چهارشنبه ۱ شهریور ۹۶
بهناز جعفری به بیماری ام اس (MS) است

بهناز جعفری به بیماری ام اس (MS) است

.     بهناز جعفری هم به بیماری آتنه فقیه نصیری مبتلاست    

ادامه مطلب