سایت فتوکده

عکس پروفایل درباره خدا + متن های زیبا درباره خدا

 .عکس پروفایل درباره خدا + متن های زیبا درباره خدا

 

  عکس متن درباره خدا


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

عکس پروفایل درباره خدا + متن های زیبا درباره خدا

 

 

گر سینه شود تنگ خدا با ما هست

گر پای شود لنگ، خدا با ما هست

دل را به حریم عشق بسپار و برو

فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست

 

عکس پروفایل درباره خدا + متن های زیبا درباره خدا

 

خدایا

گاهی فراموش می کنم که وقتی کسی کنارم نیست

معنای این نیست که تنهایم

مهنایش اینست که همه را کنار زدی تا خودم باشم و خودن

با تو تنهایی معنا ندارد

مانده ام تو را نداشتم چه می کردم

 

عکس متن درباره خدا

عکس پروفایل درباره خدا + متن های زیبا درباره خدا

 

الهی چه عزتی دارد

اینکه بنده تو باشم

و چه فخری بالاتر از اینکه تو خدای من باشی

تو آنگونه خدایی هستی که من دوست دارم

پس از من آن بنده ای بساز که تو دوست داری

 

عکس پروفایل درباره خدا + متن های زیبا درباره خدا

 

خدایا به قلبم کوچکم وسعت ده

تا بتوانم بزرگیت را درک کنم

و در دریای بزرگی و پاکی و مهرابی تو غرف شوم

و به بال هایم توانی ده

تا بتوانم به سوی تو پرواز کنم که تو آشناترین آشنایی

 

عکس نوشته پروفایل درباره خدا

عکس نوشته خدا با متن

 

وقتی پایین ترینم

خدا امید من است

وقتی تاریک ترینم 

خدا روشنایی من است

وقتی ضعیف ترینم

خدای نیروی من است

وقتی غمگینم

خدا آرام جان من است

 

عکس نوشته خدا با متن

 

اگر تنهاترین تنها شوم بازهم خدا هست

او جانشین همه نداشتن هاست

نفرین ها و آفرین ها بی ثمر است

اگر تمام خلق گرگهایی هار شوند

و از آسمان هول کینه بر سرم بارد

تو مهربان جاودان آسیب ناپذیر من هستی، ای پناهگاه ابدی

تو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی

 

عکس نوشته خدا با متن زیبا

عکس درباره خدا با متن

 

گاهی خدا را صدا بزن

بی آنکه چیزی بخواهی

بی آنکه گله ای کنی

بی انکه بگویی چرا … کاش … اگر …

بی انکه تمام آنجه که نیست را به او نسب دهی

بی انکه حتی بخواهی توبه کنی

گاهی فقط خدا را صدا کن

او برای جنبیدن حروف نام اش روی زبان تو انتظار می کشد

 

عکس نوشته درباره خدا با متن زیبا

 

لحظه ای چشمهایت را ببند

و در دلت با خدا سخن بگو

به همان زبان ساده خودت

هر آنچه در دل داری را بازگو کن

 

شاید طلب بخشش داری و شاید آرزویی دست نیافتنی… بگو ..

مطمئن باش خدا می شنود

خودت را سبک کن و پرواز دلت را بسویش حس کن

 

یادمان باشد که بسیاری از آنچه را که امروز داریم حاصل همین دعاها و سخن هاست

 

متن های زیبا درباره خدا

عکس پروفایل درباره خدا با متن های زیبا

 

تا خدا هست کسی تنها نیست

من اگر گم شده ام

تو اگر خسته شدی

در پس پرده اشک من و تو

مأمن گرم خداست

او همین جاست کنار من و تو سال ها منتظر است

تا بسویش بدویم از سر شوق

تا صدایش بزنیم از سر عجز

و بفهمیم که او مونس واقعی خلوت ماست …

 

عکس پروفایل درباره خدا با متن | سایت فتوکده

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران