سایت فتوکده

فال سالانه میلادی 2019 + فال سال میلادی جدید

.فال سالانه میلادی 2019 جدید

 

  فال 2019 میلادی

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

فال سالانه میلادی 2019 + فال سال میلادی جدید

 

 

فال سالانه میلادی کوششی برای پیشگویی آینده از روش های فراطبیعی می باشد اگر به این نوع طالع علاقمند هستید فال سالانه فتوکده متفاوت تر از آنچه تاکنون خوانده ای می باشد

 

در این مطب فال سالانه میلادی 2019 را می خوانید

 

فال سال میلادی جدید 2019 برای ماههای سال

 

فال 2019 برای ماههای مختلف

 

در زیر به ترتیب ماه های میلادی فال سالانه 2019 نوشته شده است :

 

فال سالانه میلادی ماه ژانویه

 

شروعی تازه و پر انرژی خواهید داشت اگر چه در اواسط سال، با مشکلات و مسائلی پیش بینی نشده و خاص مواجه می شوید. دیدگاهتان گسترده تر و متغیر می شود و کمتر حساسیت قبل را خواهید داشت، نیرو و توانتان مضاعف و آماده مبارزه با هر سختی و مشکل هستید.

 

● از نظر شخصیتی، شخصیت منطقی تر و پخته تر شما در سال جدید، شما را آرام و بزرگتر نشان می دهد.

 

● چندین دردسر و مشکل در طالع شما وجود دارد که خیلی زود حل می شود؛ اما یکی از مشکلاتتان آن چنان شما را درگیر می کند، که زندگی را به کامتان تلخ می سازد و مدت ها درگیر آن می شوید.

 

در فال سالانه شما رنگهای سردی نشان از غم و جدایی وجود دارد. اوایل سال را به خوبی خواهید گذراند و در ماهای پایانی سال، برنامه هایی متغیر برایتان حادث می شود.

 

فال سالانه میلادی ماه فوریه

 

شروعی خوب با پیشرفت کاری خواهید داشت که از آن منفعت و سود می برید و میزان پس انداز خود را افزایش خواهید داد. در اواسط سال، با مشکلات و مسائلی پیش بینی نشده و تلخ مواجه می شوید که شما را آزار می دهد دیدگاهی حسابگر، موقعیت شناس و جاه طلب دارید که به سبب آن برخوردهای ضد و نقیض با اطرافیان خواهید داشت.

 

● از نظر شخصیتی، شخصیتی غیر قابل پیش بینی، ریسک پذیر و حساس دارید که گاهی محتاطانه نیز عمل می کنید.

 

● چندین پیشنهاد کاری، معاملاتی، درگیری و مسائلی جزئی در این سال خواهید داشت؛ اما یکی از مشکلاتتان کل زندگیتان را زیر و رو خواهد کرد.

 

در فال سالانه شما رنگهای بنفش و کبود به چشم می خورد؛ در کبودی با مشکلات همراه می شوید و از پس آن بر می آیید؛ و بنفش نیز امیدی دوباره با تلاشی مستمر را برایتان رقم خواهد زد.

 

اوایل سال را به خوبی خواهید گذراند و در ماهای پایانی سال، برنامه های متغیر برایتان رقم خواهد خورد.

 

فال سالانه میلادی ماه مارس

 

شروع سال برایتان نیک فرجام است؛ اگر چه شروعی عادی را دارید. در این سال برنامه های بسیار متنوع تری نسبت به سال قبل خواهید داشت. آنقدر درگیر کار و زندگی هستید که مدام درگیر کارها و فعالیتهای متنوعی می شوید. در اواسط سال، بهترین ها برایتان رقم خواهد خورد؛ برایتان سود آور خواهد بود. دیدگاهتان بازتر و با درایت بیشتری عمل می کنید.

 

● از نظر شخصیتی، شخصیتی با غروری کاذب دارید که کم کم از مقدار آن کاسته می شود. اما کمی تند مزاج و کم حوصلگی دارید که باید بیشتر بر روی آن کار کنید، تا رفع شود.

 

● درگیری و دردسر های جدید با توجه به شرایط سال جدید برایتان رقم می خورد که خیلی زود حل می شود.

 

در فال سالانه شما، رنگهای تند عشق و شور و اشتیاق به چشم می خورد و این از کامیابی و شادی وصف ناپذیر ی حکایت دارد؛ که ممکن است در اوایل سال با آن مواجه شوید.

 

اوایل سال را به خوبی خواهید گذراند و در ماهای پایانی سال، برنامه های متغیری برایتان حادث می شود که بسیار نیک فرجام است.

 

فال سالانه میلادی ماه آوریل

 

شروعی نابسامان با نوساناتی خاص را در سال جدید دارید و این با توجه به برنامه کار و زندگی و شرایطی که برایتان ایجاد شده است، طبیعی می باشد. در اواسط سال، بهترین شرایط برایتان رقم خواهد خورد و کمتر حساسیت های قبلی را در برنامه کاری و زندگی خواهید داشت. دیدگاهی واقعی تر به زندگی دارید که به دنبال ارتقای روابط کاری و خانوادگی خود خواهید بود.

 

● از نظر شخصیتی، شخصیتی تاثیر گذار، عصبی و گاهی مضطرب دارید و در سال جدید به رفاه دیگران اهمیت می دهید و از این رو مورد قبول آنها خواهید بود.

 

● چندین فرصت خاص برایتان فراهم می شود و همچنین چند مشکل و دردسر در طول سال وجود خواهد داشت؛ اما به واسطه یکی از این فرصت ها، رشد قابل توجهی در کار و زندگی خواهید داشت.

 

در فال سالانه شما رنگهای ارغوانی و سفید به چشم می خورد؛ که سفیدی آن نیت و پاکی دلتان است و روزی، گشایشی بزرگ را برایتان ایجاد می کند و رنگ ارغوانی، شرایط روحی شما را با مسائل ریز و درشت نشان می دهد.

 

در کل، سالی خوب خواهید داشت و از آن لذت می برید.

 

فال سالانه میلادی ماه می

 

شروعی عاشقانه و دوستانه خواهید داشت. در اواسط سال، به خواسته و آمال خود تا حدود زیادی نزدیک می شوید. دیدگاهی آینده نگر، مثبت اندیش و پرتلاش دارید.

 

● از نظر شخصیتی، شخصیتی خود دار، با درکی بالا خواهید داشت. سری پرشور با انبوه برنامه های متنوع دارید که در آن درگیر خواهید بود.

 

● یک یا دو مورد برنامه خاص برایتان رقم خواهد خورد که از آنها سود می برید وچندین دردسر و مشکل در سال شما وجود دارد که زود برطرف می شود؛ ولی باید صبور باشید.

 

در فال سالانه شما رنگهای سبز و طوسی به چشم می خورد که سبز نشان تلاش و زحمت به ثمر نشسته شماست؛ و رنگ طوسی، افسوس، دلتنگی، دلگیری و یا مصائب و مشکلاتی است که به شما زیاد صدمه نخواهد زد.

 

اوایل سال را به مراتب بهتر خواهد بود و تا پایان سال، روند نسبتاً پایداری در کار و زندگی دارید.

 

فال سالانه میلادی ماه ژوئن

 

شروعی پر مشغله یا پر دردسر دارید که توأم با احساسات ضد و نقیض خواهید داشت. در اواسط سال، با ارتباطاتی جدید و چهره های نا آشنا برخورد دارید که طی آن قرارداد یا معامله ای خواهید داشت. دیدگاهتان متعهدانه و متعصبانه خواهد بود. بدبینی توأم با عقب نشینی هایی در کار و زندگی دارید که از آن سودی نصیبتان نمی شود.

 

● از نظر شخصیتی، شخصیتی پایدار و قابل احترام و اعتماد دارید که در نظر دیگران، قابل پذیرش تر خواهید بود. پختگی و درایت، که البته گاهی نیز با حماقت هایی احساساتی توأم خواهد بود. در سال جدید، شما آرام و و صبورتر هستید.

 

● چندین برنامه و اتفاق خاص در طالع شما در سال جدید دیده می شود که همراه با دردسر و مشکلاتی کوچک و بزرگ می باشد؛ اما یکی از مشکلات در روح و روان شما تأثیر منفی زیادی گذاشته و از بابت آن، به شما گزند خواهد رسید.

 

در فال سالانه شما رنگهای قهوهای و آبی به چشم می خورد. آبی، رنگ صداقت و توان و همت شما در رویارویی با مسائل و برنامه های مختلف است. قهوه ای مربوط به بحرانهای شما در سال جدید است.

 

ماههای پایانی سال برایتان بهتر خواهد بود و در اواسط سال هم روندی عادی خواهید داشت.

 

فال سالانه میلادی ماه جولای

 

شروع سال، سالی خوب توأم با پیروزی و کامیابی برای شماست؛ اگر فرصتهایتان را غنیمت بشمارید، سالی نیکو و فرخنده را تجربه خواهید کرد. در اواسط سال، با مشکلات و مسائلی خاص برخورد می کنید که شاید احوالتان را آزرده سازد؛ اما تا حدودی برنامه هایتان بر روال خوبی پیش می رود. دیدگاهی قدرتمندانه و علاقمند تر به مسائل دارید که در جهت سازندگی خواهد بود

 

● از نظر شخصیتی در سال جدید، جذاب، صبور، هدفمند، با فراز و نشیب های فراوان در مدیریت و رهبری و پرتوان تر جلوه خواهید کرد.

 

● فرصت ها و تهدیدات زیادی برایتان پیشامد می کند؛ اگر چه دردسر و مشکل در سال شما به تعداد زیادی وجود دارند، اما جای نگرانی نیست، چون به شما گزندی نمی رساند.

 

در فال سالانه شما رنگهای زرد و نیلی به چشم می خورد که زرد آن، از یک سو به ناخوشی و نافرجامی برخی امور مربوط می شود و از سوی دیگر، به درخشش در برنامه ای خاص مربوط می شود. نیلی، رنگ همت و اراده ای توأم با سختی در سال جدید شما خواهد بود.

 

در ماههای پایانی سال، برنامه های متغیر و مناسبی برایتان رقم خواهد خورد؛ ولی اوایل و اواسط سال به مراتب بهتر است.

 

فال سالانه میلادی ماه آگوست

 

شروع سال با مواردی پیش بینی نشده آغاز می شود که شما را دچار مشکل می سازد. در اواسط سال، با مشکلات و مسائلی کمتری روبرو می شود و برنامه هایتان بر روال خوبی پیش می رود. دیدگاهی حساس تر ، شکاک و گاه منفی در طول سال دارید؛ اما با تلاشی مضاعف، سودی بهتر را بدست خواهید آورد.

 

● از نظر شخصیتی، عجول و خود خواه خواهید بود و در برخی موارد، با درایت و مدیریتی مناسب عمل می کنید.

 

● اگر چه دردسر و مشکل در سال شما به تعداد زیادی وجود دارند اما خیلی زود حل می شوند. تغییراتی اساسی در کار و زندگی خواهید داشت.

 

در طالع سالانه شما، رنگ آبی به علامت پاکی و رنگ سرخ به نشانه خشم وجود دارد؛ از آبی آن سود و از سرخی آن گاه درگیری و گاه ضرر خواهید داشت.

 

در ماههای پایانی سال برنامه های متغیر و مناسبی برایتان رقم خواهد خورد.

 

فال سالانه میلادی ماه سپتامبر

 

شروع سال شما با حوادث و برنامه هایی باورنکردنی همراه است و ممکن است با توجه به شرایطتان به سود یا ضرر شما باشد و در کل روند مطلوب و مناسب را خواهید داشت. اواسط سال، با برنامه های منسجم تر و برنامه ریزی منظم و منطقی تر پیش بینی می شود. دیدگاهتان مثبت و امیدوارانه خواهد بود و این در موفقیت شما نقش موثرتری خواهد داشت. کمتر حساسیت و وسواس های قبلی را دارید و همت خود را محکم کرده اید، برای موفقیت های پیش رو.

 

● از نظر شخصیتی، شخصیتی کامل دارید. درکل آرام و صبورتر خواهید بود و برای دیگران ارزش قائلید.

 

● دردسر و مشکلات امسال شما اندک، اما بزرگ می باشد.

 

در فال سالانه شما رنگهای تیره و زرد وجود دارد؛ که تیره، روزهای سخت و زرد، روزهای غم، بیماری و اندوه شماست.

 

اوایل سال را به خوبی خواهید گذراند و در ماههای پایانی سال، برنامه های متغیر برایتان رقم خواهد خورد.

 

فال سالانه میلادی ماه اکتبر

 

شروعی سازنده و درخور خواهید داشت؛ البته با نگرانی هایی جزئی. در اواسط سال، با مشکلات و مسائلی غافلگیر کننده مواجه می شوید که با توجه به شرایط شما می تواند برایتان خوب یا بد باشد. در ادامه نیز برنامه هایتان بر روال عادی پیش می رود. دیدگاهی هوشیارانه تر، تواناتر به درک مسائل، عجول و حساس دارید.

 

● از نظر شخصیتی، شخصیتی مسئولیت پذیر، مدافع، کوشا، با برنامه و با دقت بیشتر به مسائل جزئی کار و زندگی خواهید داشت.

 

● در کنار فرصتهای کاری و مالی، مشکلات خانوادگی برایتان ایجاد می شود که به سبب آن زندگیتان دچار نوساناتی می گردد.

 

در فال سالانه شما رنگ های طلایی و خاکستری به چشم می خورد. رنگ طلایی آن به فرصت های مالی و درآمدی یا مقام و تحصیل مربوط است؛ و خاکستری آن، گواه مشکلات شخصی شماست.

 

در اوایل سال شرایط برایتان پر خیر و برکت خواهد بود و در اواسط سال با مسائلی روبرو می گردید. در ماهای پایانی سال، برنامه های متغیری برایتان رقم خواهد خورد.

 

فال سالانه میلادی ماه نوامبر

 

شروعی احساسی توام با مسائل عاطفی، موارد خسته کننده و تکراری، پیش بینی می شود. بیشترین مسائل و مواردی که برایتان رقم می خورد مربوط به اوایل سال است. در اواسط سال، تا حدود قابل توجهی مشکلات و مسائل برای شما کم می شود و برنامه هایتان بر روال بهتری پیش می رود.

 

دیدگاهی رو به رشد اما توأم با ترس دارید؛ گاه حساس و گاه معترض خواهید بود. نا امیدی در برنامه و کارتان باعث بروز عدم خود باوری در شما می شود که باید بر طرف گردد. موفقیت ها و کامیابی هایی در مسیرتان ایجاد می گردد.

 

● از نظر شخصیتی، سهل انگار، خیالباف، مغرو، با نفوذ، پر جنب و جوش، کاردان و ریسک ناپذیر خواهید داشت.

 

● مسلماً در طول سال با دردسر و مشکلاتی مواجه خواهید شد که شما را به عقب نشینی وادار می کند. برای مقابله با آنها باید با توجه به مشکل و شرایط به وجود آمده، چاره جویی کنید.

 

در فال سالانه شما رنگهای قرمز و سفید به چشم می خورد که قرمز آن نشانه اتفاقات آتشین است که برایتان خوشایند یا ناخوشایند می باشد و این بر حسب شرایط شما متغیر است؛ ممکن است نشانه عشقی آتشین باشد یا مشکلی که آتش بر پا کند. رنگ سفید، از پاکی روح و زلالی سینه شما حکایت دارد و برایتان شرایط خوبی را در طول سال مهیا می سازد.

 

اوایل و اواخر سال، با اتفاقاتی بزرگ و کوچک روبرو خواهید شد. در طول سال، صبر، همت بالا و امیدوار داشته باشید.

 

فال سالانه میلادی ماه دسامبر

 

شروع شما شروعی شاد و خاطرانگیز خواهد بود که از هر لحظه آن شاد می شوید. شروعی تازه و پر انرژی را خواهید داشت اگر چه در اواسط سال، با مشکلات و مسائلی پیش بینی نشده و خاص مواجه می شوید .دیدگاهتان گسترده تر و متغیر می شود و کمتر حساسیت قبل را خواهید داشت. نیرو و توانتان مضاعف و آماده مبارزه با هر سختی و مشکل هستید.

 

● از نظر شخصیتی، شخصیت منطق و پخته تر شما در سال جدید، شما را آرام و بزرگتر نشان می دهد که خود نیز از آن لذت می برید.

 

● چندین دردسر و مشکل در سال شما وجود دارد که خیلی زود حل می شود؛ اما یکی از مشکلاتتان آنچنان شما را درگیر می کند که زندگی را به کامتان تلخ می سازد و مدت ها درگیر آن می شوید.

 

در فال سالانه شما رنگهای سردی وجود دارد که نشان از غم و جدایی می دهند.

 

اوایل سال را به خوبی خواهید گذراند و ماهای پایانی سال، برنامه های متغیر برایتان حادث می شود.

 

فال روزانه و هفتگی

 

اگر به فال علاقه دارید، فال روزانه سایت فتوکده ، فال هفتگی سایت فتوکده  و فال ماهانه سایت فتوکده را پیگیری کنید، این یک فال واقعی می باشد

 

فال 2019 میلادی | سایت فتوکده

این مطلب کامل بود ؟ 42 7

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران