سایت فتوکده

حمله پرسپولیسی ها به پیج ﻓﺎﺑﯿﻮ ﮐﺎﻧﺎﻭﺍﺭﻭ

.حمله پرسپولیسی ها به پیج ﻓﺎﺑﯿﻮ ﮐﺎﻧﺎﻭﺍﺭﻭ,حمله پرسپولیسی ها به اینستاگرام ﻓﺎﺑﯿﻮ ﮐﺎﻧﺎﻭﺍﺭﻭ,عکس حمله اینستاگرامی به پیج بازیکن مشهور ایتالیایی,فالو فراهد مجیدی

 

  حمله پرسپولیس ها به پیج ﻓﺎﺑﯿﻮ ﮐﺎﻧﺎﻭﺍﺭﻭ با عکس
 

 


 
 
ﻓﺎﺑﯿﻮ ﮐﺎﻧﺎﻭﺍﺭﻭ در سایت فتوکده : https://photokade.com
 
 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 
 

ﺣﻤﻠﻪ هواداران منتسب به باشگاه ﭘﺮﺳﭙﻮلیس ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ !!

 

ﻓﺎﺑﯿﻮ ﮐﺎﻧﺎﻭﺍﺭﻭ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮﺍﻡ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﺠﯿﺪﯼ ﺭﺍ ﻓﺎﻟﻮ ﮐﺮﺩ .ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺗﻨﺪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ منتسب به باشگاه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ .

 

ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎﻭﺍﺭﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻓﺎﻟﻮ ﮐﻨﺪ،ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻮﺟﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮﺍﻡ ﻓﺎﺑﯿﻮ ﮐﺎﻧﺎﻭﺍﺭﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻟﯿﻮﻧﻞ ﻣﺴﯽ ﻭ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻔﻪ ﻭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ .

 

تا لحظه درج این خبر بیش از 6 هزار کامنت که اغلب ایرانی است دیده میشود،کاناوارو فوتبالیست نام‌آور ایتالیایی است که چند روز پیش برای بازی خیریه ای همراه تیم ستارگان جهان به ایران سفر کرده بود

 

عکس زیر نمونه ای از این نظرات است … !

 

حمله پرسپولیسی ها به پیج ﻓﺎﺑﯿﻮ ﮐﺎﻧﺎﻭﺍﺭﻭ,حمله پرسپولیسی ها به اینستاگرام ﻓﺎﺑﯿﻮ ﮐﺎﻧﺎﻭﺍﺭﻭ,عکس حمله اینستاگرامی به پیج بازیکن مشهور ایتالیایی,فالو فراهد مجیدی

.

.

حمله پرسپولیسی ها به پیج ﻓﺎﺑﯿﻮ ﮐﺎﻧﺎﻭﺍﺭﻭ,حمله پرسپولیسی ها به اینستاگرام ﻓﺎﺑﯿﻮ ﮐﺎﻧﺎﻭﺍﺭﻭ,عکس حمله اینستاگرامی به پیج بازیکن مشهور ایتالیایی,فالو فراهد مجیدی

این مطلب کامل بود ؟ 0 1

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران