سایت فتوکده

اس جوک خنده دار باحال و خفن جدید

اس جوک خنده دار باحال و خفن جدید,اس جوک جدید خنده دار,اس ام ا خنده دار جدید

اس جوک خنده دار جدید باحال,اس جوک جدید خنده دار,اس ام ا خنده دار جدید,اس جدید جوک باحال و خفن,اس جک جدید وایبر,اس خنده دار وایبر,متن خنده دار وایبر,اس خنده.

زنه فیش گاز رو برده بانک

به یارو پشت باجه میگه ببخشید اقا شما گاز می گیرید؟؟؟؟

طرف گفته نه خانم متاسفانه من فقط جفتک می اندازم

اون اقای همکارم گاز می گیره

.


.

دختر قشنگم.. خواهر خوبم.. عروس گلم.. عزيزم..

بعد از اينکه کارت با “واي فاي” و “واي بر” و “واي مکس” و “واتس آپ” تموم شد..

کمي هم با “واي تکس” کار کن..

آخه مثلا عیده

.


.

گوگاعیل کیست  ؟؟!

.

.
فرشته ای است که در آخرت

چیزهایی که در گوگل سرچ کرده اید کف دست  خدامیگذارد…!!!!

.


.

تو پاساژها دقت کردین

بعضی مردا دست خانومشونو میگیرن

.

.

چون اگه دستشو ول کنن میرن خرید میکنن

رمانتیک بنظر میرسه ولی درحقیقت اقتصاد مقاومتیه

.


.

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻗﯿﺎﻓﺶ ﻣﺜﻞ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﭘﻨﭽﺮ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ

ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ :

ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ

ﭘﺴﺮﻩ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ :

ﺁﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﻔﺘﺘﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ…

.

.

اس جوک خنده دار باحال و خفن جدید در سایت فتوکده : http://photokade.com

.

سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها

.

.


.

به زنه میگن چند درصد دعاهات مستجاب میشه ؟میگه : فقط ۵۰%

میگن ازکجا فهمیدی ؟میگه : ازخدا خواستم شوهرم خرپول باشه

خر هست اما پول نداره !

.


.

ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ :

.

.

ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ببینه ﺯﻧﺶ ﻫﻢ اوﻧﺠﺎﺳﺖ…!

یعنی ﺣﻮﺭﯼ موری ﺗﻌﻄﯿﻞ…!!

.


.

ﺍﺯ ﺍﻻﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﻭﺑﻮﺳﯽ ﻋﯿﺪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ

ﮐﻪ 2 ﺑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺱ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ 3 ﺑﺎﺭ !! ﻻﻣﺼﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺘﯿﻪ ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﻮﺱ ﮐﻨﯽ ﻃﺮﻓﻮ

ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺟﺎ ﺧﺎلی ﻣﯿﺪﻩ ﻭﺳﻂ ﺟﻤﻊ ضایع ﻣﯿﺸﯽ

.


.

پسر است دیگر.
.

.

دوست داره طرف فقط ماله خودش باشه

ولی خودش ماله همه

.


.

ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻻﻳﻰ ﻛﺸﻰ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ

ﻳﻬﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺘﻢ ﺷﻨﻴﺪﻡ ﭘﮋﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺎﻳﺴﺖ

ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﮋﻭ ﺑﺰﻥ ﻛﻨﺎﺭ

ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻟﺮﺯ ﺯﺩﻡ ﺑﻐﻞ

ﺩﻳﺪﻡ ﻭﺍﻧﺘﻴﻪ عوضی ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭﻡ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ

ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻣﻴﮕﻪ

ﺍﻟﻜﻰﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﻢ

يكى اين ملتو از برق بكشه

.


.

طرح جدید تقویم سال جدید

.

.

بهار

تابستان

تابستان ولرم

تابستان خنک

.


.

ﺗﻮﯼ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭﺍﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﺩُﺧــــﺘــَـــﺮﻩ ﻫﻢ

ﺍﻭﻣَــﺪ ﺗــﻮ !

ﺍﻭﻝ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮﺩ ، ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ : ﭼﻄﻮﺭﯼ ؟

ﮔﻔﺘﻢ :

ﺍﻟـﺤـﻤـﺪﻟﻠﻪ

ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯼ ﺷﻮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩ ،

ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ

ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻨﻢ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺟـﯿـﺒـﻢ ﺩﺭ

ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺍﺩﺍﻣـﻪ ﺩﺍﺩﻡ :

ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ

.


.

ﭘﯿﺮﻩ ﺯﻧﻪ ﺩﯾﺪ ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺎﺩ . ﺭﻓﺖ ﺗﻮ

ﻣﻬﺪﮐﻮﺩﮎ ﻧﺸﺴﺖ. ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﭘﻔﮏ ﺧﻮﺭﺩﻥ .

ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﯿﺸﺶ ﮔﻔﺖ : ﭼﯿﮑﺎﺭﻣﯿﮑﻨﯽ؟

ﭘﯿﺮﻩ ﺯﻧﻪ ﺑﺎﺻﺪﺍ ﺑﭽﮕﻮﻧﻪ ﮔﻔﺖ .. ﻗﺎﻗﺎﻣﯿﺨﻮﺭﻡ

ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ ﮔﻔﺖ: ﺑﺨﻮﺭ ﺑﺮﯾﻢ ﺩردر

.


.

بیاین چند لحظه سکوت کنیم !!!

بخاطر کسایی که رفتن پالتو خزدار خریدن !

بخاطر کسایی که چکمه تا زانو خریدن !

بخاطرکسایی که چتر

کلاه وشال خریدن ، ولی

.

.

نمیتونن بپوشن چون زمستون میگه ،

الکی مثلا من تابستونم!!!

.


.

ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺴﺎﺩﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ :

ﺑﺎ ﻫﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﮏ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﺪﻳﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ !

ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘﻲ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻝ

.


.

امروز به ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻢ ميگم چرا زن نميگيري ؟

برگشته ميگه :

دوست دخترامو چيكار كنم ؟

اشك تو چشمام حلقه زد.يه همچين ادمايی هستن پسرا.

حالا هي بگيد پسرا بدن.دارن خودشونو فدا ميكنن…

.


.

اگه وقتی بچه بودیم بجای اینکه بهمون یاد بدن شبا تو جامون نشاشیم !!!

.

.
یادمون میدادن روزا تو زندگیمون نرینیم!!!

الان به مراتب موفق تر بودیم!

.


.

از حاشیه های فرش به راحتی نگذرید

.

.

انها زمانی پیست اتومبیل رانی بودند

.


.

گاهی انقد تو کارام “دس دس” میکنم

که یهو اطرافیانم پا میشن شروع میکنن رقصیدن

.


.

اون دافی که با یه دوش آب گرم به سکینه تبدیل میشه

.
.
همون بهتر که پرنسس باباش باقی بمونه

سنگین که نبود ؟

.


.

ﻮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮیی

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ دختره ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ اومده سر جای من نشسته

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺮﺍ جای من نشستی ؟؟
.

.

ﮔﻔﺖ : ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﯼ ..!!!

چن روزه که دارم شامپو با نون میخورم بلکه بمیرم …

.


.

رو در هيچ آرايشگاه مردانه اي ننوشته ورود خانوما ممنوع

.

.
بس که ما فهميده ايم

.


.

گفتگوی دو کلاغ قبل از ماه عسل:

کلاغ نر: غار!

کلاغ ماده : غاررررر ؟؟؟

.

کلاغ نر : پ نه پ هتل !!!!

.


.

معمولا ۹۹٫۹۵% ایرانیا وقتی میرن یه جا سعی نمی کنن در محل لذت ببرن

بلکه سعی می کنن عکس و فیلم بگیرن و بعدها ببینن و حسرت بخورن !

.


.

هیچی لذت بخش تر از این نیست ک به یه دختر بگی این لباست به لاغرا بیشتر میاد

نامرد واسه خودش یه حمله چند جانبه است

.


.

یکی از چیزایی که آدمو خیلی داغون میکنه اینه که

یه پسر با دماغ عملی و ابرو برداشته بگه :

خیلی چاکرم داداش

آخه این چه حرفیه میزنی ؟

تو باید بگی : میســـی عــسیسم

.


.

مراحل عشقهای امروزی:
Search . . .
Find  . . .
Add . . .
Friends . . .
Pm. . .
Like . . .
Cm . . .
Sms . . .
Tell . . .
Meeting . . .
in a Relationship . . .
Fosh . . .
Dava . . .
Single . . .
Block . .
و این داستان ادامه دارد …

.


.

فقط یه دختر میتونه

وسط جلسه کنکور به عکس کارتش نگاه کنه بگه چقدر بد افتادم!!!

.


.

دختره 12 سالشه اومده تو سایت دکتر زیبایی کامنت گذاشته :

چطوری میتونم بدون عمل لبامو برجسته کنم؟

مامانش اومده زیرش نوشته:
.
.
.

چند بار که با دمپایی ابری بزنم تو دهنت درست میشه …!!!

.


.

ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ : ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﯾﻢ ؟

ﮔﻔﺖ : ﺷﺮﻁ ﭼﯽ ؟

ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺎﯼ ﻭ ﻗﻠﯿﻮﻥ ﻫﺮﮐﯽ ﺑﺎﺧﺖ

ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺘﯽ

.

.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯾﻢ !!!

ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺷﺪﻡ … ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻡ

170 ﺗﺎ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ، سپر به سپر ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩ

ﺍﻵﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﻭﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﯽ ﮔﺎﺯ ﻣﯿﺪﻩ !

.


.

ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﺮﺍ مردا وقتی با همسرشون حرف میزنن ﺻﺪﺍشون ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺮﺳﻪ !

.

.

ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ همكارای خانومشون ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰنن

صداشون ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺴﺮﻭ ﺷﻜﻴﺒﺎییه؟

.


.

اس جوک خنده دار باحال و خفن جدید,اس جوک خنده دار جدید باحال,اس جوک جدید خنده دار,اس ام ا خنده دار جدید,اس جدید جوک باحال و خفن,اس جک جدید وایبر,اس خنده دار وایبر,متن خنده دار وایبر,اس خنده,جدیدترین اس ام اس های خنده دار ایرانی,اس خنده وایبر,اس خنده دار برای viber,پی ام جدید خنده دار برای وایبر و لاین,اس ام اس خنده دار شبکه های اجتماعی,اسمس خنده دار جدید viber,متن جدید خنده دار,نوشته های خنده دار جک,نوشته خنده دار جدید,sms خنده دار جدید,sms باحال و زیبا خفن,اس ام اس باحال خنده دار,اسمس های باحال و خفن جوکی

این مطلب کامل بود ؟ 4 2

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران