج شنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   امیر خیلی دوست دارم چلا اینجولی شدی آنا بوخودا نگرانتم عجقم

   • پانیذ در تاریخ جمعه ۰۸ آبان ۱۳۹۴ گفته :

    اییییییییییش چندش چرا اینطوری؟ حرف میزنی اوووقم گرفت بوخودا

  44. tohi در تاریخ دوشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

   امیر جججججججججججججججججججججونننن دوست دارم داداش ریشاتونزنیا باحال

  45. سبحان در تاریخ جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   امیر جون عشقی دمت گرم با عکسات با اهنگات

  46. شیما شیر خانی(بازیگر) در تاریخ چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عااااااااااااااااااالی بود امیر جان

  47. ilnazmaghsoodloo در تاریخ سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   داش امیررررررررررر نفسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  48. تینا در تاریخ دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاشششششششششششششقتم تتل جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون

  49. مهيار در تاریخ جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   فقط حصین ابلیسو عششششششششششششقه تتل سیخی چند؟

  50. rrrrrrارمیاbarbe در تاریخ دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   ۱دونه ای ب جون عشقم =رضا

  51. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   امیییییییییررررررررر ووووو عشق است

  52. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   خیلی خود شیفتهههههه.بد ترین خواننده است اههههه فقط حصین ابلیس

   • مهسا در تاریخ جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

    خودتو میگی

  53. مهتاب در تاریخ پنج شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   تتل ترو خدا برگرددددددددددددددددددد
   منتظرتما

  54. مهتاب در تاریخ پنج شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   امیر جون ترو خدا بیا ریشات هم قشنگه نمی خواد بزنیشون اونا حسودیشون می شه
   ولی بخاطر من هم که شده بیا و واز آهنگ هایی هم که می خونی لذت ببر

  55. امیر در تاریخ چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   عاشقتمممممممم همینو بس

  56. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ گفته :

   تتلو عاشقتم خواهش میکنم بازم اهنگ بخون

  57. امیر در تاریخ سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   مرسی از شما همتونو دوس دارم همه نظرارو خوندم عاشقتونم

  58. فاطی در تاریخ دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   دوستت دارم

  59. LaDy MoNa در تاریخ پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   I LoVe AmIr TaTaLoO

  60. النا در تاریخ پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   امیر من واست میمرم پس برگرد و از نوه شروع کن.

  61. shery tatality در تاریخ پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   امیر تورو جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووناون کسی که عکسش رو دستت تتو شده برگرد عاشقتم

  62. فاطمه در تاریخ سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ گفته :

   سلام.عالی بود عاشقتممممممممممممممممممممم.همیشه بخون خدام توروواس ما نگه داره.فقط میشه ریشتوبرداری؟

  63. مانلی در تاریخ دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عاشقتم

  64. محمد در تاریخ یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عجب قیافه مشتی

  65. علی در تاریخ شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عاشقتم تتلو

  66. ناشناس در تاریخ جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۳ گفته :

   واقعاکه امیرتتلومعرکه اس من خیلی دوسش دارم
   مخصوصاعاشق هیکلش خیلی نازه

  67. مهسا در تاریخ پنج شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عالی بوووووووووووووووووووووووووووووود

  68. فرهاد بیرامی در تاریخ چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳ گفته :

   سلام امیرجون تروخدا تو نباشی من میمیرما بگرد تروخدا اما یه چیز میگم بهت برنخوره ریشاصلا بهت نمیاد نفس

  69. ناشناس در تاریخ دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳ گفته :

   امیر ریشتو بزن دیگه روی مخمه

  70. نازی در تاریخ یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ گفته :

   امیرم عاشقتم می بوسمت امید وارم بببینمت بیا اهواز عشقم

  71. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عاشق امیرم عالی بود مرسی

  72. kimia در تاریخ شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳ گفته :

   من احساس خاصی بهش ندارم ولی از صدا و هیکلش خوشم می یاد

  73. mahlaaaaaaaa در تاریخ پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ گفته :

   فرهاد جان تتلو به گفته ی خود امیر جووووونم برگرفته از گروهی بوده که تتلو عضوش بوده بعد گروه ازهم میپاشه بعد تتلو به خاطراینکه ازشون خاطره ای داشته باشه لقبش رو تتلو میذاره
   افتاااااااد؟؟؟

  74. mahlaaaaaaaa در تاریخ پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ گفته :

   من عاااااشقتم تتلو
   دییییییییییییووووووووووونتم امیدوارم یه روز ببینمت
   فداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات عششششششششقمی بخدا

  75. امیر حسین تتلو در تاریخ پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ گفته :

   امیر مگه خودتت نمیگفتی موزیک عشقم درگیرشم پس چیشد امیر خواهشا نرو..خیلی دوستون داریم خیلی

  76. میثم عچرشی در تاریخ چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳ گفته :

   عمو تتل خیلی دوست دارم جان عزیزت نرو با ما بمون اخه هیچ خواننده ای تتل نمیشه که….

  77. ناشناس در تاریخ جمعه ۰۵ دی ۱۳۹۳ گفته :

   امیر نیلوفرراست میگه بروریشاتوبزن توروخدا خیلی دوست دارم

  78. نیلوفر در تاریخ دوشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۳ گفته :

   امیرریشاتوبزن جون هرکی دوس داری!!!البته داداش همه جوره دوست داریم

  79. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   تتلو نگو بگو عششششششششششششششق

  80. نازنين در تاریخ سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   سلام
   کسی توجه کرده ک امیر دو تا شده ؟؟ یا ب نظر من اینطوره ؟؟
   چرا تو بعضی عکسا خالکوبی امیر ی شکله و تو ی عکس دیگ ی شکل دیگ … لطفا تاریخ عکسها رو درست بنویسید !!
   ممنون دوستان
   پیگیری شه لطفا …

  81. راحیل در تاریخ دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   امیزجون توروخدادوباره برگرد.هرکی هم بهت فحش دادبرگرده روخودش.التماست میکنم برگرد♡♡♡دلم می خوادیه روزبیدارشم ببینم دوباره آهنگ جدیدخوندی

  82. يه تتليتي در تاریخ یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   عشقم تتلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

  83. مسعود در تاریخ سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   هوادار پروپا قرصت

  84. طناز در تاریخ شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   تتلو جون دیوانه بار دوست دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  85. فرهاد در تاریخ جمعه ۰۷ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   کلمه ” تتلو ” چه معنى دارد ؟

  86. ناشناس در تاریخ سه شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   نههههههه

   • ستایش در تاریخ یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

    چچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچ

  87. امیر حسین در تاریخ یکشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   عمو تو چکار اونایی داری که بهت فش دادن به خاطر ما برگرد اگه تو بری ما آهنگه کیرو گوش بدیم؟

  88. امیر حسین در تاریخ یکشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   عمو تتل نرو به خاطر ما تتلیتی ها هم شده برگرد

  89. ناشناس در تاریخ یکشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۳ گفته :

   هر کی که بهت فحش داد

  90. زهرا حسنی در تاریخ پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳ گفته :

   عمو تتل لطفا خوانندگی رو نزار کنار خواهش میکنم

  91. زينب در تاریخ چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ گفته :

   ریش بت نمیاد عمو تتل ریش سنتو بالا میبره اقای مقصولو اکه به من احترام بزاری و ریشتو بزنی عالی میشه

  92. زهرا در تاریخ دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۳ گفته :

   خوب بود یعنی هر جا تتلو باشه خوبههههههههههههه کیا با من موافقن

   • ناشناس در تاریخ سه شنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۴ گفته :

    مممممممممممنننننننن

  نظر بدهید (نظرات بعد از تایید نمایش داده میشود)