سایت فتوکده

عکس نوشته امید به زندگی + جملات کوتاه امید دهنده

.عکس نوشته امید به زندگی + جملات کوتاه امید دهنده

 

  عکس پروفایل امید به زندگی

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

عکس نوشته امید به زندگی + جملات کوتاه امید دهنده

 

 

عکس نوشته و جملات کوتاه امید دهنده از زندگی شما را برای ادامه موفقیت در زندگی امیدوار می کند، در این مطل عکس نوشته امید به زندگی گلچین شده است

 

زیباتری آنها را در پروفایل خود منتشر کنید

 

 

هیچ شبی، پایان زندگی نیست

از ورای هر شب دوبارہ

خورشید طلوع می‌کند

و بشارت صبحی دیگر می‌ دهد

این یعنی امید هرگز نمی‌ میرد

 

عکس نوشته امید به زندگی

 

زندگی خانه ايست با هزاران پنجره

پنجره عشق، امید، غم، شادی

پنجره عشق را بگشا

که وجودت را از آن سرشار کنی

 

عکس پروفایل امید به زندگی

عکس نوشته امید به زندگی

 

خوشبختی در سه جمله است :

 

تجربه از دیروز 

استفاده از امروز

امید به فردا

 

ولی ما با سه جمله دیگر زندگی را تباه میکنیم :

 

حسرت دیروز 

اتلاف امروز

ترس از فردا

 

عکس نوشته امید به زندگی

 

در مسیر زندگی

غم و شادی

عشق و نفرت

امید و ناامیدی هست؛

انتخاب با توست که نظر به کدام سو کنی

 

عکس نوشته امید به خدا

 

زندگی باور میخواهد

آن هم از جنس امید

که اگر سختی راه

به تو یک سیلی زد

یک امید از تهِ قلب به تو گوید :

که خدا هست هنوز

 

پروفایل امید به زندگی

 

امروز يادت باشد

شادمانترین مردم 

بیشترین چیزها را  در زندگی ندارند

بلکه بهترین برداشتها را  از زندگی دارند

به امید برداشتهای خوب از زندگی

 

پروفایل امید به زندگی

 

قدر لحظه های زندگی را بدان

زندگی یعنی:

لبخند به گذشته و امید به آینده

لبخند امروز را با غم های گذشته تلخ مکن

 

پروفایل امید به زندگی

 

اکثر مردم

حتی خودشان را نیز نمی‌ شناسند

و نمی‌ دانند که واقعا از زندگی چه می‌ خواهند

پس نظر آنها در مورد شما چرا باید مهم باشد ؟

 

عکس پروفایل امید به زندگی

 

به این فکر کنید فردا

که از خواب بیدار می‌ شویم

زندگی یک رنگ دیگر باشد

همرنگ آرزوهایمان …

 

عکس پروفایل امید به زندگی

 

این شما هستید

که تابلو زندگی خود را  نقاشی می‌ کنید

بهشت را نقاشی کنید و وارد آن شوید

 

عکس نوشته های امید به زندگی

عکس پروفایل امید به خدا

 

زندگی سازِ دل است

تو نوازنده‌ٔ این سازی و بس

تو اگر شاد زنی، شاد شوی

گرچه باشی چو قناری به قفس

 

عکس نوشته امید به خدا

 

من به فرداهای تو

به آبی آسمان

به سبزیِ نگاه باران

من به روزی که دوباره کوچه‌ ها می‌ خندند

من به آغازی بر یک پایان یقین دارم …

دلتنگ مشو !

زندگی بر مدار امید می‌ چرخد

و من به این امید عجیب امیدوارم

 

جملات امید به زندگی

 

خوشبخت باش …

همان باش که میخواهی

اگر دیگران آن را دوست ندارند

بگذار دوست نداشته باشند

ولی تو همیشه 

همانی باش که خودت دوست داری

 

جملات امید به زندگی

 

هر روز آغازی دوباره است

مُشتی امید در جیب‌هایت بریز

و زندگی را دوباره از سَر بگیر

بی خیالِ هر چیز که تا امروز نشد

 

جملات امید به زندگی و خدا

عکس امید به خدا با جملات زیبا

جملات امید به خدا

تصاویر امید به خداوند مهربان

جملات کوتاه امید دهنده

عکس نوشته امید به زندگی و خدا

جملات کوتاه امید دهنده

جملات مثبت انرژی زاجملات کوتاه امید دهنده

عکس نوشته پروفایل در مورد امید به زندگی

جملات کوتاه امید دهنده به خدا و زندگی

عکس پروفایل درباره امید به زندگی

جملات کوتاه امید دهنده از خدا

عکس نوشته در مورد امید به خد

جملات کوتاه امید دهنده از زندگی

جملات زیبا در مورد زندگی و خدا

جملات کوتاه امید دهنده

 

عکس نوشته های امید به زندگی | سایت فتوکده

این مطلب کامل بود ؟ 156 26

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران