سایت فتوکده

تعبیر خواب گم شدن و گم کردن با تمام تفاسیر علمی و مذهبی

تعبیر خواب گم شدن و گم کردن با تمام تفاسیر علمی و مذهبی

 

تعبیر خواب گم شدن و گم کردن با تمام تفسیر علمی و مذهبی خواب گم شدن در دریا و و گم کردن فرزند (بچه) را می خوانید

 

تعبیر خواب گم شدن و گم کردن

 

 

روح انسان در خواب از کالبد او جدا شده و به فراتر از زمان و مکان حاضر می رود و به اموری آگاه می شود که پس از تجزیه در مغز به شکل خواب های مفهومی و رویاهای صادقه پردازش می شوند

 

گاهی این خواب ها کمک می کنند ما درک بیشتر و بهتری نسبت به پیرامون خود داشته و آگاهانه تر عمل کنیم

 

یکی از خواب های بسیار رایجی که اکثر افراد در طول زندگی خود می بینند خواب گم شدن به اشکال بسیار مختلف است و ما در ادامه این مطلب قصد داریم مفصلا به تعابیر مختلف این خواب بپردازیم

 

تفسیر همه خواب های گم شدن و گم کردن از امام صادق تا یوسف پیامبر و مفسران خارجی

 

تعبیر خواب گم شدن امام صادق (ع)

 

امام صادق (ع) می فرماید: گم شدن زن و فرزند در خواب نشانه ضرر و زیان است و اگر در خواب چیزهای خوب در خواب بد و گم کردن چیزهای بد در خواب نیکو است

 

تعبیر خواب گم شدن حضرت یوسف

 

از نظر حضرت یوسف (ع) اگر کسی ببیند که در شهر غریبی گم شده است یعنی فرصت ها و شانس های خود را از دست می دهد اما فرصت های جدیدی را به دست می آورد

 

تعبیر خواب گم شدن ابن سیرین

 

ابن سیرین می گوید: کسی که ببیند گم شده است در موضوعی ضایع می مانند و قدر او را نمی دانند و اگر ببینی که عیال و فرزند تو گم شده زیانی خواهی دید و اگر چیزی از تو گم شود که تاویل آن نیک باشد نشانه غم و اگر بد باشد کارش نظم پیدا می کند

 

تفسیر خواب گم شدن هامونی

 

هامونی می گوید: کسی که در خواب ببیند گم شده و گریه می کند و پریشان و ناراحت است یعنی در آینده نزدیک دچار مشکلات حل نشدنی و سختی خواهد شد و اگر ببیند همراه خانواده گم شده دوره لذت بخش و خوبی را تجربه خواهد کرد اما کوتاه است

 

همچنین اگر کسی ببیند که به همراه نوزاد یا کودک نابالغی گم شده است چنین خوابی بد و نشانه گرفتار شدن بیننده به مصیبتی بزرگ است که او را سیاه پوش می کند

 

تعبیر خواب گم شدن کارل یونگ

 

کارل یونگ می گوید: گم شدن در خواب نشانه آن است که شما مسیر زندگی یا دیدگاه و اهداف خود را گم کرده در راهی که انتخاب کرده اید مردد هستید و در تلاش برای کسب حمایت و کمک هستید

 

تفسیر خواب گم شدن خودم

 

اگر در خواب ببینید که گم شده اید نشانه این است که در امور خود مشکل داشته و از درستی یا نادرستی کاری که انجام می دهید مطمئن نیستید و یا اینکه غرق روزمرگی و کار شده و نیاز به استراحت دارید

 

تعبیر خواب گم شدن شوهر

 

اگر کسی در خواب ببیند که همسر او گم شده نشانه فاصله گرفتن از همسر خود در اثر نداشتن یک رابطه خوب می باشد

 

تعبیر خواب گم شدن دیگران

 

اگر شما ببینید که شخص دیگری گم شده احتمالا نشانه مسائل و احساسات حل نشده بین شما و آن شخص است و یا اینکه یک جنبه از رابطه و احساسی که با شخص گم شده داشته اید را درون خود گم کرده و نیازمند باز یافتن آن هستید

 

تعبیر خواب گم شدن فرزند

 

گم شدن یا از دست دادن فرزند در خواب بسیار هولناک است و عموما بیانگر نگرانیها و دغدغه های شما در زندگی واقعی نسبت به فرزندان خود می باشد

 

تفسیر خواب گم شدن فرزند در جنگل

 

اگر کسی ببیند که فرزند خود را در جنگلی گم کرده است نشانه بروز مشکلات در زندگی واقعی می باشد و بهتر است که خود را برای چنین شرایطی آماده کنید

 

تعبیر خواب گم شدن در شهر غریب

 

تعبیر گم شدن در شهر غریب این است که شما توان انجام دادن درست امور را ندارید و همچنین نشانه عدم توانایی شما در برقراری ارتباط اجتماعی و آسیب رساندن به دیگران می باشد و بهتر است هرچه زودتر در رفتارهای خود تجدید نظر کنید

 

تعبیر خواب گم شدن در کتاب تفسیر رویاها

 

بر اساس نظر کتاب تفسیر رویاها گم شدن در خواب نشانه سردرگمی در زندگی و نداشتن انگیزه و توان لازم برای اخذ تصمیم های درست می باشد

 

همچنین از بی توجهی بیننده نسبت به اتفاقی که در زندگی او افتاده خبر می دهد و اکنون آن اتفاق بر زندگی او تاثیر منفی گذاشته است

 

تعبیر خواب گم شدن تونی کریسپ

 

تونی کریسپ می گوید: گم شدن در خواب نشانه قرار گرفتن در شرایط و موقعیت جدید است

 

تعبیر خواب گم شدن در خواب

 

تعبیر خواب گم شدن در خواب نشانه آن است که نیاز دارید در کار و شغل خود تغییر مکان دهید و به نوعی تشویقی برای شما است تا از سردرگمی ها دست برداشته و بر تیکه بر توانایی خود تصمیم مهمی بگیرید

 

تفسیر خواب گم شدن در مکانی ناشناخته

 

تعبیر گم شدن در مکانی ناشناخته و پرت نشانه آن است که احتمالا شما با شخصی مرموز و غیر معمولی در زندگی خود آشنا خواهید شد

 

تعبیر خواب گم شدن اعضای خانواده

 

جابر مغربی می گوید: گم شدن اعضای خانواده در خواب نشانه بروز مشکلات در زندگی واقعی است که مشکلات اقتصادی زمره آن است و اگر پس از آن ببیند که خانواده خود را پیدا کرده است نشانه بروز مشکلات زودگذر می باشد

 

تفسیر خواب شدن وسایل با ارزش

 

گم کردن اشیاء با ارزش در خواب نشانه آن است که شما بیش از اندازه به فرصت های از دست رفته خود در زندگی فکر می کنید و بطور مثال ممکن است بابت فرصت شغلی از دست رفته خود ناراحت باشید

 

تعبیر خواب گم شدن مادر

 

اگر کسی ببیند که مادر خود را گم کرده و به دنبال او می گردد نشانه آن است که مسئله ای در میان خانواده او پیش می آید که رفته رفته مشکل ساز خواهد شد که باعث دلخوری خصوصا برای مادرتان می شود و اگر در خواب او را پیدا نکنید بد است و نشانه فاصله افتادن بین اعضای خانواده می باشد

 

اگر ببینید که مادرتان در شهر دیگری گم شده احتمالا در یک سفر یا تفریح دسته جمعی حادثه ای تلخ برای شما اتفاق خواهد افتاد و بهتر است که برنامه ریزی های خود برا به تعویق بیندازید

 

تفسیر خواب گم شدن مرده

 

به گفته علامه طباطبایی گم شدن مرده در خواب گواه پریشانی و حال نا آرام آن مرده در عالم برزخ است

 

اگر کسی ببیند شخص مرده خود را گم و به این خاطر گریه می کند یعنی کار اشتباهی مرتکب شده باعث ناراحتی روح آن مرده شده و اگر مرده خود را پیدا کرده و خوشحال شوید یعنی پرهیزکار و زاهد خواهید شد.

 

تعبیر خواب گم شدن در جنگل

 

تعبیر خواب گم شدن در جنگل به این معنا است شما نمی دانید که در زندگی دقیقا چه می خواهید و به دنبال چه چیزی هستید و چنین خوابی معمولا نشانه از دست دادن چیز مهمی می باشد

 

تعبیر خواب گم شدن در دریا

 

چنین خوابی تلنگری برای این است که زمان بیشتری را با فرزندان و عزیزان خود سپری کنید و لازم است زمانی را نیز به فکر کردن به گذشته خود اختصاص دهید

 

تفسیر خواب گم شدن در بازار

 

تعبیر خواب گم شدن در بازار نشانه آن است که در واقع کسی به شما اهمیت نمی دهد و یا حداقل اینکه چنین فکری در مورد خود دارید و از این بابت ناراحت هستید

 

تعبیر خواب گم شدن در قبرستان

 

این سیرین می گوید: هرکس ببیند در قبرستان گم شده است نشانه یاس و پراکندگی افکار او می باشد و آن شخص اهداف خود در زندگی را گم خواهد کرد سرگردانی در گورستان نشان بدبینی نسبت به اطراف و آینده است

 

تعبیر خواب گم شدن در مدرسه

 

گم شدن در مدرسه نشانه آن است که شما در زمان مقرر نمی توانید اهداف و نقشه های خود را به شکل دلخواه عملی کنید و تلاش های بسیار خود را در مسیر مورد نظر بیهوده می بینید

 

تعبیر خواب گم شدن در برف

 

چنین خوابی نشانه اندوهی است که بابت روابط نامناسب با دیگران به شما می رسد و مشکلاتی از رابطه با نزدیکان خود برای شما پیش خواهد آمد و برف در خواب غم و اندوه است و لازم است که شما پیوند خود با دیگران را بازسازی کنید و وقت بیشتری در این زمینه بگذارید

 

تفسیر خواب گم شدن و پیدا شدن

 

امام صادق (ع) می فرماید: اگر شخصی ببیند که گم شده است یا کسی را گم کرده و سپس ببیند که راه خود یا گم کرده خود را پیدا کرده است نشان از رفع مشکلات، موانع و گرفتاری ها دارد نوید رستگاری و راه درست است

 

تعبیر خواب گم شدن طلا

 

آنلی بیتون می گوید: گم کردن طلا در خواب نشانه آن است که شما در اثر سهل انگاری و بی توجهی بهترین فرصت زندگی خود را از دست می دهید

 

تفسیر خواب گم شدن مدارک

 

آنلی بیتون می گوید: گم کردن اسناد و مدارک در خواب نشانه آن است شما برای به دست آوردن حق خود در زندگی واقعی با دشمنان کشمش پیدا خواهید کرد

 

تعبیر خواب گم شدن دختر مجرد

 

اگر دختر مجردی ببیند که گم شده یا چیزی را گم کرده و به دنبال آن می باشد نشانه آشفتگی، ترس، اظراب و نگرانی از آینده است و چنین خوابی نیاز آن دختر به ثبات، ایمنی و گرما است و احتملا از چیزهایی که او را احاطه کرده اند می ترسد

 

تعبیر خواب گم شدن زن متاهل

 

گم شدن زن متاهل و قرار داشتن او در مکانی تاریک نشانه بحران ها و فشارهایی است که زن در زندگی خود از آنها رنج می برد همچنین رویای گم شدن زن متاهل را نشانه ملاقات او با فردی ریاکار و بدخلق است که او را دوست ندارد

 

تعبیر خواب گم شدن زن باردار

 

اگر زن بارداری ببیند که گم شده نشانه و بازتاب شرایطی است که در آینده برای زن پیش خواهد آمد و این زن از ترس و اضطراب رنج خواهد برد و برخی نیز چنین خوابی را نشانه زایمان آسان و به دنیا آوردن فرزندی سالم می دانند

 

تعبیر خواب گم شدن مرد

 

اگر مردی در خواب ببیند که گم شده یا در مکانی نا آشنت قرار گرفته تعبیر چنین خوابی بی ثباتی در زندگی مادی، عاطفی و اجتماعی آن مرد است و احتمالا با دشواری ها و چالشهایی رو به رو می شود که باعث فرسودگی جسمی و روحی او می شود و برخی نیز چنین خوابی را ناکام ماندن در رسیدن به خواسته ها و آروزهای آن مرد می دانند

 

تعبیر خواب گم شدن در بیابان

 

گم شدن در صحرا یا بیابان نشانه این است که بیننده از روزهای سخت، احساس پوچی و تنهایی رنج خواهد برد و اگر شخصی در راهی که پر از شن و ماسه است گم شود نشانه به دست آوردن پول زیاد است و اگر در طوفان شن گم شود نشانه احساس عصبانیت و مشکلاتی است که آن شخص پشت سر خواهد گذاشت

 

تفسیر خواب گم شدن دختر بچه

 

گم شدن دختر بچه در خواب بیانگر جنبه های زنانه وجود شما است و این خواب هشداری است تا پیش از هر اقدام و تصمیمی به خوبی فکر کرده و با دیگران مشورت کنید

 

تعبیر خواب گم شدن پسربچه

 

اگر کسی ببیند که پسربچه ای در خواب گمشده نشانه آن است که در آینده ای نزدیک مجموعه ای از اتفاقهای خوشایند و ناخوشایند برای او رخ می دهد که نتایج گوناگونی را خواهند داشت

 

تعبیر خواب گم شدن در روستا

 

امام صادق (ع) می فرماید: گم شدن در روستا خوب نمی باشد نشانه شر، فساد و بدی می باشد اما اگر پس از گم شدن راه خود را پیدا کنید تعبیر آن بهتر است و مشکلی ندارد

 

تعبیر خواب گم شدن در تاریکی

 

ابن سیرین می گوید: گم شدن جوانی تنها در دل تاریکی نشانه آن است که جوان یک دوره پراکندگی و آشفتگی فکری را پشت سر می گذارد پریشانی وضعیت زندگی او را نشان می دهد همچنین این خواب برای یک دختر مجرد ناتوانی در تصمیم گیری و برای زن متاهل نشانه عبور از مشکلات است

 

تعبیر خواب گم شدن دوست

 

تعبیر خواب گم شدن دوست در خواب نیز نشانه ضرر و زیان مالی می باشد

 

تفسیر خواب گم شدن در کوچه پس کوچه

 

منوچهر مطیعی می گوید: اگر کسی در خواب خود را میان کوچه های ناشناس و مجهول ببیند در آینده نزدیک با سوال یا سوال هایی رو به رو می شود که ذهن او را به خود مشغول می کنند

این مطلب کامل بود ؟ 4 0

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران