سایت فتوکده

سخنان ناب بزرگان انگلیسی و فارسی

.

 

  متن سخنان بزرگان با عکس نوشته فارسی و انگلیسی
 

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 

متن و عکس نوشته انگلیسی  با ترجمه فارسی از سخنان بزرگان

 

 

Nothing is impossible

The word itself says

I’m possible

PHOTOKADE


PHOTOKADE

هیچ چیزی غیرممکن نیست

خود کلمه میگوید

من ممکنم

 

آدری هپبورن (هنرپبشه)

 

سخنان ناب بزرگان انگلیسی و فارسی,عکس نوشته سخنان ناب بزرگان,متن سخنان ناب بزرگان,متن سخنان فیلسوف,متن انگلیسی سخنان ناب با عکس,متن و عکس نوشته حرف بزرگان,حرف های حکیمانه بزرگان,متن و عکس نوشته انگلیسی سخنان ناب با ترجمه فارسی 

 

Nearly all men can stand adversity

but if you want to test man’s character

give him power

PHOTOKADE


PHOTOKADE

تقریب هر انسانی می تواند فلاکت را تحمل کند

ولی اگر می خواهید شخصیت انسان را محک زنید

به او قدرت بدهید

 

(آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا)

 

 

سخنان ناب بزرگان انگلیسی و فارسی,عکس نوشته سخنان ناب بزرگان,متن سخنان ناب بزرگان,متن سخنان فیلسوف,متن انگلیسی سخنان ناب با عکس,متن و عکس نوشته حرف بزرگان,حرف های حکیمانه بزرگان,متن و عکس نوشته انگلیسی سخنان ناب با ترجمه فارسی

 

Some are born great

some achieve greatness

and some have greatness thrust upon them

PHOTOKADE


PHOTOKADE

برخی بزرگ زاده می شوند

برخی بزرگی ر بدست می آورند

و برخی بزرکی به آنها داده می شود

 

(ویلیام شکسپیر : شاعر و نویسنده)

 

 

سخنان ناب بزرگان انگلیسی و فارسی,عکس نوشته سخنان ناب بزرگان,متن سخنان ناب بزرگان,متن سخنان فیلسوف,متن انگلیسی سخنان ناب با عکس,متن و عکس نوشته حرف بزرگان,حرف های حکیمانه بزرگان,متن و عکس نوشته انگلیسی سخنان ناب با ترجمه فارسی

 

  He is happy whom cirumstances siut his temper

but he is more excellent who suits

his temper to any circumstance

PHOTOKADE


PHOTOKADE

کسی که شرایطش مناسب خلق و خویش باشد

خوشحال است ولی خوشحال تر کسی است که خلق وخویش را بار هرشرایطی وفق دهد

 

(دیوید هیوم : فلیسوف)

 

 

سخنان ناب بزرگان انگلیسی و فارسی,عکس نوشته سخنان ناب بزرگان,متن سخنان ناب بزرگان,متن سخنان فیلسوف,متن انگلیسی سخنان ناب با عکس,متن و عکس نوشته حرف بزرگان,حرف های حکیمانه بزرگان,متن و عکس نوشته انگلیسی سخنان ناب با ترجمه فارسی

 

If people did not sometimes do silly things

nothing inteligent would ever get done

PHOTOKADE


PHOTOKADE

اگر انسان ها گاهگاهی کارهای احمقانه انجام نمی دادند

هیچ اتفاقی ارزشمندی رخ نمی داد

 

(لودویگ ویتگنشتاین : فلیسوف)

 

 

سخنان ناب بزرگان انگلیسی و فارسی,عکس نوشته سخنان ناب بزرگان,متن سخنان ناب بزرگان,متن سخنان فیلسوف,متن انگلیسی سخنان ناب با عکس,متن و عکس نوشته حرف بزرگان,حرف های حکیمانه بزرگان,متن و عکس نوشته انگلیسی سخنان ناب با ترجمه فارسی

 

  The liar’s punishment is
not in the least that he is not belived

but that he cannot believe anyone els

PHOTOKADE


PHOTOKADE

مجازات ادم دروغگو این است که کسی باورش نمیکند

بکله این هست که خودش نمیتواند حرف کسی را باور کند

 

(جرج برنارد شاو : منتقد موسیقی و تئاتر)

 

 

jomalat-bozorgan-elm-honar-siasat-photokade (6)

 

  Time is the best teacher but unfortunately

it kills all of it’s students

PHOTOKADE


PHOTOKADE

زمان بهترین معلم است امام متاسفانه

تمام شاگردانش را می کشد

 

(رابین ویلیامز : هنرپیشه) 

 

 

jomalat-bozorgan-elm-honar-siasat-photokade (7)

 

The senses deceive from thime to time and it is prudent never to trust wholly

those who have decevied us even once

PHOTOKADE


PHOTOKADE

احساس ها گاه گاهی فریب می خورند

و عاقلانه این است که هیچ وقت به کلی اعتماد نکنیم به آنهایی که حتی یکبار ما را فریب داده اند

 

(رنه دکارت : فلیسوف – ریاضدیان و فیزیک دان)

 

 

jomalat-bozorgan-elm-honar-siasat-photokade (8) 

 

You can close your eyes to the things you do not want to see

but you cannot close your heart to the things

you do not want to feel

PHOTOKADE


PHOTOKADE

شما می توانید چشمانتان را ببندید به چیزهایی که نمی خواهید ببینید

ولی نمیتوانید دلتان را ببندید به چیزایی که نمیخواهید حس کنید

 

(جانی دپ : بازیگر و موسیقی دان) 

 

 

jomalat-bozorgan-elm-honar-siasat-photokade (9)

 

Do not fear to be eccentrice in opinion

for every opinion now accepted

was once eccentrice

PHOTOKADE


PHOTOKADE

از داشتن نظریه های عجیب نترسید

هر نطری که امروز مورد قبوله یک زمانی عجیب بوده

 

(برتراند راسل : فیلسوف،منطق‌دان،ریاضی‌ دان)

 

  jomalat-bozorgan-elm-honar-siasat-photokade (10)

.

.

سخنان ناب بزرگان انگلیسی و فارسی,عکس نوشته سخنان ناب بزرگان,متن سخنان ناب بزرگان,متن سخنان فیلسوف,متن انگلیسی سخنان ناب با عکس,متن و عکس نوشته حرف بزرگان,حرف های حکیمانه بزرگان,متن و عکس نوشته انگلیسی سخنان ناب با ترجمه فارسی

این مطلب کامل بود ؟ 82 10
مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران