سایت فتوکده

جملات غمگین با عکس نوشته غروب غم

جملات غمگین با عکس نوشته غروب غم,کارت پستال غروب غم,متن کوتاه غمگین عاشقانه جدید

عکس نوشته غروب غم انگیز,کارت پستال غروب غم,نوشته غمگین روی عکس,طراحی کارت پستال غمگین,دل نوشته های کوتاه غمگین با عکس,جملات غمگین کوتاه,جملات گریه آور با عکس,عکس نوشته عاشقانه غروب غم دل تنگ تو هستم,تصویر نوشته غمگین غروب جدید,پیامک های غمگین,ام ام اس غمگین غروب,استاتوس های غمگین کوتاه

ديــــــوانه ميکند مرا !

شباهـــت اين روزها با روزهايــــي که وعــ ــده ميدادي

.

.

گمــــــــم نکن

در گـ ــوشه ای از حافظـه ات آرام مینشینــم ، فقـط بگـــ ـذار بمـــانم

.

.

سخــت بود فرامـــ ــوش کردن کسـ ـــي که با او

همه چيز و همه کس را فرامـــ ـــــوش ميکردم

.

.

گـــاهـي شــايـد لازم بـاشــد از يــاد ببـــــــــريـم

يـاد آنهـايي را که  بـــا نبـــودنشـــان

بـــودنمـان را ،به بــــازي گـرفــتند

.

در پيش چشـــــم همه برای مـن دسـت نيـافتنـي بـــودی

حـرفـي نيسـتـــــــــ … امـا بي انصـافــــــــــ …

لااقـل در پيـش چشـم مـن بـراي همـ ــه دم دستـي نبـاش

.

.

در خواب او را کنــ ـارم دیدم

خوابــ ــم را تعبیر کردم

و دیگــــــ ـــــر هرگز نخوابیدم

.

.

برگـ ــرد ، من نگذاشتم روي صندلي تــو هيچکــس بنشـيند

حـتي غــــ ــبار

.

.

دردهايم در آغــ ـــوش کسي مــــ ــــداوا مي شدند که مي دانست

با رفتنش بزرگتـــرين درد دنيــــــ ــــــا از آن من ميشود

امـــ ــا  اما رفت

.

.

به هيــچ عشقـ ــی ديگر ايمــــان ندارم

کـــــ ـافرشده ام

گنـــاهش پاي تــو

.

.

لطفــاً مزاحــ ـــــم کسي که در حال فرامـــوش کردن شماست نشويد

خودش به حــــ ـــد کافي درد ميکشد

.

.

تــــو مــي روي و مــ ــن رســـوبــ مــب شـــوم

تـه مـانـده اي کـه

دور بـايـد ريـخـتــ

.

.

شب که مي رسد کتاب دلــ ــــم را ورق ميزنم

و روزهاي بي توبودن را شمـــــاره ميکنم

اي کاش مثل قاصــــ ــــدک عاشـق بودي واحــــــــوال دلـ ـــــــم رامي پرسيدي

.

.

همــــــ ـه مي خواهند جاي تـــو را بگيرند

بــــــي آنکه بدانند تو هم ديـــــ ــگر جايي نداري

.

.

دل هـــــــــای ما که بهم نزدیک باشد

دیگر چه فرقی میکــند که کجای این جهـــــ ـــــان باشی

دور بــــاش ! اما نزدیک

من از نزدیـــــــ ـــــک بودن های دور میترسم

.

.

نبـــــاشی همه چیز بهم میخـــ ـــــــــورد

حالــ ــم از خودم

تعــــادل احســـاسم

دستهای خــــــ ـــ ــــــ ــــالی ام

بی وفایـــ ــــی دنیا و تنهـــــــــــــــــــــــــایی من

.

.

به تــــــو انديشيدن را عـــــــــادتي ساخته ام بــهر تنهــــــ ـــــايي خويش

.

.

شـــــب که مــــــــي شود

شــــ ــ ـــــروع مي شود

اي کــاش هـــايِ من

.

.

دبــــ ـــر آمـدی ؛ بودنم در حســـرت خواستنت تمـــــــــام شد

.

.

دل نبــند !

پایان” قصـــه ی دلبستگی ” آغـــــــــ ـــــــــاز زمین خوردن توست

حتـــی در دنیای مجــــــــ ــــــــازی

.

..

این مطلب کامل بود ؟ 7 4

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران