سایت فتوکده

شوخی اسید پاشی موتورسوارن

شوخی اسید پاشی موتورسوارن,شوخی بد اسید پاشی

شوخی اسید پاشی موتورسوارن,شوخی بد اسید پاشی,شوخی اسید پاشی,اسید پاشی,اسید پاشی جوانان به قصد شوخی,شوخی خرکی با دختران,اسید پاشی موتور سواران ایرانی,شوخی زشت

این روزها برخی جوان‌های موتور سوار به قصد شوخی،بطری آب بر روی صورت عابران دختر می‌ پاشند که با توجه به ماجرای اسید پاشی و پیش زمینه ذهنی دختران، شاید در لحظات نخست که شوک به این دختران وارد می‌شود، عوارض روحی وارده، کمتر از یک قربان اسید پاشی نباشد.

 

 

.

.

شوخی اسید پاشی موتورسوارن در سایت فتوکده : https://photokade.com

.

 سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها

.

.

این روزها برخی جوان‌های موتورسوار به قصد شوخی، بطری آب بر روی صورت عابران دختر می‌پاشند که با توجه به ماجرای اسید پاشی و پیش زمینه ذهنی دختران، شاید در لحظات نخست که شوک به این دختران وارد می‌شود، عوارض روحی وارده، کمتر از یک قربان اسید پاشی نباشد.

.

شوخی اسید پاشی موتورسوارن,شوخی بد اسید پاشی,شوخی اسید پاشی,اسید پاشی,اسید پاشی جوانان به قصد شوخی,شوخی خرکی با دختران,اسید پاشی موتور سواران ایرانی,شوخی زشت.

از این منظر این نوع مردم آزاری برخی موتورسوارها که به اشتباه برخی عنوان شوخی را بر آن گذاشته‌‍اند، یکی از بدترین رفتارهای ضداخلاقی است و مرزهای بی‌اخلاقی را به منتهی الیه ممکن سوق داده‌ و از این منظر باید برخورد جدی با چنین رفتارهایی داشت تا حداقل مسائل حساس و التهاب آور در جامعه بازیچه برخی برای خوش‌گذرانی قرار نگیرد و در واقع شاید بتوان گفت چنین حرکتی به ذات به اندازه اصل ماجرای اسیدپاشی غیراخلاقی است.

.

.

.

شوخی اسید پاشی موتورسوارن,شوخی بد اسید پاشی,شوخی اسید پاشی,اسید پاشی,اسید پاشی جوانان به قصد شوخی,شوخی خرکی با دختران,اسید پاشی موتور سواران ایرانی,شوخی زشت

این مطلب کامل بود ؟ 2 0
مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران