تعبیر خواب خواستگاری + دیدن خواستگار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دیدن خواستگار در خواب و خواستگاری آمدن برای خودم و برای دختر

تعبیر خواب خواستگاری دیدن در خواب تعبیر خواب خواستگار آمدن برای خودم تعبیر خواب خواستگاری پسر از دختر تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر را می خوانید

تعبیر خواب خواستگاری رفتن و آمدن

مراسم خواستگاری یکی از رسومات نیکو در بین ایرانیان است که اهمیت خانواده و نقش آنها را در ازدواج نشان می دهد

جلسات خواستگاری برای آشنایی بیشتر خانواده ها برگزار می‌شود تا هر دو طرف آداب خواستگاری نحوه برخورد و رفتار مناسب با یکدیگر را بیاموزند

حال اگر خواستگاری را در خواب ببینیم چه معنا و مفهومی خواهد داشت در مجموعه خواب خواستگاری و پیشنهاد ازدواج نشانه خوشبختی شخص بیننده خواب می باشد

اگر در خواب ببینید که شوهر کرده‌ اید نشان دهنده رسیدن به رفاه مالی میباشد اما اگر خواب ببینید که طلاق نوشته ای به زودی مورد اتهام دیگران قرار میگیرد

تعبیر کلی دیدن خواستگار در خواب

در مجموع دیدن خواستگاری در خواب می‌ تواند نشان‌ دهنده پیشنهاد های جدید عاطفی یا شغلی یا تغییر عقاید برای بیننده خواب صورت گیرد

همچنین خواستگاری از دختر نماد تصمیم گیری مهم زندگی خواهد بود که شما را با چالش‌ های جدیدی روبرو می سازد

خواستگار و خواستگاری می تواند زمینه شادی و خوشحالی به همراه با دردسر و مشکلات برای شخص فراهم نماید یا برقراری پیوند دوستی یا دست زدن به پیشنهاد ها خواهد بود

در کل خواستگاری هشداری یا اخطاری برای فرد می باشد که بهتر است آن را به خوبی و نیکی تعبیر کند

تعبیر خواستگاری از دید روان شناختی

مهمترین مسئله در خواب خواستگاری احساساتی است که آن را تجربه می کنید

تمام انسان هایی که در مراسم حضور دارند نشان دهنده افکار و احساسات شما خواهد بود این اشخاص چه احساس و خاطره ای را در شما زنده می نمایند و چه نقشی در زندگی شما دارند

بسیاری معتقد هستند که دیدن خواستگار و مراسم خواستگاری در خواب بیان کننده احساسات شما در رابطه با خودتان و اطرافیانتان خواهد بود

به نوعی شما برای دیگران و اطرافیان خود در پی ایجاد شادی و اشتیاق هستید تا آنها را به نوعی با تجربه های جدید آشنا سازید و این خواب به شما نشان می دهد که این فرصت را دارید تا از پیشنهادهای پیش رو واتفاقات جدید به درستی استفاده کنید

احتمالا شما در زندگی حقیقی خود در حال تجربه مرحله جدید و ماجرایی متفاوت می باشید و مراسم خواستگاری و دیدن خواستگار به منزله قدرت زیاد برای تجربه مراحل جدید زندگی خواهد بود

تعبیر خواب خواستگاری زن متاهل

اگر پسر یا دختر جوانی که به تازگی وارد رابطه عاشقانه شده است خواب خواستگاری کردن از زن متاهل را ببیند به معنای هشداری برای آینده است

به زودی از سمت شریک عشقی خود بدی و خیانت خواهد بود یا به هر دلیلی رابطه آنها تمام شده و همسر شما با شخص دیگری آشنا خواهد شد و شما شکسته تلخ و بزرگی را تجربه خواهید کرد

هم چنین به معنای آشنایی با دوستان جدید و آشتی دشمنان و افراد بدخواه گذشته زندگیتان و خبرهای بسیار می باشد

تعبیر خواب خواستگاری مرد متاهل

اگر مردی صاحب زن و فرزند باشد به زنی دیگر ابراز علاقه کرده و از آن خواستگاری نماید در زندگی خود گناه و اشتباه بزرگی مرتکب می شود که در نهایت شریک زندگی او دچار غم و اندوه بسیار خواهد شد

تعبیر خواب خواستگاری دختر از پسر

اگر دختر جوانی در طی مراسم خواستگاری به پسر مورد علاقه خود پیشنهاد ازدواج دهد رابطه بین بیننده خواب با معشوق خود بهتر و مستحکم تر خواهد شد

خواستگاری پسر از زن بیوه

آمدن خواستگار برای یک زن بدون شوهر یا مطلقه یا بیوه به منزله یک شانس جدید و فرصت بزرگ و بخت و اقبال بلند برای وی خواهد بود

اگر زن بیوه خودش در خواب ببیند که برای او خواستگار می‌آید تا چند ماه یا سال آینده اتفاقی غافلگیرکننده برای او خواهد افتاد او را بسیار خوشحال خواهد کرد

خواب رد شدن پیشنهاد خواستگاری

اگر شما خود را دامادی در مراسم خواستگاری ببینید که جواب رد شنیده است تعبیر آن کسب و کار و شغلی خطر آفرین و یا بدون سود خواهد بود

تعبیر خواب خواستگاری کردن مرده

اگر در خواب مردی که فوت کرده است به خواستگاری زنی که در قید حیات است بیاید یا آن که شخص مرده خواستگار بیننده خواب باشد و در نهایت با او ازدواج کند وی به زودی مال و ثروت خود را از دست خواهد داد

خواستگاری از دیدگاه آنلی بیتون

از دیدگاه آنلی بیتون اگر دختری در خواب ببیند که پیرمردی به خواستگاری او آمده و دختر با او ازدواج کند به معنی مشکلات فراوان و اتفاقات ناگوار برای او خواهد بود

مکاتبه عاشقانه با یکی از اقوام یا نزدیکان نشان از به وجود آمدن اختلاف بین آن ها در آینده اگر خواستگار شما یکی از اقوام و آشنایان باشد تعبیر آن رنج و ناامیدی خواهد بود

اگر مردی در خواب ببیند که زنی از او خواستگاری کند دلیل بر نداشتن شایستگی دوستی و رفاقت خواهد بود

خواستگاری از دیدگاه امام صادق (ع)

امام صادق علیه السلام خواستگاری را در چهار وجه تقسیم می‌نماید

● بزرگی

● افزایش مال و ثروت

● سرحال بودن

● شادی و خرمی

تمایل به ازدواج در خواب

اگر شخص در خواب ببیند که خواهان ازدواج و خواستگاری می باشد و شخص مقابل خود را ببیند بزرگی و مرتبه او از بین می رود

تعبیر خواب خواستگاری بدون حلقه

اگر در خواب از شخصی خواستگاری کردید ولی حلقه به همراه نداشتید نشانه آماده نبودن شما برای آغاز یک رابطه طولانی مدت و تعهد خواهد بود

همچنین ممکن است شما آمادگی مالی قدرت تامین هزینه های زندگی در آینده را نداشته باشید

دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر زنی ببیند که شریک زندگی با شخصی دیگر ازدواج میکند اما به دیدار همسر جدید خود نمی‌رود نشاندهنده دستیابی به عزت و شرف بسیار می باشد

دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین معتقد است اگر کسی در خواب تمایل به ازدواج داشته باشد ولی شخص متقابل خود را نمی شناسد و اسمش را نمی داند اجل او نزدیک خواهد بود

تعبیر خواب حلقه نامزدی

دیدن حلقه نامزدی در خواب معنای بخت شما می باشد هرچه حلقه زیباتر باشد بخت و اقبال شما بلندتر خواهد بود

اگر حلقه را به کسی هدیه بدهید به این معناست که شما قلبم عاشق او هستید و دوست دارید سریع تر با او ازدواج نمایید

از دیدگاه پروفسور کارل یونگ

پروفسور مشهور سوئیسی کارل یونگ اعتقاد دارد خواستگاری از شما بیانگر جنبه ناشناخته خودتان خواهد بود

احتمالا شما در بیداری با پیشنهاد ازدواج یا تعهد یا پروژه یا موقعیتی بلند مدت رو به رو شده اید آیا به تازگی خواستگار ای داشته اید که فکر شما را به خود مشغول کرده باشد

عکس العملی که شما به خواستگار خود در خواب نشان می‌ دهید بیان کننده احساس واقعی شما به ازدواج و تعهد می باشد

دیدگاه لیلا برایت

لیلا برایت اعتقاد دارد که پیشنهاد ازدواج در خواب علامت خوشبختی آینده روشن یا ازدواج رسیدن به رفاه مالی یا حتی طلاق گرفتن می باشد

همچنین ممکن است شخص بیننده رو یا در آینده مورد اتهام دیگران قرار بگیرد

تعبیر خواب خواستگار آمدن برای خودم

اگر در خواب به خواستگاری شما آمده باشند به معنای موقعیتی جدید و خواسته ای متفاوت برای رسیدن به اهداف خواهد بود و شما آینده روشنی خواهید داشت

بسیاری از معبران خواستگاری در خواب را نشان از تعهد خود و تغییرات مهم زندگی می دانند

اگر شما به شخص مورد علاقه خود در خواب پیشنهاد ازدواج بدهید احتمالاً در بیداری نیز علاقه‌مند به زودی با او ازدواج کنید

بررسی کلی خواستگار و خواستگاری

شخص خواستگار را در خواب با موقعیت های جدیدی که در زندگی پیدا کرده اید مقایسه نمایید :

شباهتی اسمی یا شباهتی شغلی همینطور باید به احساسی که نسبت به آن پیشنهاد ازدواج دارید توجه نمایید

آیا موقعیت های پیش رو موافق با ارزش ها و عقاید شما و خواسته قلبی شما خواهد بود یا آنکه تمایلی به پذیرش آنها ندارید احساس خود را کاملاً در این مورد بررسی کنید

اگر آن شخص به خواستگار در خواب آن کسی است که می‌ خواهید در زندگی حقیقی نیز موقعیت های جدید و پیشنهاد ها برای شما خیر و نیکو خواهند بود

مشخص نبودن ماهیت خواستگار نمادی از ابعاد ناشناخته شخصیت می باشد

همچنین داشتن نظر مثبت به شخص خواستگار نشان از شکل گیری انگیزه های جدید و ورود به زمینه های مختلف زندگی می باشد و پیش رفت و موفقیت در راستای اهداف خواهد بود

اگر در خواب شما خواستگار، کسی که دوستش دارید می باشید معنی روان شناختی آن صرفاً عاطفی و احساسی نخواهد بود و نشان از کوشش شما برای تثبیت موقعیت شغلی جدید یا شناخت اموری متفاوت خواهد بود

شاید حتی خواستگاری در خواب به شما کمک کند تا ترس ها و توانایی خود را برای رسیدن به اهداف بررسی کنید تا بهتر بتوانید پروژه یا ایده ای که در ذهن دارید را به خوبی به انجام برسانید

تعبیر خواب در دیدن خواستگار آمدن برای خودم | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۴۵۳ ۱۸۹

29 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

بدون

۲۳ اسفند ۱۴۰۰


منم يه خانم ازم خاستگاري كرد ولي برنگرد بعد تو خواب ديدم برگشتن ﭘسره منو ديد منم قبول كردم

زهرا

۲۰ اسفند ۱۴۰۰


سلام من خواب دیدم یک پسر و مادرش اومده بود به خواستگاریم بعد از من سوال کردن که میخوای باهاش عروسی کنی بعد من گفتم نه من میخوام درسم رو بخونم (کلاس هشتم هستم و بهش گفتم تا ۴ ،۵ سال دیگه عروسی نمیکنم یعنی هر موقعه درسام تموم شد، میشه تعبیر خواب منو بگین ممنون میشم*

ایلهان

۰۶ اسفند ۱۴۰۰


سلام من خواب دیدم دوست پسر سابقم که خیلی ازش حالم بهم میخوره بدون اطلاع میان خاستگاریم خانواده و فامیلاشم خانواده نامزد سابقمه با بقچه اینا میان تعبیرش چیه؟

سحر

۱۴ بهمن ۱۴۰۰


من خواب دیدم که خالم داره بهم میگه خواستگار داری و بعدش میگه تو باهاش پیامک بازی کردی خالم داشت میگفت فکر نمیکردم اینجوری باشی و من میگفتم نه خاله من اینکارو نکردم😓

ام البنین

۰۹ بهمن ۱۴۰۰


من خواب دیدم برام خواستگار امده و سینی میبرم که لیوان هلی چایی رو جمع کنم همون موقع پسر رو دیدم و ازش خوشم امد. من یادم نمی یاد که بله گفته باشم ولی انگار ادم های توی خوابم خوشحال بودند یکی بگه تعبیرش چیه

رهاا

۰۳ بهمن ۱۴۰۰


سلام من خواب دیدم ک شخصی ک دوست داره بامن رل بزنه بامادرم درباره خودمون صحبت میکنه ومادرم راضی میشه و خانوادشان برای خاستگاری و نامزدی میان ب خونمون

لهستا

۲۹ دی ۱۴۰۰


سلام، خانم برادرم خواب دیده که برای من خاستگار میاد البته من مجردم و خاستگار ها برام تحفه اوردن کفش آوردن کفش به پای من کوچیک بوده به پای خواهر کوچیکم میومده و پدرم خاستگار رو رد کرده خانم برادرم گفته کاش قبول میکردیم تو عید عیدی میاوردن

Zoha

۲۶ دی ۱۴۰۰


من خواب دیدم تو خونه ام بودم و ان موقع یه نفر منو دید و گفت چقد خشگلی چند روز بعدش پسرش را اورد خواستگاری ( من دخترم) ان پسر هم من میشناسم

اکرم

۲۵ دی ۱۴۰۰


با سلام .خواب دیدم که همسر سابقم با دسته گل بزرگی ازم خواستگاری کرد درحالی ک در واقعیت اون ازدواج کرده و بچه هم داره اما در خواب خبری از بچه نبود

ناشناس

۲۳ دی ۱۴۰۰


خواب دیدم یکی از آشنا های پدرم امده خاستگاری پسره هم تحصیل کرده بود هم پول دار ولی من اونو و جمع ندیدم فقط ریش سفید ها بود من نمی خواستن ازواج کنم ولی به زور خانواده راضی کردن تا منو راضی کنن بعدم از خواب بیدار شدم آخرشم نفهدیم ازواج شکل گرفت یانه

تعبیرشچهی

۲۶ آذر ۱۴۰۰


من خواب دیدم برای خواهرم خواستگار امده

دریا

۱۳ آذر ۱۴۰۰


ادامه اون خواسوگاری دختر خالم و اینم بگم که اصلا طلا یا حلقه ای هم وجود نداشت

دریا

۱۳ آذر ۱۴۰۰


من خواب دیدم تو یه خونه حیاط دار عجیبی خواستگار برا دختر خالم اومد ولی ماهم توی اون جمع بودیم و اونطوری نبود که مثلا بشینه و چایی بیارن و فقط خوده پسره تنها اومده بود و دختر خالم با ناراحتی قبول کرد و الان نمیدونم تعبیرش چی بود حتی قیافه پسره هم یادمه و دقیق میدونم چه شکلی بود اما تو فامیل شخصی هم شکل اون نداریم

فروغ

۲۴ آبان ۱۴۰۰


سلام من خواب دیدم که یکی از پسرای همکلاسی دوران دانشگاهمون اومده خواستگاری یکی دیگه از همکلاس هامون ولی خونه مااومدن

یاسمین

۲۲ آبان ۱۴۰۰


سلام من خواب دیدم شخصی که دوسش دارم داره با پدرم در رابطه با خواستگاری از من صحبت میکنه و پدرم هم جواب مثبت داد. تعبیرش چیه؟

مهی

۰۶ آبان ۱۴۰۰


من خواب دیدم با مادرم رفته بودم لباس فروشی لباسی زمستانه ابی ویک لباس تابستانه با رنگ های سیاهو قرمزو سبز خریدم و فروشنده از من خاستگاری کرد خود فروشنده کتو شلوار مشکی بر تن داشت فروشنده را نمیشناختم معمولا خواب هایم را میتوانم خودم تعبیر کنم ولی خواب هایی که کسی خاستگاری میکند سخت است چون مرد جوان به معنی مشکل است ولی معنی خاستگاری خوب است فازشان چیست به راستی این مرد را در خواب شب‌های گذشته هم دیده ام ولی اغلب از او میترسم ولی اینبار نمی‌ترسیدم نکند معنی اش این است که یکی از مشکلاتم که در ناخداگاه من مخفی اش کردم میخواهد بطور اشکار به من بچسبد

آیدا

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰


من خواب دیدم میان خاستگاری من بعد من هم قبول میکنم ولی حلقه بهم نمیدن به جاش بعدش ۱النگو توی دست راستم میکنن ۵تا توی دست چپم یعنی تعبیرش چیه؟؟

اکرم

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰


سلام خواب دیدم برای خواهرم که متاهل و یه بچه دارد خواستگار آمده و خواهرم لباس مرتب نپوشیده بود و آماده نبود . لطفا تعبیر ش را بگزد.

نیلی

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰


بچه ها برای منم توی خونه نبود وسط خیابون بود بعدشم بجایی حلقه برام النگو داد????? راستی اینم بگم ما برای همه ی عروسامون توی جلسه ی خواستگاری یه تیکه طلا میبریم النگو شایدم گوشواره شایدم گردن بند همیشه برای عروسا مون میبریم

صافی زاده

۲۹ فروردین ۱۴۰۰


سلام من خواب دیدم که خواهرم پزشک شده و در بیمارستان مشغول به کار بوده که یک اتفاقی میوفته که خواهر من مقصر نشون داده میشه در عین حال پزشکی که مربی خواهرم و همکارش هست میاد و مشخص میکنه که اون اشتباهی انجام نداده بعد یه مدت همون پزشک به خواستگاری خواهر من میاد و جواب مثبت میگیره ببخشید تعبیرش چی هست؟

مریم

۲۲ فروردین ۱۴۰۰


سلام من خواب دیدم شوهروخانواده دوستم اومده بودن خونه ما خواستگاری ولی نمیدونم خواستگاری ازکی..درضمن چایییشو من پخش کردم..میشه بدونم معنیش چیه؟؟

فاطی

۱۶ فروردین ۱۴۰۰


کیمیا جون یعنی انشالله بزودی برات خواستگاری میاد که بهش جواب مثبت میدی و میری خونه بخت، خونه جدید خونه ی بختته و داماد برات جهاز میخره.

نرگس

۲۴ اسفند ۱۳۹۹


من در خواب دیدم که تلفنی از من خواستگاری کردن منم جواب منفی دادم تعبیر این چیه؟اگه توجه فرمایید ممنون میشم ازتون.???

فاطمه

۱۷ اسفند ۱۳۹۹


سلام‌ من‌ خواب دیدم‌ مادربزرگم‌ تنها برای‌ پسرداییش خواستگاری من‌ اومدع‌ و‌ کنار مادرم‌ نشسته‌ و‌ منو‌ خواستگاری‌ میکنع‌ و‌ دوتا حلقه تو دست خودم دیدم تعبیرش چیع!؟

خورشید

۰۵ اسفند ۱۳۹۹


خواب دیدم خانمی توی یک مغازه من رو برای برادرش خواستگاری کرد و قبلش قدم رو پرسید

KOSAR

۲۵ بهمن ۱۳۹۹


سلام من خواب دیدم یه پسری تنها با مامانش به خواستگاری من اومده مامانش خیلی اصرار میکرد تا بله رو بهشون بگم منم تو یه کاغذ نوشتم و بله رو گفتم پسره خیلی خوشحال شد تعبیرش چیه؟

یوسفی

۲۷ شهریور ۱۳۹۹


من خواب دیدم پسری به خواستگاری ام آمده همراه با خانواده اش به طور ناگهانی بدون اطلاع و ما شروع کردیم به صحبت کردن امدن نشستن داخل خونه حرف زده شد بعد سفره انداخته شد غذا خوردیم بعدش من شروع کردم به صحبت کردن تعبیرش چیه

یوسفی

۲۷ شهریور ۱۳۹۹


خوب بود

Kimia

۱۶ تیر ۱۳۹۹


سلام ببخشید من خواب دیدم که برام خواستگاراومده اماخونه خودمون نبودی خونه دیگه ای بودحتی برام جاهازآورده بودن میشه بگین تعبیرش چیه؟؟

شما هم بخوانید