سایت فتوکده

زندگی عجیب مردی که به بز تبدیل شد

.زندگی عجیب مردی که به بز تبدیل شد,عکس مردی که به بز تبدیل شد,مریک ه که بز شد,زندگی عجیب مرد خارجی با حیوانات,بز شدن انسان,زندگی عجیب,عجیبترین کارها,حیوانات

.

  اقدامی عجیب؛
 زندگی عجیب مردی که به بز تبدیل شد! / عکس

.


.

.

 مردی که به بز تبدیل شد در سایت فتوکده : https://photokade.com

.

سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها

.

.

توماس THWAITES یک طراح انگلیسی برای رهایی از زندگی شهری در اقدامی عجیب تصمیم گرفت که تبدیل به یک بز شود!
.
توماس قبل از انجام این کار شروع به مطالعه در مورد عادات و جنبه های فیزیکی و روانی زندگی بزها کرده و برای این کار حتی اندام های مصنوعی از بدن بز را برای خود ساخته است و به این شکل خود را بری تبدیل شدن به یک بز آماده کرده است.
.
بدین ترتیب 3 روز از زندگی خود را در کوه های آلپ سویس به سبک زندگی بز ها زندگی کرده و از این زندگی لذت برد! توماس میگوید هدفش از این کار دور بودن از گذشته و نگرانی های زندگی شهری می باشد.

.

زندگی عجیب مردی که به بز تبدیل شد,عکس مردی که به بز تبدیل شد,انسانی که بز شد,زندگی عجیب مرد خارجی با حیوانات,بز شدن انسان,زندگی عجیب,عجیبترین کارها,حیوانات  زندگی عجیب مردی که به بز تبدیل شد,عکس مردی که به بز تبدیل شد,مریک ه که بز شد,زندگی عجیب مرد خارجی با حیوانات,بز شدن انسان,زندگی عجیب,عجیبترین کارها,حیوانات  زندگی عجیب مردی که به بز تبدیل شد,عکس مردی که به بز تبدیل شد,مریک ه که بز شد,زندگی عجیب مرد خارجی با حیوانات,بز شدن انسان,زندگی عجیب,عجیبترین کارها,حیوانات  زندگی عجیب مردی که به بز تبدیل شد,عکس مردی که به بز تبدیل شد,مریک ه که بز شد,زندگی عجیب مرد خارجی با حیوانات,بز شدن انسان,زندگی عجیب,عجیبترین کارها,حیوانات  ensanikebozshod-photokade (6)  زندگی عجیب مردی که به بز تبدیل شد,عکس مردی که به بز تبدیل شد,مریک ه که بز شد,زندگی عجیب مرد خارجی با حیوانات,بز شدن انسان,زندگی عجیب,عجیبترین کارها,حیوانات

این مطلب کامل بود ؟ 1 0

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران