تاریخ انتشار : 3 بهمن 1392

کارت پستال غمگین با من راه بیا

عکس نوشته غمکین ، عکسهای غمگین عاشقانه ، کارت پستال ، کارت پستال غمگینی

کارت پستال ، کارت پستال عاشقانه ، کارت پستال فمگین ، عکس غمگین ، عکس معذرت خواهی ، عکس بیا ، عکس عذر خواهی ، عکس معذرت خواهی بعد از دعوا ، عکس عاشقانه خوشنویسی ، اس ام اس عذرخواهی ، اس ام اس آشتی کردن ، عکسهای اشتی و عاشقی ، کارت پستال قهر بودن ، عکس منتظر اشتی ، عکس نوشته بیا نرو ، عکس عاشقانه دختر پشت سنجر ، عکس عاشقانه انتاظر پشت پنجره ، کارت عاشقانه دختر تنها ، عکس منتظر ماندن ، کارت پستال ازرده نشو ، کارت پستال شکسته ام ، عکس های عاشقانه شکسته ام ، کارت پستال بیاکارت پستال غمگینی آشتی کردن بعد از دعوا ، عکس های عاشقانه انتظار آشتی از عشق

کارت پستال درخواستی عاشقانه ، عکسنوشته بیا ، عکس های گناه از من بود ببخشید

.

کارت پستال درخواستی خانوم مینا

.

با من که شکسته ام کمی راه بیا

بالی بگشا گاه و بی گاه بیا

آزرده مشو بیا ، گناه از من بود

گفتم که مقصرم تو کوتاه بیا

.

تصویر نوشته مقصر منم ، کارت پستال بیا ، کارت پستال انتظار ، کارت پستال منتظر امدنت

کارت پستال پشت پنجره ، پیامک آشتی کردن و مقصر ، پیام کوتاه عذرخواهی با عکس

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران