متن و عکس نوشته انرژی مثبت

.

 

  انرژی مثبت عکس نوشته و متن زیبا
 

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 

انرژی +

 

برای اینکه به زندگی خودتون سر و سامان بدید و اینکه به دنیا اجازه بدهید به راحتی انرژی مثبت را وارد زندگی شما کنه، باید یک سری کارها رو انجام بدید و در واقع، در و راه ورود انرژی رو به کائنات نشان بدهید

 

انرژی مثبت عکس نوشته و متن زیبا,متن و عکس نوشته انرژی مثبت,عکس نوشته هدف و احساس خوب,عکس و متن احساس خوب,عکس و متن هدف دار با انرژی مثبت,متن زیبا برای امید و هدف داشتن,عکس نوشته امید و انرژی خوب و مثبت

 

تغییر اجباری است
نغییر از تو اجازه نمیگیرد و وارد زندگیت می شود
اما رشد چیزی است که ببه اراده تو بستگی دارد
تو هستی تصمیم میگیری رشد کنی

 

انرژی مثبت عکس نوشته و متن زیبا,متن و عکس نوشته انرژی مثبت,عکس نوشته هدف و احساس خوب,عکس و متن احساس خوب,عکس و متن هدف دار با انرژی مثبت,متن زیبا برای امید و هدف داشتن,عکس نوشته امید و انرژی خوب و مثبت 

 

برنده ها به استقبال کارهای سخت می روند
آنها عاشق کار هستندريالچرا که می داندد در ازای آن به چه چیزهایی می رسند
بازنده ها اما همیشه کار را مانند تنبیه و مجازات می بینند
این یکی از تفاوت برنده ها و بازنده هاست

 

انرژی مثبت عکس نوشته و متن زیبا,متن و عکس نوشته انرژی مثبت,عکس نوشته هدف و احساس خوب,عکس و متن احساس خوب,عکس و متن هدف دار با انرژی مثبت,متن زیبا برای امید و هدف داشتن,عکس نوشته امید و انرژی خوب و مثبت 

 

مهم نیست چه کار کار میکنی
مهم نیست چقدر کار میکنیم
مهم این است چقدر عشق چاشنی کارهایت میکنید
این چیزی است که به کار تو ارزش می بخشد

 

انرژی مثبت عکس نوشته و متن زیبا,متن و عکس نوشته انرژی مثبت,عکس نوشته هدف و احساس خوب,عکس و متن احساس خوب,عکس و متن هدف دار با انرژی مثبت,متن زیبا برای امید و هدف داشتن,عکس نوشته امید و انرژی خوب و مثبت 

 

وقتی به خاطر ترس از شکست کار امروز را به فردا می اندازی
بهای سنگینی می پردازی
برای شکست دادن ترس باید همین لحظه آستین را بالا بزنی و دست به کاری شوی
انگیزه و حس و حال را فراموش کن زمانی برای این حرفا نیست

 

انرژی مثبت عکس نوشته و متن زیبا,متن و عکس نوشته انرژی مثبت,عکس نوشته هدف و احساس خوب,عکس و متن احساس خوب,عکس و متن هدف دار با انرژی مثبت,متن زیبا برای امید و هدف داشتن,عکس نوشته امید و انرژی خوب و مثبت 

 

از شکست نترس
آن چیزی که باید از آن بترسی نشانه گرفتن اهداف کوچک است
وقتی هدف بزرگی داشته باشی حتی شکست خوردن در راه آن باشکوه است

 

انرژی مثبت عکس نوشته و متن زیبا,متن و عکس نوشته انرژی مثبت,عکس نوشته هدف و احساس خوب,عکس و متن احساس خوب,عکس و متن هدف دار با انرژی مثبت,متن زیبا برای امید و هدف داشتن,عکس نوشته امید و انرژی خوب و مثبت 

 

طرز فکر ما،خود را از طریق عملکرد ما نشان می دهد
رویکرد های ما،اینه ذهن ما هستند
آنها اندیشه ما را بازتاب می دهند

 

انرژی مثبت عکس نوشته و متن زیبا,متن و عکس نوشته انرژی مثبت,عکس نوشته هدف و احساس خوب,عکس و متن احساس خوب,عکس و متن هدف دار با انرژی مثبت,متن زیبا برای امید و هدف داشتن,عکس نوشته امید و انرژی خوب و مثبت 

 

در هر مسیری که باشی،عده ای هستند که به تو بگویند اشتباه میکنید
در مسیر به موانعی بر میخوری که باعث می شود احساس کنی حق با آنهاست
ادامه حرکت در چنین شرایطی چیزی است که شجاعت می خواهد

 

انرژی مثبت عکس نوشته و متن زیبا,متن و عکس نوشته انرژی مثبت,عکس نوشته هدف و احساس خوب,عکس و متن احساس خوب,عکس و متن هدف دار با انرژی مثبت,متن زیبا برای امید و هدف داشتن,عکس نوشته امید و انرژی خوب و مثبت

 

همیشه در برنامه ریزی کارها از کارهای سخت شروع کن
کارهای آسان خود به خود انجام می شوند

 


 

.

.

انرژی مثبت عکس نوشته و متن زیبا,متن و عکس نوشته انرژی مثبت,عکس نوشته هدف و احساس خوب,عکس و متن احساس خوب,عکس و متن هدف دار با انرژی مثبت,متن زیبا برای امید و هدف داشتن,عکس نوشته امید و انرژی خوب و مثبت

مطلب کامل بود ؟ ۱۶ ۰

1 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

zahra

۰۸ مرداد ۱۳۹۸


واقعا متناتون عالی بود من که خیلی انگیزه گرفتم

شما هم بخوانید