چهارشنبه ۱ شهریور ۹۶
چک های پاس نشده فرهاد مجیدی از استقلال

چک های پاس نشده فرهاد مجیدی از استقلال

.     بدهی میلیاردی استقلال به فرهاد مجیدی    

ادامه مطلب