سایت فتوکده

عیدی کارکنان در سال 97 + عیدی بازنشستگان و کارگران

.عیدی کارکنان در سال 97 + عیدی بازنشستگان و کارگران

 

  عیدی حقوق بگیران

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

عیدی کارکنان در سال 97 + عیدی بازنشستگان و کارگران

 

 

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال همه منتظر اعلام عیدی حقوق خود هستند

 

در این میان، باید طبق روال سال های قبل و قانون بودجه براساس مصویه دولت مبلغ عیدی تعیین شده و به تصویر هیئت وزیران برسد

 

در نهایت نحوه پرداخت آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی ابلاغ می شود

 

 

مبلغ عیدی کارکنان دولت

 

 به گفته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه رقم عیدی امسال (سال 96) که می شود عیدی نوروز 97 حدود ۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود، این مبلغ هنوز به تایید نهایی نرسیده است

 

بازنشستگاه و تامین اجتماعی

 

آنچه مسلم است رقم عیدی کارکنان دولت در مورد بازنشستگان کشوری نیز اعمال خواهد شد؛ به این معنا مبلغ ۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای کارکنان دولت، همه بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی نیز این میزان عیدی را دریافت خواهند کرد

 

عیدی کارگران

 

رقم دستمزد امسال کارگران ۹۳۰ هزار تومان است که بر مبنای آن حداقل یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر دو میلیون و ۷۹۰ هزار تومان عیدی باید به کارگران پرداخت شود

 

نحوه محاسبه عیدی کارگران

 

بر اساس قانون کار، میزان عیدی و پاداش پایان سال کارگران، معادل دو ماه حداقل حقوق مصوب وزارت کار و سه ماه حداکثر حقوق است

 

کارفرمایان کارگاه‌ های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کارکرد ایام خدمت، معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند

 

فرق پیمانی و رسمی

 

هیچگونه تفاوتی میان کارگر قراردادی و کارگر رسمی در بحث پرداخت عیدی وجود ندارد و طبق سنوات و کارکرد ایام خدمت باید عیدی خود را دریافت کنند

 

عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 97  | سایت فتوکده

این مطلب کامل بود ؟ 0 1

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران