تعبیر خواب طلا سکه و بدلیجات + دیدن طلا چه تعبیری دارد

دیدن طلا در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب طلا خریدن دیدن طلا یافتن در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب سکه و جواهر برای زن و مرد تعبیر خواب طلای شکسته را در سایت فتوکده می خوانید

تعبیر خواب طلا سکه و بدلیجات

دیدن طلا در خواب از نظر تعبیر کنندگان نشانه ها و معنای مختلفی دارد اما نظر اکثریت آن ها بر این است که طلا در خواب برای زنان خوش یمن و نیکو بوده و برای مردان خبر از رنج و اندوه می دهد

طلا از قدیم الایام برای مردم در ارزش و جایگاه بسیار مهمی قرار داشته است بدین خاطر ممکن است خیلی افراد آن را در خواب ببینند و به دنبال تعبیر درست و جامعی برای آن بگردند

طلا در خواب به اشکال گوناگونی مانند سکه – طلای شکسته یا آویز گردن – یا یک شی از جنس طلا هر کدام برای خود تعبیر مخصوصی خواهند داشت که به توضیح کامل هر کدام می پردازیم

دیدن طلا در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب سکه طلا یافتن و دیدن طلای شکسته در خواب

دیدن طلای شکسته در خواب

دیدن طلای شکسته در خواب برعکس دیدن طلا برای مردان نشان خوب و برای زنان می تواند خبر از اتفاقی بد و ناگوار باشد

اگر طلا به شکل دستبند شکسته باشد نشانه ی جدایی یا اختلاف نظر و مشاجره بین زوجین می باشد همچنین می تواند به معنی آمدن دزد به خانه باشد

اگر طلای شکسته را از کسی هدیه بگیرید یعنی ممکن است مال خود را به کسی ببخشید یا اینکه فرد سارق طلای شما خواهد بود

گم کردن طلا در خواب

اگر در خواب طلای خود را گم کرده باشید نشان از این است که فرصت بزرگی را با غفلت از دست داده اید یا اگر مراسم بزرگ و مهمی در پیش داشته اید ممکن است که به آن مراسم نرسیده یا اتفاق مهمی که انتظارش را می کشیدید لغو شده باشد

تعبیر خواب طلا یافتن

پیدا کردن طلا اگر در جایی جدید و نا معلوم برای بیننده باشد می تواند خبر از رسیدن ارثیه ای از سوی اعضای خانواده یا اقوام به شخص بدهد

مخصوصا اگر شخص طلا را از دل خاک بیابد نشانه خوشبختی و ثروت زیاد است و در کل جست و جو و یافتن طلا می تواند خبر از به دست آوردن پول و افتخاری بزرگ باشد

حمل طلا در کیف یا جیب

اگر طلا را در کیف یا جیب خود دارید یا پیدا کرده اید بدین معنی است که به مقدار حجم آن طلا اموال یا ثروت خود را از دست داده اید یا ممکن است که در آینده این اتفاق بیفتد

تعبیر خواب سکه طلا در خواب

در کل دیدن سکه طلا در خواب نشانه خوبی نیست می تواند گرفتاری یا غم بزرگی برای بیننده باشد هر چند که تفسیر کنندگان می گویند در زنان و مردان این مورد متفاوت است

برای مردان نشان از دشمنی و غم ولی برای زنان خبر از اتفاقات خوب و شادی می دهد

اگر سکه طلا در خواب ببینید که به شما داده می شود از دیدگاه مرحوم مجلسی رسیدن به ریاست و گم کردن آن شفای بیماری است

اگر که روی سکه طلا نام حک شده خداوند یا اولیاء الهی دیده شود نشانه بسیار خوبی است

تعبیر کننده مشهور آنلی بیتون سکه طلا را در خواب لذت زیاد و نشانه سفر به دریا ها تعبیر کرده است

دیدن شئ یا شمش طلا

اگر فرد شئ از جنس طلا را در خواب ببیند می تواند نشان از تغییر درونی بزرگی بوده که با خود رشد معنوی و افزایش عزت نفس را به همراه داشته باشد

همچنین می تواند نشاند هنده یافتن یک چیز مهم و ارزشمند در زندگی مانند استعدادی پنهان باشد که فرد آن را کشف می نماید

در روایات گفته شده است که شئ طلا می تواند کاری باشد که فرد با انجام آن تحسین و تمجید دیگران را بر می انگیزد

ممکن است که شئ طلا در خواب موضوعی را به فرد نشان می دهد که شخص تا حال در زندگی به آن توجهی نداشته است و نیاز به بررسی و درک عمیق تر آن وجود خواهد داشت

خرید حلقه طلا در خواب

اگر در خواب به دنبال خرید حلقه طلا هستید ممکن است ازدواجی زود هنگام برای شما پیش آید

اما اگر آن حلقه را به هر دلیلی از دست بدهید یا گم نمایید نشانه ی جدایی از شریک زندگی یا به هم خوردن یک رابطه نزدیک و مهم در آینده ای نه چندان دور باشد

طلای بدل در خواب

اگر که طلایی را که در خواب می بینید بدل باشد خبر از اتفاقاتی خطرناک و ریسک بر انگیز می دهد که بهتر است در آینده از پیشنهادهای خطر آفرین و مشکل ساز دوری نمایید

دزدیدن طلا از جایی یا شخصی

اگر در خواب از کسی طلا بدزدید یعنی جایگاه و منزلت خود را در میان اقوام و نزدیکان از دست خواهید داد در کل انجام اعمال ناشایست مانند دزدی می تواند احترامی که دیگران به شخص می گذارند را نابود سازد

اگر طلا از دست روی زمین بیفتد

اگر طلا از دستتان روی زمین بیفتد نشانه بدشانسی و آسیب به سلامتی یا خانه شما می باشد بهتر است بیش تر از قبل مراقب خود و نزدیکانتان باشید

طلا از دیدگاه حضرت یوسف (ع)

اگر فردی در خواب طلا یا زر ببیند کار او در دنیا سر و سامان می گیرد و به خواسته های خود خواهد رسید

تعبیر طلا از دیدگاه ابن سیرین

معبر مشهور و محبوب ابن سیرین در این زمینه اعتقاد دارد:

اگر فردی در خواب بیند که شخصی دیگر به او طلا هدیه می دهد یا اینکه خود وی طلا را از جایی به دست آورد ممکن است که مورد خشم قرار گیرد یا ناچار شود تاوان چیز اشتباهی را پس دهد

دیدگاه دانیال نبی در مورد طلا

اگر فرشته ای در خواب به شما طلا هدیه دهد می تواند این موضوع از بخت و اقبال بلند برای شما مژده می دهد همچنین نشان دهنده یک اتفاق خوب و نیکو می باشد

دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر شخص طلای خیلی زیادی را در خواب ببیند که آن را به خانه خود می برد این بدین معنی است که که به مال و ثروت بسیاری دست می یابد

اما اگر که در خواب طلا را گداخته کند نشان بر این است که نام او بر سر زبان ها خواهد افتاد

دیدن دستبند و انگشتر طلا

آنلی بیتون می گوید که دیدن دستبند و انگشتر در خواب در صورتی که برای شما به ارث برسد نشان از رسیدن به مقامی والا و موفقیتی چشم گیر می باشد

اگر که طلا را در دست دیگران نیز ببینید باز هم این موضوع صدق می کند

یافتن رگه طلا در خواب

اگر شخصی در خواب رگه ای از طلا را پیدا نماید نشان از شهرت پر دردسر و مشکل برای وی خواهد بود

تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد

اگر شخص مرده ای در خواب به دختر مجرد طلا هدیه دهد این موضوع برای دختر نشانه ای نیکو و خوش یمن خواهد بود و سعادت و خوشبختی برای شخص اتفاق خواهد افتاد

تعبیر خواب طلا برای پسران و مردان

اکثر معبران بر این باور هستند که دیدن طلا و گرفتن آن از مردگان برای مردان و پسران می تواند نشاندهنده بدبختی و فلاکت و مشکلات زیادی از آینده باشد

اگر فرد متاهل باشد ممکن است مشاجره و بدنامی یا موانع زیادی در زندگی برای او صورت گیرد همچنین ممکن است در معاملات و تجارتی که دارد که شکست بخورد و به اهداف خود دست پیدا نکند

محکم گرفتن طلا در دست

اگر شخص ببیند که طلا را محکم در دست خود گرفته است این موضوع می تواند خبر از پیروزی در همه مراحل زندگی و موفقیت و خوشبختی بسیار خواهد بود

دیدن طلا در خواب چه تعبیری دارد | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۱۴ ۸

شما هم بخوانید