افزایش حقوق کارمندان دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ و حداقل دریافتی

افزایش حقوق کارمندان دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ و حداقل دریافتی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جلسه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت؛ یکی از دستورهای این جلسه، افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بود

دکتر جاوید با اشاره به یکی از مصوبات هیأت امنا درخصوص صندوق پس‌انداز کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تاکنون هر ماه ۶ درصد از حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت علمی و ۴ درصد از حساب دانشگاه آزاد اسلامی به حساب صندوق پس‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی واریز می‌شد

براساس این مصوبه مقرر شد در سال ۱۴۰۲، این ۶ درصد از اقلام حکمی کارکنان و اعضای هیأت علمی کسر نشود و به همراه ۴ درصد حساب سازمان، تحت عنوان «فوق‌العاده حمایت از صندوق پس‌انداز» به احکام حکمی کارکنان و اعضای هیأت علمی اضافه شود

میزان حقوق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر داریوش جاوید: در سال ۱۴۰۲ حق تأهل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با افزایش ۲۵ درصدی (از حدود ۸۰۰ هزار تومان به حدود یک میلیون تومان)، حق اولاد با افزایش ۱۰۰ درصدی (از ۲۴۰ هزار تومان به ۴۸۰ هزار تومان)، کمک هزینه خانوار با افزایش ۲۹/۵ درصد (از ۸۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) و حق مسکن با افزایش ۳۸/۵ درصد (از ۶۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان) مواجه شده است

دکتر جاوید خاطرنشان کرد: حق سرپرستی حدود ۲۰ درصد افزایش و سایر اقلام حکمی حدود ۲۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد

بدین ترتیب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ شامل تمامی اقلام حکم کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و حداقل ۲۷ درصد و حداکثر ۶۵ درصد (با میانگین ۳۰ درصد) خواهد بود

حداقل حقوق با هر مدرک

تاکنون حداقل حقوق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با حداقل حقوق تأمین اجتماعی برابر بود اما براساس این مصوبه هیأت امنا امسال در دانشگاه آزاد اسلامی حداقل حقوق برای کارکنان با هر مدرک تحصیلی و هر شغلی (بدون تأهل و داشتن فرزند) ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود

حداقل حقوق برای متاهل ها

برای کارکنان متأهل حداقل حقوق ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای کارکنان متأهل و دارای یک فرزند، ۱۰ میلیون تومان خواهد بود، این افراد در سال جدید بیش از ۵۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت

 اضافه کاری و کارآیی

با اعمال تغییراتی در فرمول محاسبه اضافه کاری سال ۱۴۰۲ (اعمال ۲۵ درصد حق سرپرستی یا مسئولیت) حداقل اضافه کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ۲۰ هزار تومان و حداکثر ۵۰ هزار تومان خواهد بود

دکتر جاوید به افزایش کارآیی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: کارآیی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی تابع دو عامل عملکرد واحد و نسبت کارمند به دانشجو است

این رقم در گذشته معادل ۲۰ درصد بود که در سال جاری بین ۱۰ تا ۵۰ درصد متغیر خواهد شد

هزینه ایاب و ذهاب

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه پیش از این آیتم ایاب و ذهاب کارکنان در تمام شهرها ثابت و حدود ۳۰۰ هزار تومان بود، گفت: مقرر شد در سال ۱۴۰۲ این آیتم با توجه به جمعیت و مساحت شهرها متغیر باشد

بر این اساس؛ شهرها در چهار سطح رتبه‌بندی شدند و آیتم ایاب و ذهاب در فیش حقوقی به ترتیب معادل ۴۰۰ هزار تومان، ۴۷۰ هزار تومان، ۵۴۰ هزار تومان و ۶۰۰ هزار تومان باشد

بدین ترتیب آیتم ایاب و ذهاب حتی در پایین‌ترین سطح شهرها نیز رشد مطلوبی نسبت به سال‌های پیش داشته است

میانگین حقوق بدون مزایا و ایاب و ذهاب

براساس مصوبه هیأت امن میانگین اقلام حکمی حقوق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بدون در نظر گرفتن کارآیی، ایاب و ذهاب و سایر مزایای انگیزشی، عددی بین ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون تومان خواهد بود

حق سرپرستی

حق سرپرستی برای آن دسته اعضای هیأت علمی که پست‌های اجرایی دارند، حدود ۲۰ درصد افزایش و سایر اقلام حکمی ازجمله حق مرتبه علمی حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد

بدین ترتیب افزایش حقوق تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی حداقل ۵/۲۶ درصد و حداکثر ۳۹ درصد (با میانگین ۳۰ درصد) خواهد بود

وی خاطرنشان کرد: حق پایه‌های سنواتی اعضای هیأت علمی که در سال گذشته اصلاح شد نیز مشمول افزایش حقوق خواهد بود

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی در پایان با بیان اینکه رئیس، اعضای هیأت رئیسه و اعضای هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با نگاه والدانه به دنبال رفع دغدغه‌های اقتصادی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه هستند، گفت: برنامه دانشگاه آزاد اسلامی گام برداشتن در راستای رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی است به طوری که در سه سال گذشته شیب افزایش حقوق به صورت مطلوبی رشد پیدا کرده و همه اهتمام خود را در راستای بهبود شرایط معیشتی خانواده دانشگاه آزاد اسلامی به کار خواهیم بست

مطلب مفید بود ؟ ۲ ۰

شما هم بخوانید