سایت فتوکده

عکس بچگی خبرنگار زن با متن زیبا

.

 

  عکس بچگی خبرنگار زن با متن زیبا
 

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 
 

المیرا شریفی مقدم

 

خبرنگار شبکه خبر به مناسب روز جهانی کودک با انتشار عکس زیر نوشت :

 

عکس بچگی خبرنگار زن با متن زیبا,عکس کودکی المیرا شریفی مقدم خبرنگار شبکه خبر,عکس خانوادگی المیرا شریفی مقدم و داوود عابدی,عکس خصوصی خبرنگار زن بامتن زیبا

 

گاهـــــی ” دلت ” … از سن و ســالت مــی گیرد … !!! میخواهـــــی ” کودک ” باشــی …..! کودکــــی که … به هر بهـــــانه ای … به ” آغــــــــوشِ ” غمخواری …… پنــــــاه می برد !!! و آســـــوده ” اشک ” مـــــی ریزد !!! هـــــــــی … ؛ بزرگ ک باشــــی … بایـــــــد … : ” بغض هـــــــای ” زیادی را … ” بی صـــــدا ” دفن کنــــــی …..!! روز جهانی کودک به کودکان امروز و کودکان دیروز مبارک.تصویر شش ماهگی من در سال هزار و سیصد و شصته.

 

عکس خانوادگی المیرا شریفی مقدم

 

المیرا شریفی مقدم همسر داوود عابدی دیگری خبرنگار شبکه خبر است

این زوج خبرنگار صاحب دو فرزند پسر هستند

 

عکس بچگی خبرنگار زن با متن زیبا,عکس کودکی المیرا شریفی مقدم خبرنگار شبکه خبر,عکس خانوادگی المیرا شریفی مقدم و داوود عابدی,عکس خصوصی خبرنگار زن بامتن زیبا   عکس بچگی خبرنگار زن با متن زیبا,عکس کودکی المیرا شریفی مقدم خبرنگار شبکه خبر,عکس خانوادگی المیرا شریفی مقدم و داوود عابدی,عکس خصوصی خبرنگار زن بامتن زیبا   عکس بچگی خبرنگار زن با متن زیبا,عکس کودکی المیرا شریفی مقدم خبرنگار شبکه خبر,عکس خانوادگی المیرا شریفی مقدم و داوود عابدی,عکس خصوصی خبرنگار زن بامتن زیبا

.

.

عکس بچگی خبرنگار زن با متن زیبا,عکس کودکی المیرا شریفی مقدم خبرنگار شبکه خبر,عکس خانوادگی المیرا شریفی مقدم و داوود عابدی,عکس خصوصی خبرنگار زن بامتن زیبا

این مطلب کامل بود ؟ 5 2

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران