سایت فتوکده

اس ام اس عاشقانه خداحافظی با کارت پستال

کارت پستال غمگین عاشقانه ، کارت پستال غم جدایی ، اس ام اس خداحافظی و جدایی

کارت پستال رفتن ، کارت پستال جدایی ف کارت پستال خداحافظیی ، کارت پستال ، کارت پستال غمگین ، کارت پستال غمگین عاشقانه ، کارت پستال تنهای رفتن ، کارت پستال پشیمانی ، کارت پستال خدا نگهدار ، کارت پستال غم ، کارت پستال عم انگیز ، کارت پستال با اس ام اس جدایی و خداحافظی ، اسمس خداحافظی ، پیامک جدایی با عکس غمگین ، اغوش پشیمانی و پیام کوتاه غمگین ، کارت پستال غم عشق ، کارت عاشقانه غم ، کارت اغوش حسرت ، کارت پستال حسرت رفتن ، عکس نوشته جدایی ، عکسهای جدایی غم انگیر ، تصویر نوشته غمگین رفتن ، تصویر نوشته گودبای

مـیرم تا در غبــــار غـم فراموشت کنم

ســـر در آغـــوش پشیمـانی گذارم تا تو را

ای امیـــد آتشین با گـــــــریه خاموشت کنـــم

.

.

مـگر غير از وفــا از من چـه سر زد

كه دل را بـــي وفـا خــواندي و رفتــي

مگــــــــر غـير از نگاهـت به چشمــانم كــه در زد

كــه از ناز چــشم خود از دل گـــرفتی

.

.

به لـب های تــو می ســازم کلامــی

ســرود آشنایی یا سلامــی

ندارم جز غم عشــــق تو در ســر

ولـــــــــــی افسوس ها از مــن جــدایی

.

.

رفــت

تو را به خــــدا ســپرد

و خـــودش را به دیگــــری !

.

تـو که میدانستی بـا چه اشتیاقی خــودم را قسـمت میکنم

پس چــرا زودتر از تکه تکه شدنم جــوابم نکــردی برای خــداحــافظــی

خیلــــی دیــر بود . . .خیلـی دیــــــر

.

.

مستــم از بـاده ،که مستــی هم بلاست ، باده ی عاشق زهر باده جداست

بــی وفا ، مستـی مـگر از بــاده ی عشــقت نبود

کین چنیـن دل را شکـستی،کیـن شکـستن هم خـطاست

.

.

خــداحــافظ ، تـو ای همپای شـب هـــای غــــــــزل خـوانی

خداحــــافظ ، به پایـان آمـد ایـن دیدار پـنهانی

خداحــــافظ ، بدون تو گمــان کــردی کـه مـی مانم

خداحــــافظ، بـدون مـن یقیــن دارم که مـی مانی !

.

.

خداحــــافظ برای تو چـه آسـان بود

ولی قلـب مـن از این واژه لـرزان بود

خداحــــافظ برای تو رهـایی داشت

برای مـن غـم تلـخ جـدایـی داشت

.

.

یـاران به خـدا که بـی وفـایـی مکنید

با عاشـق دلـخسته جـــدایی مکنید

یا آن که وفـــــا مـی کنید تا آخر

یا آنکه از اول آشنــایی نکنید

.

.

در هجوم لحظـه های پــوچ جــــدایی

سکـوت تنــها یــادگار با تـو بودن است

.

.

خداحـــــافظ طلــوعم / خداحـــــــــافظ غروبم

خداحـــــــــافظ تو ای تنها امیدم / خـــــــــــداحافظ تو ای تنــــها امیدم

.

.

دلـــــم گرفته خـــــــــــــــــــدایا تو دل گشــایی کن

من آمـــــــدم به امیدت ، تو هم خدایـــــــــــی کن

به بوی دلکــش زلــفت که این گــره بگشای

دل گــــرفته ما بین و دلگشـــــــــــــــــــایی کن

.

.

دیــدی ای دل که غــم عشــق دگر باره چــه کرد ؟

چون بــشد دلبــر و با یار وفادار چــه کرد

.

.

زندگـــی بازی گرفتن دیگران نیست

که روزی عاشــقش باشی و روزی قاتلــش

.

.

چه امــید بندم در این زنـــدگانی / که در نا امــیدی سر آمد جوانی

سرآمــــــــد جوانی و ما را نیامد / پیــام وفــایی از این زنـــــــــدگانی

.

.

قفــس دیدم رهایی یادم آمد

تو رفتــی بــی وفایی یادم آمد

چو بانگ نامه بر در کوچه پیــچید

چکید اشکــم جــــــــــدایی یادم آمد

.

.

دلــم از فراق خــون شد چه گویم از جــدایی

نظری به مــن نــداری به طریق آشـنایی

همه شــب به یـــاد رویت بفــــشانم اشک حســـرت

به امـــــــید آن که آبی به برم به دل ربایـــی

من بــی تو را چه سازم ؟ کــه چنین اســـــــــیر یارم

نــه رها کنی ز بنــدم نه کشــی ز بینـــــوایی

.

.

بــرو ای خوب من ، هم بغض دریا شــو ، خــداحافظ !

برو با بـــی کســی هایت هم آوا شو ، خــداحافظ !

تو را با من نمــی خواهم که « ما » مــعنا کنم دیگر

برو با یک « مــــن » دیگر بمان « مـــا » شــو ، خــداحافظ !

.

.

چو نـــــــــی می نالم از داغ جــــــــــــــــــــــــــدایی

دریغــــــــــــا ای نســــــیم آشنایی

چنان گشـــــــــــتم غبار آلــــــــود غربت

که نشناسم که خـــــــــود بودم کجایی

.

.

خداحـــــــــافظ گل مریــــــم گل مظلوم و پر دردم

نشد با ایـن تن زخمـــــــــی به آغوش تو بر گردم

نشد تا بغض چشــــــــمات رو به خواب قصه بسپارم

از این فصل سکـــــــــوت و شرم غم بارون رو بردارم

.

.

و من از تــــــــو جدا ماندم ولـــــــــــی ای کاش میمردم

برو دیــــــــــگر که دل از غم رهـــــــــــا کردم

خداحـــــــــافظ . . . خداحافظ که دیگر بر نمیگردم . . .

.

اس ام اس جدایی ، اس ام اس عاشقانه غمگین ف اس امس حسرت رفتن

اس ام اس رفتن ، پیامک رفتن جدید ، پیان کوتاه عاشقانه غمگین خداحافظی

خداحافظی عاشقانه با عکس ، اسمس های جدید با عکس نوشته عاشقانه جدید 92

جدیدترین اسمس های بروز فارسی ، پیامک های عاشقانه بی وفایی

اس ام اس عاشقانه خداحافظی با کارت پستال ، مسیج خداحافظی غم انگیر تلخ

این مطلب کامل بود ؟ 1 0

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران