تعبیر خواب گربه | کاملترین تعبیر خواب گربه مرده، وحشی، سیاه

.تعبیر خواب گربه | کاملترین تعبیر خواب گربه مرده، وحشی، سیاه

 

  خواب دیدن گربه چه تعبیری دارد

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

تعبیر خواب گربه | کاملترین تعبیر خواب گربه مرده، وحشی، سیاه

تعبیر دیدن گربه در خواب می تواند نسبت به افراد متفاوت باشد

اگر شما گربه را دوست دارید تعبیر آن خوب خواهد بود در غیر اینصورا اگر از گربه می ترسید و وحشت دارد می تواند نشانه بدی برای شما باشد

در این مطلب کامل ترین تعبیر خواب گربه را می خوانید

تعبیر خواب دیدن گربه

تعبیر کلی دیدن گربه

بطور کلی دیدن گربه در خواب توسط معبران شرقی نشانه ای از مرد مفسد و دزد و از نظر معبران غربی گربه به زن مفسده و دزد تعبیر شده است

دیدن گربه لاغر و کثیف

دیدن گربه کثیف و لاغر در خواب نشانه از شنیدن خبر بد در روزهای پیش رو از دوست خود خواهید بود و اگر گربه لاغر و کثیف را از خود دور می کنید بیمار دوست شما درمان می شود

بغل کردن گربه توسط دختر

اگر دختر یا زنی خواب ببیند که بچه گربه را در بغل دارد، نشانه ای یک خیانت به او از سمت دیگران می باشد، این خیانت از نظر معبران شرقی مرد و از نظر معبران غربی زن می باشد

تعبیر دیدن گربه در خانه

دیدن بچه گربه در خانه نشانه این است که کسی در بین اعضای خانواده باعث ضرر مالی شما شده یا می شود و جلوی پیشرفت مالی شما را گرفته است

دیدن کشتن گربه در خواب

تعبیر خواب کشتن گربه نشانه این است که دزدها را شکست داده و مغلوب می سازید، اگر گربه را کشته و پوستش را کنده اید به معنای این است که مال دزدی را می گیرید

تعبیر خواب گربه وحشی، سیاه و زرد

لوک اویتنهاو روانشناس و معبر خواب می گوید، دیدن گربه سیاه نشانه بدبختی و گربه وحشی نشانه دوست خطرناک می باشد و گربه زرد مردی با اخلاف ناپسند و دو به هم زن می باشد

تعبیر خواب حمله گربه

اگر در خواب دیدید گربه ای به شما حمله می کند یا چنگ می زند نشانه آن است که دشمنان می کوشند به اعتبار شما صدمه وارد کند و دارایی شما را از چنگتان در بیاورند

خوردن گوشت گربه

تعبیر خوردن گوشت گربه در خواب این است که از طریق یک سفر دور، مال و امول بدست می آورید

تعبیر خواب پوست گربه

اگر در خواب ببینید پوست گربه پوشیده اید اگر زن باشید با مرد دزد و مفسد و اگر زن باشید با مرد دزد و مفسد ازدواج می کنید

تعبیر دیگر آن پیدا کردن یک شی گم شده می باشد

گم کردن گربه در خواب

اگر در خواب گربه ای داشتید یا واقعا گربه ای دارید و در خواب آنرا گم کرده اید، تعبیراش این است که شما دچار یک بیماری می شوید یا شده اید که علت آن مشخص نیست

نوازش کردن گربه

اگ در خواب یک گربه را نوازش می کنید و دوستش دارید نشانه تصمیم شما برای یک کسب کار جدید و یا تغییر در شغل خود هستید که نتایج ان مثبت و خوشحال کننده است

تعبیر سوزاندن گربه در خواب

دیدن سوزاندن گربه در خواب نشانه خیانت شما در حق دیگری است که دچار عذاب وجدان هستید ولی دسترسی به او ندارید تا اشتباه خود را جبران کنید

تعبیر خواب گرفتن موش توسط گربه

اگر در خواب دیدید گربه ای در خانه شما موش گرفته نشانه این است که زنی برای شما خدمت می کند، اما نباید فراموش نکنید که او خودش نسبت به شما صداقت ندارد

تعبیر خوبا گربه از نظر امام صادق (ع)

از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن خواب بر ۵ وجه می باشد، ۱ دزد – ۲ سخن جین ۳- بیماری – ۴ زن دلسوز و مهربان ۵- جنگ و دشمنی

دیدن بیرون آمدن گربه از آلت

اگر زنی در خواب ببینید گربه از واژن او بیرون می آید و یا مردی ببینید که گربه ای از آلت او بیرن می آید نشانه این است که او صاحب فرزندی دزد می شود

میو میو گربه

گفته شده صدای میو میو گربه در خواب، خبر از یک دعوای طولانی دارد

زایمان گربه

دیدن زایمان گربه در خواب نشان از دغدغه شما درباره کسب نشاط و لذت اشاره دارد

تعبیر خواب ها

در این مطلب تعبیر خواب گربه را خوانده اید، اگر در خواب موش دیده اید، تعبیر خواب موش را بخوانید، تعبیر خواب مورچه نیز بصورت کامل می باشد

خواب دیدن گربه چه تعبیری دارد | سایت فتوکده

1 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

مهسا

۲۴ دی ۱۴۰۰


سلام نزدیک صبح تو خوابم یه بچه گربه خاکستری مرده تو ماشین دیدم انگار که مدت زیادی اونجا بود میشه لطفا تعبیرشو بگید

شما هم بخوانید