تاریخ انتشار : 10 فروردین 1393

کارت پستال و عکس عاشقانه با شعر کوتاه

 

عکس عاشقانه,کارت پستال عاشقانه,عکس غمگین ,شعر عاشقانه با عکس,کارت پستال سوختن غمگین عاشقانه,عکس چشم انتظاری عاشقانه,عکس نوشته بی قراری عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه زیبا,تصور نوشته احساسی غم انگیز عاشقی,عکسهای عاشقانه,شعر عاشقانه زیبا روی عکس,طراحی کارت پستال غمگین عاشقی,کارت دیجیتال عاشقانه,عکس دست ساز عاشقانه انتظاری,کارت پستال کاش,عکس غمگین کاش,متن کاش با عکس عاشقانه دخترکارت پستال و عکس عاشقانه با شعر کوتاه

دوسـتت دارم

غــــــــزل هایم تمامـش مـــــــال تو

شعرهــایم،هر چــه دارم ،عیــــــــــــدی امسال تو

زندگـی را با تــو فهمیدم،تو یعنی هــــر چه هست

خنده هایت شور عشـق و سینـه مالـامــــــــــال تو

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

ترســـم که تــو هم یـــــــار وفـادار نباشی

عاشـق کش و معشـوق نگـه دار نباشی

من از غــــــــــم تو هــر روز دوصـدبار بمیرم

تو از دل من هیــــچ خبردار نباشی

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

لبت نه گوید و پیــــــداست می گویــد دلت آری

که اینسان دشمنی ، یعنـــــــی که خیلی دوستم داری

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

اگر دریای دل آبـــــــــی ست

تویی فانــــوس زیبایش

اگر آیینه یـــــک دنیاست

تویی معنـــــــــــــــای دنیایش

.

زندگـــی بی تو، شـــوری ندارد

بی تو جانــم ســــــــروری ندارد

چشم من بـــــی تو نوری ندارد

ای جمال تـــــــــــو نور و ضیایم

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

تو یعنی یک شقـــــــــایق را

به یک پروانه بخشـــیدن

تو یعنــی از ســـــحر تا شب

به زیبایی درخشـــیدن

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

تویعنـــــــی یک کبوتر را

زتنهایـــــی رها کردن

خدای آســــــــــــمان ها را

به آرامــــــــــــی صدا کردن

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

گریه کردم اشــــــــک بر داغ دلم مرهم نشد

ناله کردم ذره ای از دردهایــــــــم کم نشد

در گلستان بوی گل بسیــــــار بوییدم ولی

از هزاران گل گلی همـــــــــــچون شما پیدا نشد

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

تو یعنـی چتری از احســـــــاس

برای قلب بــارانی

تویعنی در زمستـــان ها

به فکر پــونه افتادن

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

اگر یــک آسمـــــــــان دل را

به قصد عشـق بردارم

میان عشــــــــق وزیبایی

ترا من دوســـــــت میدارم

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

بی خیال ، با تنهــــــــایی بیشتر رفیقم تا با تو

ای نارفیق هیچ خاطــــــــــــــره ی خوشی ندارم از تو

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

لمس تن تو شــهوت است و گنــــــــــاه

حتی اگر خــــــــدا عقدمان را ببندد

داغی لبت جهنم من است

حتی اگر فرشتگان ســـــــرود نیکبختی بخوانند

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

باید که ز داغــــم خــبری داشته باشد

هر مرد که با خود جـــــگری داشته باشد

حالم چو دلیری ست که از بخت بد خویش

در لشکر دشمن پسری داشته باشد !

حالم چو درختی اســـــت که یک شاخه نااهل

بازیچه دســــت تبری داشته باشد

سخـــت است پیامــبر شده باشی و ببینی

فرزند تو دین دیگری داشته باشد !

آویخته از گردن من شاه کلیدی

این کاخ کهـــن بی آنکه دری داشته باشد

سردرگمی ام داد گره در گره اندوه

خوشبخت کلافی که ســــــری داشته باشد !

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

تازه از عطـــــــــــر نفــس های تو فهمیدم چرا

کارشان رو به کسادی میرود عطارها

جای رسم دایــــــره گاهی مربع می کشند

عقل را پر داده عشقت از ســر پرگارها

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

نفس کشیــــــدن سخته

تو رو نـدیـدن سخته

تو پیچ و تاب عاشــــقی

به تو رسیدن ســــــــــــــخته

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

عشــــــق یعنی خاطرات بی غبـــار

دفتری از شعر و از عطر بهار

عشـــــــق یعنی یک تمنا یک نیـــاز

زمزمه از عاشـــــــقی با سوز و ساز

عشق یعنی چشم خیـــس مست او

زیر باران دســـت تو در دست او

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

.

شعر عاشقانه کوتاه,عکس نوشته شعر عاشقانه,کارت پستال عاشقانه93,عکس عشق

نوشته های عاشقانه روی عکس,کارت پستال غمگین عاشقانه جدید,طراحی کارت پستال

مطالب پیشنهادی
loading...
نظــرات کاربران