تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۹۴

پست جنجالی چکامه چمن ماه

.

 

  پست جنجالی چکامه چمن ماه
 

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 

چکامه چمن ماه / شعر !

 

به گزارش سایت فتوکده : چکامه چمن ماه که با انتشار عکس های بی حجاب خود در صدر اخبار چند هفته اخیر بوده اینبار نیز با پست شعری جنجالی خبرساز شد،وی در شبکه اجتماعی خود قسمتی از شعر هوشنگ ابتهاج رو انتشار داد : او نوشت :

 

عکس های اخیر و جنجال های چکامه چمن ماه رو از اینجـــا بخوانید و ببینید

 

پست جنجالی چکامه چمن ماه,چکامه چمن ماه,شعر جنجالی و سیاسی در اینستاگرام چکامه چمن ماه,معنای پست جدید چکامه چمن ماه,شعر سیاسی چکامه چمن ماه بعد از کشف حجاب

 

  آن همه فریاد آزادی زدید

فرصتی افتاد و زندانبان شدید

 

آن‌ که او امروز در بند شماست

در غم فردای فرزندِ شماست

 

راه می‌ جستید و در خود گم شدید

مردمید،اما چه نامردم شدید

 

کجروان با راستان در کینه‌ اند

زشت‌ رویان دشمنِ آیینه‌ اند 

 

پست جنجالی چکامه چمن ماه,چکامه چمن ماه,شعر جنجالی و سیاسی در اینستاگرام چکامه چمن ماه,معنای پست جدید چکامه چمن ماه,شعر سیاسی چکامه چمن ماه بعد از کشف حجاب

.

.

پست جنجالی چکامه چمن ماه,چکامه چمن ماه,شعر جنجالی و سیاسی در اینستاگرام چکامه چمن ماه,معنای پست جدید چکامه چمن ماه,شعر سیاسی چکامه چمن ماه بعد از کشف حجاب

نظــرات کاربران