عکس های جدید امیر تتلو ۹۳

عکس های جدید امیر تتلو ۹۳,عکس جدید امیر تتلو ۹۳,دانلود عکس

عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو

.

.

عکس های جدید امیر تتلو ۹۳ در سایت فتوکده : http://photokade.com

.

 سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها

.

.


عکس های دیگر و بیوگرافی امیر تتلو اینجـــــــــــا کلیک کنید


.

عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس امیر تتلو 2014,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو 2014,عکس 1393 امیر تتلو,عکس های پاییز جدید از امیر تتلو 93,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز 93,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93  amirtatalooi2014-photokade (14)  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس جدید امیر تتلو 93,دانلود عکس امیر تتلو 93,عکس های تتلو 93,امیر تتلو 93,تتلو جدید 93,عکسهاي امیر تتلو 93,اینستاگرام امیر تتلو  amirtatalooi2014-photokade (16)  amirtatalooi2014-photokade (17)  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس جدید امیر تتلو 93,دانلود عکس امیر تتلو 93,عکس های تتلو 93,امیر تتلو 93,تتلو جدید 93,عکسهاي امیر تتلو 93,اینستاگرام امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس جدید امیر تتلو 93,دانلود عکس امیر تتلو 93,عکس های تتلو 93,امیر تتلو 93,تتلو جدید 93,عکسهاي امیر تتلو 93,اینستاگرام امیر تتلو  عکس های جدید امیر تتلو 93,عکس جدید امیر تتلو 93,دانلود عکس امیر تتلو 93,عکس های تتلو 93,امیر تتلو 93,تتلو جدید 93,عکسهاي امیر تتلو 93,اینستاگرام امیر تتلو

.

.

عکس های جدید امیر تتلو ۹۳,عکس امیر تتلو ۲۰۱۴,عکس تتلوو,عکس تتلو و دوستاش,عکس امیر تتلو در ایران,عکس امیر تتلو با ریش,عکس بدن امیر تتلو,اینستاگرام امیر تتلو,عکس های متفاوت از امیر تتلو,عکس تتلو در باشگاه بدن سازی,غذا خوردن امیر تتلو,استایل امیر تتلو,امیر تتلو خوشگل,امیر تتلووووو,امیر تتلو با لباس پرسپولیس,امیر تتلو در تیم پرسپولیس,امیر تتلو در پیروزی,امیر تتلو در باغ وحش,امیر تتلو جون,عکس خفن امیر تتلو,فیس بوک امیر تتلو,عکس پاییز امیر تتلو ۲۰۱۴,عکس ۱۳۹۳ امیر تتلو,عکس هاي پاییز جدید از امیر تتلو ۹۳,امیر تتلویی,عکسهای امیر تتلو در پاییز ۹۳,عکس های amir tataloo,عکسهای خفن امیر تتلو,عکس تاتو های امیر تتلو,عکس جدید امیر تتلو ۹۳,دانلود عکس امیر تتلو ۹۳,عکس هاي تتلو ۹۳,امیر تتلو ۹۳,تتلو جدید ۹۳

مطلب کامل بود ؟ ۶۲ ۲۵

128 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

ساغر

۱۸ دی ۱۴۰۰


سلام ما باید به صلیقه همه احترام بذاریم اولن دومن که نظر تو رو می خوایم چیکار سومن هم که دوست نداری گوش نکن چهارمین هم که هرکی دوست داره گوش میده به تو ربطی فوضول چه

علیرضا کریمی

۰۷ دی ۱۴۰۰


جان منی تتلو جان

املا

۲۱ آذر ۱۴۰۰


من عاشقتم تتلو 💕💕

سوما

۳۰ آبان ۱۴۰۰


تتلو من عاشقتم فدایه صدات خدایه جزابیتی لامصب

نگار 18ساله

۰۵ مهر ۱۴۰۰


چندش

مبین

۱۳ مرداد ۱۴۰۰


سلام تتلو میدونم که این نوشته را تو نمیخونی ولی ببین تو اگه بخای حتا میتونی ایران رو عوض کنی اینو میگم که بدونی تو نباید به گشورت فوش بدی هرچی باشه تو هم چنتا آهنگ رو تو ایران خوندی تتلو امید وارم که این متن به دست تو برسه برگرد ایران خیلی ها هستن که حتا حاضرن که بخاطر تو میلیارد ها پول خرج کنند نگو که همچین آدمی نیست چون یکیش خود من هستم من حتا اگه بمیرم تورو میارن ایران به اومید دیدار در ایران

ناشماست

۰۶ مرداد ۱۴۰۰


کارت خوبه ???????

HOSNA

۱۷ تیر ۱۴۰۰


آرزومه ببینمت

HOSNA

۱۷ تیر ۱۴۰۰


میمیرم برات تتلو عشقمی دوستتتتتتتتدارم ?????????

دنیا

۱۲ فروردین ۱۴۰۰


دمت گرم صدا عالی???بازم بخون

امیر

۰۲ اسفند ۱۳۹۹


خیل عالی می خونی مستر لوده

TATAloo

۱۵ بهمن ۱۳۹۹


اصلا نیا ایران مگرنه کارت تمامه ?میگیرنت ????

نیکدل°

۲۸ دی ۱۳۹۹


فقط مهراب تتلوبه کف پای مهرابم نمیرسه?

ناشناس

۲۵ آذر ۱۳۹۹


عالی کسایی که مشکل دارن گوش ندن و نڋارن بچه هاشون گوش کنن

باران

۰۱ مهر ۱۳۹۹


تتلو من عاشق این حرمسرا هستم❤❤❤ اونجا که میگی منم ترس هبس من یاد خدم می یفتم چون من همیشه شبا می ترسم ?? وختی صبح بیدار میشم اهنگ تورو گوش میدم اروم می شم. ممنون تتلو???❤❤

ناشناس

۳۱ شهریور ۱۳۹۹


خیلی خوبه آهنگ هایت باز هم بخون

Amirali

۲۴ شهریور ۱۳۹۹


تتلو توعشق مني ???????????????????????

امیرمحمد

۱۰ شهریور ۱۳۹۹


عشششششششششششششششششششششششششششق منننننننننننننی تو??????

Nazi

۰۸ شهریور ۱۳۹۹


Eshgh khodami tatalam??

محمد صالح

۳۰ تیر ۱۳۹۹


تتلو عشق منی

ستایش

۲۴ تیر ۱۳۹۹


بهتراز تتلو خاننده نیست خاننده فقط تتلو بقیه که خاننده نیست اونایی هم که میگن تتلو بده به درک نظر شماها رو نخواستیم تتلو همه ی اهنگاتو از اول تا آخر دارم خیلی هم دوست دارم یاعلی

ناشناس

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹


سلام آهنگاتون خیلی بد یعنی حرف های بد شاید یه بچه گوش کنه یاد بگیره همون حرف بد رو هزار دفعه تکرار کنه لطفا دیگه نخون اگه می خونی مثل بقیه بخون فحش و ناسزا توش نباشه لطفا ممنون

دلربا

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹


کلا تتلو یه احمقه جز چرت چیزی بلد نیست

ایسا

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹


ببخشید نمیدونم شما کی هستی همونیو میگم که نوشتی امیر تتلو چقدر وحشتناک هستش شبیه خشم گودزیلا ..... فکر کنم داری بیشتر خودتو میگی تا به خواننده ی بزرگی که همه ی خواننده ها از اون باید یاد بگیرن

رضا و پرنیا

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹


عشق فقططططططططططططط تتلو تتلو عاشقتم

ناشناس

۱۰ بهمن ۱۳۹۸


خيلى چرت ميخونى نخونى سنگين ترى صداتم كه نگم اصن..?

امیر

۲۳ آذر ۱۳۹۸


داداش کارت درسته

کیان

۱۴ آذر ۱۳۹۸


عاللللللللللی

تداعی

۰۹ بهمن ۱۳۹۶


امیر تتلو چقدر وحشتناک هستش شبیه خشم گودزیلا میمونه این انتر

اجی

۲۰ اسفند ۱۳۹۵


داداش کارت درسته

مهسا

۳۰ بهمن ۱۳۹۴


خودتو میگی

باران

۳۰ بهمن ۱۳۹۴


صدات خیلی خوبه

ناشناس

۲۱ دی ۱۳۹۴


عالی

ناشناس

۱۷ آذر ۱۳۹۴


بهترازتو نداریممممم

علی

۲۱ آبان ۱۳۹۴


سلام همگی خوببین امیر جون اینو میگم واقعیتو میگم صدای من مثل صای صدای تو هس افتخار میکنم صدام مثل تو هستش همه بهم میگن علی تتل یا تتو دوست داااااااام

پانیذ

۰۸ آبان ۱۳۹۴


ای بابا یعنی یه ملت یه کشور یه ارتش دارن هی پشت سرهم میگن بزن ریشاتو نمیزنیم که به جهنم لا اقل یه دستی یا شونه ای روش بکش ترسیدیم والااااااااااااااااااااااااا

پانیذ

۰۸ آبان ۱۳۹۴


اییییییییییش چندش چرا اینطوری؟ حرف میزنی اوووقم گرفت بوخودا

پانیذ

۰۸ آبان ۱۳۹۴


خخخخخخخخخخخخخ لایک داشتی اگه ریشش سفید بود وشکمشم گنده دیگه تکمیل بود

مهدی

۰۳ آبان ۱۳۹۴


عالی بود تتلو جونم تمام اهنگاتو تک به تک حفظم موزیک ویدؤ هات با عکسات خیلی قشنگه ناگفته نمونه سیبیلاتو به هیچ عنوان نزنی خیلی خیلی بهت میاد دوست دارم منتظر اهنگ های جدیدتم هستیم

ناشناس

۲۳ مهر ۱۳۹۴


هم خوش قافيه هستي هم ما دوستت داريم ولي چرا همش تو فاز اخمي

علیرضا

۳۱ شهریور ۱۳۹۴


تتلوووووووو فداییییی داری با ریش بی ریش ما عاشقتیمممممممممممممممممم

ناشناس

۰۶ شهریور ۱۳۹۴


عااااااااشقتم میفهمی بدجورخاطرت رومیخوام تتل جووووووووونم..

شیرین

۱۸ مرداد ۱۳۹۴


عاشق صداتم فدایییییییی داری

xaniar

۱۵ مرداد ۱۳۹۴


hey sad barikala..hagi b ali raziam azat

سارا تتلیتی

۱۲ مرداد ۱۳۹۴


داداشم تتل همه جوره خوبی ..... باریش ؛ بی ریش....... بامجوز ؛ بی مجوز.... باخالکوبی؛ بی خالکوبی فقط میخواسم بگم نفسم ب نفست بنده

ناشناس

۰۱ مرداد ۱۳۹۴


قربونت برم همه جوره خوبی

ناشناس

۱۳ تیر ۱۳۹۴


خیلی خوشگلی تتلوی من

shahin

۱۱ تیر ۱۳۹۴


امیر جون با ریشات مثله بابا نول شدی

m.b

۱۰ تیر ۱۳۹۴


خیلی دوستت دارم تتلومخلصتم عشقمی میمیرم براتتتتتتتتتتتت

ناشناس

۰۹ تیر ۱۳۹۴


مممممممممممنننننننن

عشقم تتلو

۰۶ تیر ۱۳۹۴


بخدا خیلی خوشگل شدی امیرجون بزن برو ما همه جوره پشتتیم

دنیز

۳۱ خرداد ۱۳۹۴


ایول

ستایش

۳۱ خرداد ۱۳۹۴


عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

ستایش

۳۱ خرداد ۱۳۹۴


چچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچ

ناشناس

۱۵ خرداد ۱۳۹۴


امیر جون عااااااااااااااااااااااااشقتم من به خواطر توهین به تو دعوا کردم و دو روز بیمارستان بودم ریش هاتم بزن بهت نمی یاد

ناشناس

۱۱ خرداد ۱۳۹۴


چندتا دوره ورداشتی ...تازه شدی این...

ناشناس

۱۱ خرداد ۱۳۹۴


قبلا خوب بودی . خودتو خراب کردی.این هوادارا دیگه ته موندشه....البته این نظر منه...بای.....

سمیرا

۱۰ خرداد ۱۳۹۴


امیر جون فدایی داری ولی ریشتو بزن اگه میشه

مخاطب خاص تتلو

۰۹ خرداد ۱۳۹۴


ای دربیاد چشایی ک چش ندارن تتلو روببینن ...با ریشت خیلی خوشکلی بخداااااااا بهت میاد د بزن برو ما پشتتیم

ناشناس

۰۸ خرداد ۱۳۹۴


ریشتوبزنی بهترمیشی امیر

ستایش

۰۷ خرداد ۱۳۹۴


عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود من عاشقتم امیر جون زهرا جون لایک داری............................................................................

عسل عاشق تتلو

۰۷ خرداد ۱۳۹۴


ینی روانیتم تک تکی تتلو عاشقتم روانیتم

ناشناس

۰۳ خرداد ۱۳۹۴


یه خواهش:اممممممممممییییییییرررررررررررر ججججججججججوووووووووننننننن ریشتو بزن

ناشناس

۰۳ خرداد ۱۳۹۴


یه خواهش: تتلو جون ریشتوبزن

ناشناس

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴


مثل همیسه عالی تتل جووووووووووون

فا

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴


بروبه درک ترسیدیم بابا

بهزاد

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴


عاشقه آهنگ هاتم تتلوجووووووون

ناشناس

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴


از سایتت خوشم اومد. عکسات قشنگ بود ولی ریشتو بردار

ناشناس

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴


اگه منو دوس داری ریشتو بزن

ناشناس

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴


ارزو دارم یه با ر ببینمت

نت

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴


تتلو مثل این قربتی یا شدی

علی

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴


زود باش د بزن ریشاروووووووووووووووووو

ناشناس

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴


من که موافقم امیر تتلو و ارمین 2afm واقعا عالی هستند

نیلا

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴


مگه میشه تتل جونی بد باشه ولی باریش انگار ترسناک شدی داداشی

حمید

۳۰ فروردین ۱۳۹۴


ریشات بهت نمیاد بزن خوب کاری میکنی

مهدی

۲۹ فروردین ۱۳۹۴


عکس باشیرو کی برات فتو کرده

نگار

۲۱ فروردین ۱۳۹۴


امیرجونم توروبه خدانرو وگرنه خودمومی کشم توتنهاعشق منی اگه توروهم ازدست بدم می میرم خییییلییی دوست دارم

ayda zafari

۱۶ فروردین ۱۳۹۴


امیرجون مثل همیشه عکس هات باحالن .عاشقتم .دوستت دارم راستی داداش ریشاتو نزن

عاطفه

۰۶ فروردین ۱۳۹۴


امیر خیلی دوست دارم چلا اینجولی شدی آنا بوخودا نگرانتم عجقم

tohi

۰۳ فروردین ۱۳۹۴


امیر جججججججججججججججججججججونننن دوست دارم داداش ریشاتونزنیا باحال

سبحان

۲۹ اسفند ۱۳۹۳


امیر جون عشقی دمت گرم با عکسات با اهنگات

شیما شیر خانی(بازیگر)

۲۷ اسفند ۱۳۹۳


عااااااااااااااااااالی بود امیر جان

ilnazmaghsoodloo

۲۶ اسفند ۱۳۹۳


داش امیررررررررررر نفسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

تینا

۲۵ اسفند ۱۳۹۳


عاشششششششششششششقتم تتل جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون

مهيار

۲۲ اسفند ۱۳۹۳


فقط حصين ابليسو عششششششششششششقه تتل سيخي چند؟

rrrrrrارمیاbarbe

۱۸ اسفند ۱۳۹۳


1دونه ای ب جون عشقم =رضا

ناشناس

۱۲ اسفند ۱۳۹۳


اميييييييييررررررررر ووووو عشق است

ناشناس

۱۰ اسفند ۱۳۹۳


خیلی خود شیفتهههههه.بد ترین خواننده است اههههه فقط حصین ابلیس

مهتاب

۰۷ اسفند ۱۳۹۳


تتل ترو خدا برگرددددددددددددددددددد منتظرتما

مهتاب

۰۷ اسفند ۱۳۹۳


امیر جون ترو خدا بیا ریشات هم قشنگه نمی خواد بزنیشون اونا حسودیشون می شه ولی بخاطر من هم که شده بیا و واز آهنگ هایی هم که می خونی لذت ببر

امیر

۰۶ اسفند ۱۳۹۳


عاشقتمممممممم همینو بس

ناشناس

۰۶ اسفند ۱۳۹۳


تتلو عاشقتم خواهش میکنم بازم اهنگ بخون

امیر

۲۸ بهمن ۱۳۹۳


مرسی از شما همتونو دوس دارم همه نظرارو خوندم عاشقتونم

فاطی

۲۷ بهمن ۱۳۹۳


دوستت دارم

LaDy MoNa

۱۶ بهمن ۱۳۹۳


I LoVe AmIr TaTaLoO

النا

۱۶ بهمن ۱۳۹۳


امیر من واست میمرم پس برگرد و از نوه شروع کن.

shery tatality

۱۶ بهمن ۱۳۹۳


امیر تورو جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووناون کسی که عکسش رو دستت تتو شده برگرد عاشقتم

فاطمه

۱۴ بهمن ۱۳۹۳


سلام.عالی بود عاشقتممممممممممممممممممممم.همیشه بخون خدام توروواس ما نگه داره.فقط میشه ریشتوبرداری؟

مانلی

۲۹ دی ۱۳۹۳


عاشقتم

محمد

۲۸ دی ۱۳۹۳


عجب قیافه مشتی

علی

۲۷ دی ۱۳۹۳


عاشقتم تتلو

ناشناس

۲۶ دی ۱۳۹۳


واقعاکه امیرتتلومعرکه اس من خیلی دوسش دارم مخصوصاعاشق هیکلش خیلی نازه

مهسا

۲۵ دی ۱۳۹۳


عالی بوووووووووووووووووووووووووووووود

فرهاد بیرامی

۲۴ دی ۱۳۹۳


سلام امیرجون تروخدا تو نباشی من میمیرما بگرد تروخدا اما یه چیز میگم بهت برنخوره ریشاصلا بهت نمیاد نفس

ناشناس

۲۲ دی ۱۳۹۳


امیر ریشتو بزن دیگه روی مخمه

نازی

۲۱ دی ۱۳۹۳


امیرم عاشقتم می بوسمت امید وارم بببینمت بیا اهواز عشقم

ناشناس

۱۴ دی ۱۳۹۳


عاشق امیرم عالی بود مرسی

kimia

۱۳ دی ۱۳۹۳


من احساس خاصی بهش ندارم ولی از صدا و هیکلش خوشم می یاد

mahlaaaaaaaa

۱۱ دی ۱۳۹۳


فرهاد جان تتلو به گفته ی خود امیر جووووونم برگرفته از گروهی بوده که تتلو عضوش بوده بعد گروه ازهم میپاشه بعد تتلو به خاطراینکه ازشون خاطره ای داشته باشه لقبش رو تتلو میذاره افتاااااااد؟؟؟

mahlaaaaaaaa

۱۱ دی ۱۳۹۳


من عاااااشقتم تتلو دییییییییییییووووووووووونتم امیدوارم یه روز ببینمت فداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات عششششششششقمی بخدا

امیر حسین تتلو

۱۱ دی ۱۳۹۳


امیر مگه خودتت نمیگفتی موزیک عشقم درگیرشم پس چیشد امیر خواهشا نرو..خیلی دوستون داریم خیلی

میثم عچرشی

۱۰ دی ۱۳۹۳


عمو تتل خیلی دوست دارم جان عزیزت نرو با ما بمون اخه هیچ خواننده ای تتل نمیشه که....

ناشناس

۰۵ دی ۱۳۹۳


امیر نیلوفرراست میگه بروریشاتوبزن توروخدا خیلی دوست دارم

نیلوفر

۰۱ دی ۱۳۹۳


امیرریشاتوبزن جون هرکی دوس داری!!!البته داداش همه جوره دوست داریم

ناشناس

۳۰ آذر ۱۳۹۳


تتلو نگو بگو عششششششششششششششق

نازنين

۲۵ آذر ۱۳۹۳


سلام كسي توجه كرده ك امير دو تا شده ؟؟ يا ب نظر من اينطوره ؟؟ چرا تو بعضي عكسا خالكوبي امير ي شكله و تو ي عكس ديگ ي شكل ديگ ... لطفا تاريخ عكسها رو درست بنويسيد !! ممنون دوستان پيگيري شه لطفا ...

راحیل

۲۴ آذر ۱۳۹۳


امیزجون توروخدادوباره برگرد.هرکی هم بهت فحش دادبرگرده روخودش.التماست میکنم برگرد♡♡♡دلم می خوادیه روزبیدارشم ببینم دوباره آهنگ جدیدخوندی

يه تتليتي

۲۳ آذر ۱۳۹۳


عشقم تتلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

مسعود

۱۱ آذر ۱۳۹۳


هوادار پروپا قرصت

طناز

۰۸ آذر ۱۳۹۳


تتلو جون دیوانه بار دوست دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

فرهاد

۰۷ آذر ۱۳۹۳


كلمه " تتلو " چه معنى دارد ؟

ناشناس

۰۴ آذر ۱۳۹۳


نههههههه

امیر حسین

۰۲ آذر ۱۳۹۳


عمو تو چکار اونایی داری که بهت فش دادن به خاطر ما برگرد اگه تو بری ما آهنگه کیرو گوش بدیم؟

امیر حسین

۰۲ آذر ۱۳۹۳


عمو تتل نرو به خاطر ما تتلیتی ها هم شده برگرد

ناشناس

۰۲ آذر ۱۳۹۳


هر کی که بهت فحش داد

زهرا حسنی

۲۲ آبان ۱۳۹۳


عمو تتل لطفا خوانندگی رو نزار کنار خواهش میکنم

زينب

۲۱ آبان ۱۳۹۳


ريش بت نمياد عمو تتل ريش سنتو بالا ميبره اقاي مقصولو اكه به من احترام بزاري و ريشتو بزني عالي ميشه

زهرا

۰۵ آبان ۱۳۹۳


خوب بود یعنی هر جا تتلو باشه خوبههههههههههههه کیا با من موافقن

شما هم بخوانید