سایت فتوکده

عکس و نوشته غمگین جدایی

کارت پستال آرام بگیر دلم  | کارت پستال دلتنگی برای عشق |عکس دلتنگی

عکس و نوشته جدایی غمگین

آرام بگیر دلم

نشو برایش تنگ

مگر نشنیدی جمله آخرش را

” چیزی بینمان نبوده”

عکس و نوشته غمگین جدایی و دلتنگی برای عشق و گریه دار

این مطلب کامل بود ؟ 1 0

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران