سایت فتوکده

عکس نوشته بی وفایی + متن غمگین جدایی

.

 

  متن عکس بی وفایی
 

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 
 

عکس نوشته بی وفایی برای پروفایل + متن جدایی

 

 

آمدی ديوانه ام کردی و رفتی بي وفا

با غمت هم خانه ام کردی و رفتی بی وفا

مثل شمعی بودی و با ياد خود ای نازنين

تا ابد پروانه ام کردی و رفتی بی وفا

 

پروفایل بی وفایی | عکس نوشته بی وفایی + متن غمگین جدایی

 

من را به درد خود رها کردی و رفتي

ديدی که با اين دل چه ها کردی و رفتی ؟

من با تمام هستی ام دل بر تو بستم

اما تو دل از من سوا کردی و رفتی

 

_______________________________

 

ای دلم زهر جدايي را بخور

چوب عمري بي وفايي را بخور

اي دلم ديدي که ماتت کرد و رفت

خنده داي برا خاطراتت کرد و رفت

من که گفتم اين بهار افسردني اس

من که گفتم اين پرستو رفتني است

آه عجب کاري بدستم داد دل

هم شکست و هم شکستم داد دل

 

پروفایل بی وفایی | عکس نوشته بی وفایی + متن غمگین جدایی

 

ديدی ای دل عاقبت زخمت زدند

گفته بودم مردم اينجا بدند

ديدي اي دل ساقه جانت شکست

آن عزيزت عهدو پيمانت شکست

ديدي اي دل حرف من بيجا نبود

از براي عشق اينجا جا نبود

ديدي اي دل دوستيها بي بهاست

کمترين چيزي که ميابي وفاست

 

_______________________________

 

شاخه ي ياسي که من دادم به دستت

بر زمين اي گل تو انداختي و رفتي

نازنين بر خاک راهت من نشستم

نيم نگاهي سرد به من کردي و رفتي

 

پروفایل بی وفایی | عکس نوشته بی وفایی + متن غمگین جدایی

 

نباشي همه چيز بهم ميخورد …

حالم از خودم

تعادل احساسم

دستهاي خالي ام

بي وفايي دنيا و تنهايي من

 

_______________________________

 

تو از عشقت حذر کردي و رفتي

تو بي يار و کسم کردي و رفتي

در اين مکاره بازار پليدي

تو يارت را رها کردي و رفتي

 

عکس پروفایل بی وفایی | عکس نوشته بی وفایی + متن غمگین جدایی

 

اي يار جفا کرده پيوند بريده

اين بود وفاداري و عهد تو نديده

در کوي تو معروفم و از روي تو محروم

گرگ دهن آلوده و يوسف ندريده

 

______________________________

 

در غزل آمدي و من ، و تو را ما کرد

دست خوش، عشق مرا باز هويدا کردي

بي تو در عمق دل از عشق اثر هيچ نبود

تو به آن ديده مرا فاش چه رسوا کردي

 

عکس پروفایل بی وفایی | عکس نوشته بی وفایی + متن غمگین جدایی

 

ای اشک، آهسته بسوز که غم زياد است

ای شمع، آهسته بسوز که شب دراز است

 

______________________________

 

هر چه کردم به ره عشق وفا بود ، وفا

وانچه ديدم به مکافات جفا بود ، جفا

شربت من ز کف يار الم بود ، الم

قسمت من ز در دوست بلا بود ، بلا

 

عکس پروفایل بی وفایی | عکس نوشته بی وفایی + متن غمگین جدایی

 

مرا از خودت دور کردي و رفتي

مرا زار و رنجور کردي و رفتي

من از عشق تو مست و سيراب بودم

مرا خالي از شور کردي و رفتي

من از گرمي زندگي با تو گفتم

مرا سرد و نا سور کردي و رفتي

براي تو چيدم هزاران ستاره

مرا تار و بي نور کردي و رفتي

 

_______________________________

 

اي بي وفا ز داغ تو در دل شرر فتاد

وز ديده اشک غم ز محبت ثمر فتاد

جورم چنان بدل بنمودي که قلب من

گرديده پاره پاره و از تن بدر فتاد

 

عکس پروفایل بی وفایی | عکس نوشته بی وفایی + متن غمگین جدایی

 

رفتي ولي بدان

قلبي را که شکستي گارانتي نداشت

براي هميشه سوخت

 

_______________________________

 

روزگاري دلبري کردي و رفتی

يک نگاهي سرسري کردي و رفتی

در نگاه خسته ام چه ديدي آيا ؟

فکر يار ديگري کردي و رفتي

 

_______________________________

 

رهگذري بودم تو آواره ام کردی

سرنگ عشق را تو تزريقم کردی

ساده اي بودم در اين حوالی

تو آمدي کم کم آلوده ام کردی

 

عکس غمگین بی وفایی برای پروفایل

 

درد دارد به خاطر کسي که با نسيمي ميرود

خودت را به طوفان بزني

 

_______________________________

 

آمدي و رفتي و دل تازه شد

هاي و هوي دل بلند آوازه شد

آمدي و هرچه غم آواره شد

رفتي و اندوه صد اندازه شد

 

_______________________________

 

ديدي آن را که تو خواندي به جهان يارترين

قلب را ساختي ز عشقش سرشارترين

آن که ميگفت منم بهر تو غمخوار تري

چه دل آزار ترين شد، چه دل آزار ترين …

 

عکس پروفایل بی وفایی با متن جدایی | سایت فتوکده

این مطلب کامل بود ؟ 10 4

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران