تعبیر خواب اسلحه (تفنگ) و تیراندازی با تعبیر خواب سلاح گرم

تعبیر خواب اسلحه (تفنگ) و تیراندازی برای زن باردار و مرده

کامل ترین تعبیر خواب اسلحه در دست داشتن و تیراندازی با تعبیر دیدن خواب تفنگ کلت کمری و شکاری با شمشیر برای زن باردار و مرده را می خوانید

تعبیر خواب اسلحه (تفنگ)

تفنگ یا اسلحه، سلاح گرمی است که بیشتر در جنگ ها و مبارزات یا برای دفاع شخصی از آن استفاده می شود و دیدن آن در خواب بسیار رایج و متداول است

دیدن هر نوع سلاحی مثل تفنگ، کلت، هفت تیر و … می تواند نشاندهنده اعتماد به نفس در محافظت کردن از خود در مقابل ایرادگیری و انتقاد افراد باشد

هراس و نگرانی واکنشی است که ذهن ما از آن ها برای مقابله با احساسات یا فهم چیزی که ما را می رنجاند استفاده می نماید و این احساسات در وجود ما به شکل تفنگ در رویاهایمان ظاهر می شوند

سلاح در خواب سمبل قدرت و بزرگی و توانمندی می‌ باشد

تعبیر خواب تفنگ بادی

اگر تفنگ بادی در خواب ببینید یا در حال استفاده کردن از آن باشید می تواند به معنی تهدیدی دریافت نشده باشد

متاسفانه شما در شرایطی که لازم است با احتیاط عمل کنید و در مورد خطراتی که شما را تهدید می نماید آگاه باشید محتاط بودن را کنار می گذارید

تفنگ و شمشیر (یوسف پیامبر)

حضرت یوسف (ع) می فرمایند: اگر شمشیر ، کارد یا سلاحی را در خواب ببینید این خواب به معنی قوت و توانایی است

خواب تفنگ برای زن باردار

اگر زن بارداری هستید و خواب ببینید که تفنگی در دست دارید و از آن تفنگ گلوله ای شلیک می کنید، تعبیرش به پرتاب شدن گلوله بستگی دارد

اگر که گلوله را شلیک کردید و برد آن کم باشد یا اینکه تیری از آن خارج نشود فرزند شما دختر خواهد بود ولی اگر تیر پرتاب شده مسافت زیادی را طی کند به این معنی است که صاحب پسری خواهید شد.

تعبیر خواب تفنگ اسباب بازی

اگر تفنگ اسباب بازی که برای تفریح استفاده می شود را در خواب ببینید می تواند نمایانگر خاطرات خوش و دلپذیر کودکیتان باشد و زمان گذشته را برای شما یادآور شود.

دیدن اسلحه گرم در خواب

اگر اسلحه گرم در خواب ببینید تعبیرش اینست که به زودی آرزوها و اهدافتان محق خواهد شد

اگر در خواب یک تفنگ در دست داشته باشید به این معنی است یک نفر از چیزی که شما خواهان آن هستید می خواهد استفاده بنماید

اگر خواب ببینید که تعدادی اسلحه گرم در دست خود دارید یعنی اینکه به پول خیلی زیادی دست می یابید

اگر خواب ببینید که در حال حمل کردن اسلحه گرم هستید تعبیرش اینست که یک محکمه یا دادگاه در پیش خواهید داشت

اگر خواب ببینید که اسلحه یا تفنگ می ‌فروشید به این معنی است که با افراد تهیدست تعامل و برخورد پیدا می کنید.

تعبیر خواب اسلحه و فشنگ

اگر اسلحه و فشنگ در خواب ببینید و گلوله یا فشنگ موجود در اسلحه قدر مقدور را داشته باشد که به هدف برخورد به این معنی است که بر رقیب یا شخص مورد نظر خود با دلیل و برهان پیروز و چیره می گردید.

ولی اگر برخلافش خواب ببینید که شخصی با تفنگ شما را هدف قرار گرفته است تا به شما گلوله ای شلیک کند تعبیرش اینست که او شما را با برهان و علل کافی شما را در مورد موضوعی قانع و مغلوب می سازد.

تعبیر خواب تفنگ (مطیعی تهرانی)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب مشاهده نمایید که تفنگ دارید یعنی اینکه فردی را برای دوستی بر انتخاب می کنید که صادق و روراست است

اگر در خواب ببینید که تعداد زیادی تفنگ‌ دارید تعبیرش اینست که با عضو گروهی می شوید که رواستی و خلوص در رفتار و کردار یا در فضایی کار می نمایند که دوستی اساس استمرار و بقای افراد آن می باشد

اگر دختر جوانی خواب تفنگ ببیند تعبیرش نمادی از آرزوها، مهر، عشق، و شریک زندگی است، مخصوصا اگر در خواب ببیند که با تفنگ شخصی را هدفش قرار داده است.

افتادن تفنگ از دست

اگر خواب ببینید که تفنگ از دستتان می افتد تعبیرش اینست که دوستی را از دست خواهید داد که در دشواری ها و مشکلات زندگی تکیه گاه و حامی همیشگیتان بود است

هدیه گرفتن تفنگ

اگر در خواب تفنگی را پیدا نمایید یا اینکه کسی آن را به شما هدیه بدهد بیانگر اینست که با فردی دوست می شوید که در تمام مراحل زندگی حمایتگر و پشتیبان شما خواهد بود

تیر اندازی با تفنگ

آنلی بیتون می‌گوید: مشاهده اسلحه در خواب، نماد درد و غم است ؛ اگر خواب ببینید که با تفنگ به شخصی تیراندازی می کنید، تعبیرش اینست که در راهی نادرست قدم می گذارید

اگر در خواب ببینید که کسی با اسلحه به سمت شما شلیک کند، نشاندهنده اینتس که دچار مرضی مهلک و کشنده می شوید و انسان های گناهکار شما را رنجیده خاطر خواهند ساخت

اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می نماید، به این معنا است که با افراد بگومگو و جدال می نماید و هوا و هوس ناخواسته او را به سوی نابودی می کشاند

تعبیر خواب تفنگ (لیلا برایت)

لیلا برایت می ‌گوید: اگر تفنگ ساچمه‌ ای در خواب ببینید نشاندهنده آن است که به طور مداوم تلاش می کنید که به دیگران فرمان بدهید و آن ها را ناچار سازید که از دستوراتتان پیروی نمایند

اگر در خواب با تفنگ تیراندازی کنید نماد آن است که مسئله ای باعث خشم و عصبانیتتان می شود

اگر اسلحه در خواب ببینید به این معنی است که به جنس مخالتان علاقمند می شوید

اگر در خواب با اسلحه به کسی تیراندازی کنید تعبیرش اینست که به علت انجام کاری خیلی ناراحت و اندوهگین می گردید

تعبیر خواب تفنگ شکاری

مشاهده تفنگ شکاری در خواب، یعنی اینکه مشکلات و مسائلی در خانواده و اولادتان وجود دارد که شما را پریشان و آشفته ساخته است

اگر خواب ببینید که با تفنگ دولول شکاری در حال تیراندازی هستید تعبیرش اینست که محیط اطراف و خانوادتان آنقدر سرد و بی روح است که به مرور اخلاقیات ملایم و مهربان شما به خلق و خویی خشمگین و غضب آلود مبدل کرده است

تعبیر خواب تفنگ تک تیر انداز

اگر اسلحه تک تیر انداز در خواب ببینید تعبیرش اینست که شما می دانید از زندگی خود چه می خواهید و اهداف خود را مشخص نموده اید و برنامه ریزی دقیقی دارید

تفنگ طلایی یا نقره ای

اگر در خواب تفنگ طلایی یا نقره ای رنگ ببینید به این معنی است که در زندگی حقیقیتان به مال و ثروت خوبی دست خواهید یافت

تعبیر خواب تفنگ آبپاش

اگر خواب ببینید که با تفنگ آبی (تفنگ آبپاش) در حال بازی کردن هستید این خواب به نوعی نشاندهنده خشم و غضب منفعل و درونی شما می باشد

شما عصبانیت خود را به سبک بازیگوشی و شیطنت بروز می دهید که اطرافیان حس حقیقی شما را نفهمند یا نپذیرند. شما نمی توانید احساسات خود را به درستی بیان کنید

تعبیر خواب تپانچه

اگر تپانچه در خواب مشاهده نمایید یعنی اینکه شما یه سختی کوشش می کنید تا به هدف و آرزوی خاصی که مدنظر دارید دست بیابید

تعبیر خواب پر کردن اسلحه

اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول پر کردن اسلحه خود می باشید به این معنی است که اهداف نادرست و شومی در سر دارید و قصد دارید دست به کار خطرناک و نادرستی بزنید

تعبیر خواب شلیک کردن

اگر خواب ببینید که در خواب مشغول شلیک کردن هستید تعبیرش اینست که در زندگی حقیقی خود تعارضات و گرفتاری های بسیاری دارید

احتمال دارد بعضی از دوستان و آشنایانتان بخواهند برای شما دسیسه و توطئه بسازند.

تهدید کردن با اسلحه

اگر در خواب مشاهده کنید که شخصی را با اسلحه تهدید می کنید یعنی اینکه شما با تکبر و غضبتان به مردم ضرر وارد می کنید.

تعبیر خواب تفنگ از (کارل یونگ)

اگر خواب ببینید که با تفنگ به شخصی شلیک می کنید نشان دهنده حس یورش و خشم مخفی درونتان نسبت به شخصی خاص است شاید شما در تلاشید که افراد را برای اتفاقی مقصر و خطاکار نشان دهید

تفنگ در خواب های شما می تواند سمبل تجاوز، خشم و خشونت و خطر بالقوه باشد یا اینکه شما نسبت به چیزی در حالت دفاعی قرار دارید

همچنین تعبیر خواب تفنگ امکان دارد به معنی ناتوانی یا نداشتن قدرت باشد، در صورتیکه تفنگ در خواب شلیک نکند

شلیک و افتادن تیر

اگر در خواب به کسی با تفنگ شلیک کنید ولی از تفنگ گلوله ای خارج نشود یا گلوله هایی که خارج می شوند مسافت زیادی را طی نکرده و روی زمین می افتند تعبیرش اینست که صاحب فرزندی خواهید شد.

پر کردن اسلحه

اگر خواب ببینید که در یک تفنگ تیر می گذارید و در حال پر کردن ان هستید معنی این خواب نوعی اخطار است باید در هنگام عصبانیت احتیاط نمایید که از کوره در رفتن موجب می شود نتوانید اوضاع را کنترل نمایید

علاوه بر این به این معنی است که شما می توانید در موقعیت ها و مسائل از خودتان به خوبی محافظت کنید

تعبیر اسلحه معیوب

اگر در خواب تفنگی را ببینید که مسدود است یا شلیک نمی کند، نشاندهنده این است که شما در یک زندگی حقیقیتان احساس ناتوان بودن می کنید

احتمالا احتیاج دارید که مشکلات خود از جهت و دیدگاهی متفاوت حل نمایید

تعبیر خواب کلید

مطلب مفید بود ؟ ۴۰ ۲۵

شما هم بخوانید