سایت فتوکده

سند کمک میلیاردی حسین هدایتی

 سند کمک میلیاردی حسین هدایتی,حسین هدایتی,کمک میلیاردی حسین هدایتی

سند کمک میلیاردی حسین هدایتی,حسین هدایتی,کمک میلیاردی حسین هدایتی به پرسپولیس,سند لو رفته کمک مالی عابر بانک فوتبال به تیم پرسپولیس,سند لو رفته پرسپولیس .

سند کمک میلیاردی حسین هدایتی به پرسپولیس       . . . Hossein Hedayati

.

.

لیست سند کمک میلیاردی حسین هدایتی در سایت فتوکده : https://photokade.com

.

سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها

.

.

حسین هدایتی در صفحه احتماعی خود نوشت :
.
اين سند صداقت يك هوادار عاشق بدون اينكه اسپانسر و يا مسئوليتى در باشگاه محبوبش داشته باشد ايا مبلغ سه ميلياردو هشتصدو سي و نه ميليون و چهارصد هزار تومان هديه ي نا قابل اينجانب جواب پول بليط بازي با النصر را نمي دهد؟؟ دست تك تك شما هواداران عاشق را پس از پيروزي در مزايده مي فشارم. يا علي
.

سند کمک میلیاردی حسین هدایتی,حسین هدایتی,کمک میلیاردی حسین هدایتی به پرسپولیس,سند لو رفته کمک مالی عابر بانک فوتبال به تیم پرسپولیس,سند لو رفته پرسپولیس

.

.

سند کمک میلیاردی حسین هدایتی,حسین هدایتی,کمک میلیاردی حسین هدایتی به پرسپولیس,سند لو رفته کمک مالی عابر بانک فوتبال به تیم پرسپولیس,سند لو رفته پرسپولیس,حسین هدایتی,اسناد کمک مالی حسین هدایتی  میلیادر معروف به تیم فوتبال پرسپولیس تهران,حسین هدایتی عابر بانک فوتبال

این مطلب کامل بود ؟ 1 0

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران