فتوکده| عکس بازیگران , عکس نوشته , متن

 • امروز سه شنبه ۱۰ اسفند

 • 

  عکس های دخترانه با متن عاشقانه

  .عکس های دخترانه با متن عاشقانه

   

    عکس های دخترانه با متن عاشقانه و زیبا
   

   


   
  سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
   
   

  عکس های دخترانه با متن عاشقانه

  عکس های دخترانه با متن عاشقانه,عکس فانتزی دخترانه

   

  عکس های دخترانه با متن عاشقانه,عکس فانتزی دخترانه,عکس پروفایل دخترونه با متن زیبا,متن عاشقانه زیبا با عکس دخترانه,عکس عروسکی دخترانه,عکس عاشقانه دخترانه با متن,دختر عاشق,تصاویر دخترانه با متن احساسی و عاشقانه,عکس احساسی برای پروفایل تلگرام,عکس صورتی دخترونه

   

  زن که باشی: غمت را پنهان میکنی پشت نقاب آرایشت!

  و با رژ لبی قرمز! خنده را برای لبهایت اجباری میکنی! آنوقت هم فکر میکنند..نه دردی هست،نه غمی

  و تنها نگرانیت،پاک شدن رژ لبت است!! زن که باشی

  مردانه باید غم بخوری

  عکس پروفایل دخترونه با متن زیبا,

  عکس های دخترانه با متن عاشقانه,عکس فانتزی دخترانه,عکس پروفایل دخترونه با متن زیبا,متن عاشقانه زیبا با عکس دخترانه,عکس عروسکی دخترانه,عکس عاشقانه دخترانه با متن,دختر عاشق,تصاویر دخترانه با متن احساسی و عاشقانه,عکس احساسی برای پروفایل تلگرام,عکس صورتی دخترونه

  متن عاشقانه زیبا با عکس دخترانه

  ﭼﻤﺪﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﺗـﻮ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

  ﺍﯾﻦ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻥ است

   

  عکس های دخترانه با متن عاشقانه,عکس فانتزی دخترانه,عکس پروفایل دخترونه با متن زیبا,متن عاشقانه زیبا با عکس دخترانه,عکس عروسکی دخترانه,عکس عاشقانه دخترانه با متن,دختر عاشق,تصاویر دخترانه با متن احساسی و عاشقانه,عکس احساسی برای پروفایل تلگرام,عکس صورتی دخترونه

  دختر عاشق,تصاویر دخترانه با متن احساسی و عاشقانه,

  راستی خدادلم هوای دیروز را کرد هوای روزهای کودکی را دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم  آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد دلم میخواهد این بار اگر معلم گفت در دفتر نقاشی تان هر چه میخواهید بکشیداین بار تنها و تنها نردبانی بکشم به سوی تو  دلم میخواهد …

   

  می شود باز هم کودک شد؟؟

  عکس عروسکی دخترانه,عکس عاشقانه دخترانه با متن

  عکس های دخترانه با متن عاشقانه,عکس فانتزی دخترانه,عکس پروفایل دخترونه با متن زیبا,متن عاشقانه زیبا با عکس دخترانه,عکس عروسکی دخترانه,عکس عاشقانه دخترانه با متن,دختر عاشق,تصاویر دخترانه با متن احساسی و عاشقانه,عکس احساسی برای پروفایل تلگرام,عکس صورتی دخترونه

   

  لایق تو کسی نیست جز آن کسی که!!! تو را انتخاب کند.. نه امتحان !!!

  تو را نگاه کند.. نه اینکه ببین!!! تو را حس کند.. نه اینکه لمست کند!!!

  تو را بسازد.. نه اینکه بسوزاند!!! تو را بیاراید.. نه اینکه بیازارد!!! تو را بخنداند.. نه اینکه برنجاند!!!

  تو را دوست بدارد و بدارد و بدارد!!! ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﮑﻦ!!!

   

  ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !!! ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩ!!! ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ کسی که ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﺯﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ!!! ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﻫﺮﮒ ﺣﯿﺎﺗﺖ!!! ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﯾﺎﻓﺘﯽ !!! ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ !!! ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ “ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ”

   

  عکس های دخترانه با متن عاشقانه,عکس فانتزی دخترانه,عکس پروفایل دخترونه با متن زیبا,متن عاشقانه زیبا با عکس دخترانه,عکس عروسکی دخترانه,عکس عاشقانه دخترانه با متن,دختر عاشق,تصاویر دخترانه با متن احساسی و عاشقانه,عکس احساسی برای پروفایل تلگرام,عکس صورتی دخترونه

   

  تخم مرغ ..! یک رنگ است ..! اما ..! وقتی شکستیش ..! دو رنگ می شود ..!

  پس انتظار نداشته باش ..! آدمی را ..! که شکستی ..! با تو یک رنگ باشد

   

  ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ، ﯾﮑﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﯾﮑﯽ ﻗﻮﯼ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ … ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑاشیم , ﻟﻬﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ پایین تر ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺎﺳﺖ , ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺎ ،!

   عکس احساسی برای پروفایل تلگرام,عکس صورتی دخترونه

  عکس های دخترانه با متن عاشقانه,عکس فانتزی دخترانه,عکس پروفایل دخترونه با متن زیبا,متن عاشقانه زیبا با عکس دخترانه,عکس عروسکی دخترانه,عکس عاشقانه دخترانه با متن,دختر عاشق,تصاویر دخترانه با متن احساسی و عاشقانه,عکس احساسی برای پروفایل تلگرام,عکس صورتی دخترونه

   

  الگوی زیبایی برای دیگران باش* سعی کن کسی که تو را می ببیند،آرزو کند مثل تو باشد…

  از ایمان سخن نگو ! بگذار از نوری که در چهره داری،آن را احساس کند…

  از عقیده برایش نگو..!بگذار با پایبندی تو،آنرا بپذیرد…

  از عبادت برایش نگو!بگذار آن را جلوی چشمش ببیند…

  از اخلاق برایش نگو!بگذار آن را از طریق مشاهده تو بپذیرد…

  از تعهد برایش نگو ! بگذار با دیدن تو، از حقیقت آن لذت ببرد…

  بگذار مردم با اعمال تو، خوب بودن را بشناسند…

   

   

  عکس های دخترانه با متن عاشقانه,عکس فانتزی دخترانه,عکس پروفایل دخترونه با متن زیبا,متن عاشقانه زیبا با عکس دخترانه,عکس عروسکی دخترانه,عکس عاشقانه دخترانه با متن,دختر عاشق,تصاویر دخترانه با متن احساسی و عاشقانه,عکس احساسی برای پروفایل تلگرام,عکس صورتی دخترونه

   

  میدونم لمس دست تو ، نمیشه واقعی باشه کنارت کل دنیارو، توی یک مشت میگیرم تو آغوشت دیگه امشب، خدا رو ساده میبینم تو دستات لمس خوشبختی، رو لبهات رنگ چون خونه یه عاشق داره از عشقت،توتنهاییش میخونه منم توفکراین رویا،که رو تختم میخوابم بازم به یاد تو میخوابم شاید بازم به خوابم سر بزنی اما قولی بده اگر به خوابم سرک زدی وقت رفتنت آهسته برو که بیدار نشوم مرا همین خواب که تو در آن با من باشی کافیست

   

  عکس های دخترانه با متن عاشقانه,عکس فانتزی دخترانه,عکس پروفایل دخترونه با متن زیبا,متن عاشقانه زیبا با عکس دخترانه,عکس عروسکی دخترانه,عکس عاشقانه دخترانه با متن,دختر عاشق,تصاویر دخترانه با متن احساسی و عاشقانه,عکس احساسی برای پروفایل تلگرام,عکس صورتی دخترونه

   

  روزی که فکر کردی یکی رو از ته دل دوست داری ولش نکن .. ممکنه دوباره تکرار نشه .. آدم وقتی تو سن‌ و سال توئه فکر می‌کنه همیشه براش پیش می‌یاد .. باید ده پونزده‌ سال بگذره که بفهمی همون یه بار بوده .. که حالِت با چیز دیگه‌ای خوب نمی‌شه .. عشق یعنی حالِت خـوب باشه…

   

  عکس های دخترانه با متن عاشقانه,عکس فانتزی دخترانه,عکس پروفایل دخترونه با متن زیبا,متن عاشقانه زیبا با عکس دخترانه,عکس عروسکی دخترانه,عکس عاشقانه دخترانه با متن,دختر عاشق,تصاویر دخترانه با متن احساسی و عاشقانه,عکس احساسی برای پروفایل تلگرام,عکس صورتی دخترونه

   

  هوای قلب من.. امشب هوای سرد تنهاییست.. دل من یاد تو افتاد.. چقدر جای دلت خالیست..

  حضورت گر کنارم نیست.. نگاهت گر به سویم نیست.. ولی جای قدمهایت هنوزم…
   
  در دلم باقیست….
   
   

  عکس های دخترانه با متن عاشقانه,عکس فانتزی دخترانه,عکس پروفایل دخترونه با متن زیبا,متن عاشقانه زیبا با عکس دخترانه,عکس عروسکی دخترانه,عکس عاشقانه دخترانه با متن,دختر عاشق,تصاویر دخترانه با متن احساسی و عاشقانه,عکس احساسی برای پروفایل تلگرام,عکس صورتی دخترونه

   

  ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺲ ﮐه ﺗﻮ ﺍﻭﺝ ﺭﺍﺑﻄه ﭘﺎﮎ ﺑﻤﻮنی . . .

  ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺗﻮ ﺍﻭﺝ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩی ﻧﺠﯿبی …..

   

  عکس های دخترانه با متن عاشقانه | عکس پروفایل دخترانه | سایت فتوکده

   

  ۹ نظر به ثبت رسیده است
  1. الناز در تاریخ پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵ گفته :

   خیلی خوب بود ممنون

   [پاسخ]

  2. نازگل در تاریخ پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵ گفته :

   سلام خیلی خوب بود ممنون

   [پاسخ]

  3. مهدیه در تاریخ سه شنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۵ گفته :

   عالی بود مرسی

   [پاسخ]

  4. یگانه در تاریخ چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ گفته :

   ممنون

   [پاسخ]

  5. نگین در تاریخ چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفته :

   خییییییییییییلی عالی بودن. مرسی

   [پاسخ]

  6. ناشناس در تاریخ چهارشنبه ۰۴ فروردین ۱۳۹۵ گفته :

   از تصاویر قشنگی که دراختیار من وبقیه گذاشتین بسی ممنونم

   [پاسخ]

  7. ارزو در تاریخ جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

   سلام خیلییییییییییییی عالیییییییییییییییییییی بود.ممنونم

   [پاسخ]

  8. صبا در تاریخ دوشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

   قشنگ بودند

   [پاسخ]

  9. ناشناس در تاریخ پنج شنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۴ گفته :

   لذت بردم

   [پاسخ]

  نظر بدهید (نظرات بعد از تایید نمایش داده میشود)

  کپی برداری از سایت فتوکده ممنوع میباشد