سایت فتوکده

تعبیر خواب رژ لب + دیدن خواب رژ و ماتیک چه تعبیری دارد

تعبیر خواب رژ لب (ماتیک) زدن و هدیه گرفتن

 

تعبیر خواب رژ لب زدن زن یا مرد دیدن ماتیک در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب رژ لب صورتی یا قرمز نشانه چیست هدیه گرفتن یا هدیه دادن رژ لب را در سایت فتوکده می خوانید

 

تعبیر خواب رژ لب (ماتیک) چیست

 

 

رژ لب یا ماتیک یک فرآورده ی آرایشی رایج که حاوی قهوه، روغن، موم و نرم کننده پوست است که روزانه بسیاری افراد از آن در جهت رنگدهی و نرم کردن پوست لب استفاده می کنند

 

به این خاطر مشاهده رژ لب (ماتیک) در خواب به طور کلی امری متداول و بدیهی است

 

تعبیر کلی رژ لب

 

اگر در خواب رژ لبی را ببینید یا در حال خریداری آن باشید یا اینکه روی لب هایتان ماتیک می زنید تعبیرش اینست که شما در بعضی موارد روراست نیستید

 

از آن جا که رژلب یا ماتیک وسیله‌ ای برای جلب توجه افراد می باشد. از این رو شما باید در مورد آنچه می‌ گویید فکر نمایید

 

اگر در خواب ببینید که به لب ‌های تان رژ براقی می زنید تعبیرش اینست که باید بیشتر احتیاط کنید که با دوستانتان دچار مشکل نشوید.

 

از دیدگاه لوک اویتنهاو

 

لوک اویتنهاو می‌ گوید: اگر در خواب رژ لب مشاهده نمایید، این خواب به معنای خیانت و دروغ خواهد بود.

 

تعبیر خواب رژ لب قرمز

 

رژ لب قرمز در خواب نماد نفس اماره و هواوهوس و کشش جنسی می باشد

 

اکر در خواب مشاهده کنید که رژ قرمز بر لب می زنید تعبیرش به غرور و خودپسندی شما اشاره خواهد داشت.

 

تعبیر زدن رژ لب در جمع

 

اگر در خواب ببینید که دختری در جمعی رژ لب قرمز بر لب می زد این خواب به این معنی است که رنج و سختی هایی در زندگی شما وجود خواهد داشت

 

رژ زدن زن مسن در خواب

 

اما اگر زن مسنی را در حال رژ لب زدن در خواب مشاهده کردید این خواب به معنای زندگی آرام و مرفه برای شما خواهد بود.

 

تعبیر خواب رژ لب روی لباس

 

اگر شما در خواب رد رژ لب قرمزی را روی لباس خود مشاهده کنید این خواب به معنی فرو رفتن در منجلاب اشتباهات و مصیبت ها است.

 

تعبیر خواب رژ لب از نظر مطیعی تهرانی

 

دیدن رژ لب در خواب بیشتر برای زنان اتفاق میفتند و مردان کمتر چنین خوابی را تجربه می نمایند مگر اینکه در ارتباط با زنی باشد.

 

مشاهده رژلب در خواب برای زنان به معنای دروغگویی و اغواگری و حیله و سخنوری می باشد

 

اگر زنی در خواب مشاهده کند که رژلب مالیده است این خواب به این معنی است که در زندگی حقیقی به دروغگویی متمسک می شود و زبان خود را به گفتن سخن ناروا آلوده می کند.

 

دیدن خواب رژ لب توسط مرد

 

مشاهده رژ در خواب برای مردان تعبیرش خیر و نیکو نخواهد بود به ویژه اگر در خواب از آن استفاده کنند به معنای بی حرمتی و رسوایی و بی آبرویی خواهد بود.

 

تعبیر رژ زدن مرد در خواب

 

اگر مردی در خواب ببیند که رژ خریدداری کرده است یا رژ بر لب خود می زند به این معنی است که نامش سر زبان ‌ها می افتد، بد آوازه و بی آبرو می‌ شود و رسوایی به بار خواهد آورد.

 

به طور کلی وسایل آرایشی زنان تفاسیری به این شکل دارند و تعبیر خوبی ندارند مگر در مورد هایی خاص.

 

تعبیر خواب هدیه دادن رژ لب قرمز

 

اگر در خواب ببینید که رژ قرمز رنگی را به کسی کادو می دهید بیانگر این است که شما به خودتان اطمینان دارید و انسان قابل اعتمادی هستید.

 

تعبیر خواب خریدن رژ لب

 

اگر خواب ببینید که در مرکز خریدی هستید و در آن جا مشغول انتخاب کردن رژ لب می باشید تعبیرش اینست که به احتمال زیاد بر مشکلات مالی سخت و دشوارتان چیره خواهید شد.

 

خریدن رژ لب قرمز از فروشگاه نمایانگر دلاوری و ایستادگی در مقابل مشکلات می باشد

 

تعبیر خواب رژ لب به روایت کرمانی

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که لب هایتان به رنگ قرمز می ‌باشد، این خواب به این معنی است که سخن شما بر دیگران تاثیرگذار خواهد بود و به حرفتان عمل می نمایند و اعتبار و اهمیت سخن شما برای دیگران بالا می رود.

 

علاوه بر این اگر مشاهده کنید که لبهایتان به رنگ سبز یا سفید باشد، به این معنی است که شما غمخوار و دلسوز رفقایتان هستید.

 

تعبیر خواب رژ لب به نقل از کتاب سرزمین رویاها

 

در این کتاب آمده است که: اگر در خواب ببینید که رژلب به لب هایتان میزنید، تعبیرش اینست که دروغی می گویید و فردی را با حرف های کذب خود گول می زنید.

 

اگر در خواب ببینید که افراد دیگر رژلب بر لبهایشان دارند، یعنی اینکه افراد حقه باز و خائن در پیرامونتان قرار دارند.

 

اگر در خواب مشاهده نمایید که رژ لب خریدداری می کنید، تعبیرش اینست که کار خطایی انجام می دهید که در آن کار ضرر و زیان می کنید.

 

تعبیر خواب رژ لب (ماتیک) زدن و هدیه گرفتن | سایت فتوکده

این مطلب کامل بود ؟ 80 110

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران