تاریخ انتشار : ۳ بهمن ۹۴

عکس های قدیمی افغانستان قبل از طالبان

.

 

  عکس های باورنکردی از افغانستان قبل از طالبان
 

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 

افغانستان قدیم اینطوری بود !

 

زمانی که از افغانستان حرف می زنید شما احتمالا یه لباس های قشنگ،ماشین های زیبا و زندگی لیبرال فکر نمیکنید اما این تصاویر جذاب نشان میدهد افغانستان در سال ۱۹۷۰ یک کشور بسیار متفاوت از آنچه بود که امروزه وجود دارد

 

این تصاویر توسط دکتر Bill Podlich که در سال ۱۹۶۷ برای دو سال زندگی از طرف یونسکو در افغانستان بود گرفته شده است وی بعنوان کارشناس اصول آموزش و پرورش در کالج معلمان عالی در کابل خدمت کرده است و در تمام این مدت عکس های رو از افغانستان گرفته است اما بعد از ۱۰ سال این کشور دچار جنگ و گرفتاری توسط طالبان و بعدها در سال ۲۰۰۱ با حمله آمریکا مواجه شد تا هم اکنون این کشور شباهت کمتری به یک ملت آرام و مرفه که در تصاویر میبیند داشته باشند

 

عکس های قدیمی افغانستان قبل از طالبان,عکس های باور نکردی از افغانستان قبل از طالبان,عکس افغانستان قدیم,تصاویر قدیمی از افغانستان,زنان افغانستان قبل از طالبان,افغان های قبل از طالبان,عکس دیده نشده از افغانستان قبل از حمله آمریکا و طالبان,تصاویر خفن از افغانستان قبل از حمله طالبان,فوتو افغانتسان قبل طالیبان,عکس های قدیمی افغانیستان عکس های قدیمی افغانستان قبل از طالبان,عکس های باور نکردی از افغانستان قبل از طالبان,عکس افغانستان قدیم,تصاویر قدیمی از افغانستان,زنان افغانستان قبل از طالبان,افغان های قبل از طالبان,عکس دیده نشده از افغانستان قبل از حمله آمریکا و طالبان,تصاویر خفن از افغانستان قبل از حمله طالبان,فوتو افغانتسان قبل طالیبان,عکس های قدیمی افغانیستان عکس های قدیمی افغانستان قبل از طالبان,عکس های باور نکردی از افغانستان قبل از طالبان,عکس افغانستان قدیم,تصاویر قدیمی از افغانستان,زنان افغانستان قبل از طالبان,افغان های قبل از طالبان,عکس دیده نشده از افغانستان قبل از حمله آمریکا و طالبان,تصاویر خفن از افغانستان قبل از حمله طالبان,فوتو افغانتسان قبل طالیبان,عکس های قدیمی افغانیستان عکس های قدیمی افغانستان قبل از طالبان,عکس های باور نکردی از افغانستان قبل از طالبان,عکس افغانستان قدیم,تصاویر قدیمی از افغانستان,زنان افغانستان قبل از طالبان,افغان های قبل از طالبان,عکس دیده نشده از افغانستان قبل از حمله آمریکا و طالبان,تصاویر خفن از افغانستان قبل از حمله طالبان,فوتو افغانتسان قبل طالیبان,عکس های قدیمی افغانیستان عکس های قدیمی افغانستان قبل از طالبان,عکس های باور نکردی از افغانستان قبل از طالبان,عکس افغانستان قدیم,تصاویر قدیمی از افغانستان,زنان افغانستان قبل از طالبان,افغان های قبل از طالبان,عکس دیده نشده از افغانستان قبل از حمله آمریکا و طالبان,تصاویر خفن از افغانستان قبل از حمله طالبان,فوتو افغانتسان قبل طالیبان,عکس های قدیمی افغانیستان عکس های قدیمی افغانستان قبل از طالبان,عکس های باور نکردی از افغانستان قبل از طالبان,عکس افغانستان قدیم,تصاویر قدیمی از افغانستان,زنان افغانستان قبل از طالبان,افغان های قبل از طالبان,عکس دیده نشده از افغانستان قبل از حمله آمریکا و طالبان,تصاویر خفن از افغانستان قبل از حمله طالبان,فوتو افغانتسان قبل طالیبان,عکس های قدیمی افغانیستان zimg_001_1-photokade (13) zimg_001_1-photokade (14) zimg_001_1-photokade (16) zimg_001_1-photokade (17) zimg_001_1-photokade (18) zimg_001_1-photokade (19) zimg_001_1-photokade (20) zimg_001_1-photokade (21) zimg_001_1-photokade (22)

.

.

عکس های قدیمی افغانستان قبل از طالبان,عکس های باور نکردی از افغانستان قبل از طالبان,عکس افغانستان قدیم,تصاویر قدیمی از افغانستان,زنان افغانستان قبل از طالبان,افغان های قبل از طالبان,عکس دیده نشده از افغانستان قبل از حمله آمریکا و طالبان,تصاویر خفن از افغانستان قبل از حمله طالبان,فوتو افغانتسان قبل طالیبان,عکس های قدیمی افغانیستان

نظــرات کاربران