سایت فتوکده

ماجرای راننده تریلر بامرام و قمری

inbamaram-photokade.

ماجرای راننده تریلر بامرام و قمری      . . .  Turk Oglu

.

اسمش شعبان تورک اوغلوست

.

.

مهربانی به سبک این مرد راننده تریلر در سایت فتوکده : http://photokade.com

.

سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها

.

.

اسمش شعبان تورک اوغلوست,راننده تریلر است و در استان شانلی اورفا بخش وران شهیر ترکیه زندگی میکند

با ماشین خود در داخل و خارج از ترکیه بار جابجا میکند

.
او برای چند روز ماشینش را جلوی منزلش پارک میکند تا یکی از فامیلهایش را که مریض شده و انسانی تنها و بیکس است به بیمارستان مرکزی شانلی اورفا برای درمان ببرد

.
بیمار یک هفته در بیمارستان بستری میشود و شعبان هم بعنوان همراه و مراقب به کارهای فامیلش رسیدگی میکند بعد از بهبودی فامیلش شعبان به خانه برمیگردد.او صبح روز بعد هنگامیکه میخواست سوار ماشینش شود و به سر کارش برگردد متوجه قمری میشود که در قسمت متصل بین کانتینر و ماشین آشیانه ساخته است قمری درون آشیانه اش تخم گذاری کرده و روی آنها خوابیده بود

.

ماجرای راننده تریلر بامرام و قمری,,شعبان تورک اوغلو و قمری,ماجرای مرام این مرد برای حیوانات,مهربانی مردی در ترکیه برای پرنده قمری,داستانی از مهربانی این مرد.
شعبان از روشن کردن ماشین منصرف میشود به همکاران خود خبر میدهد که تا چند روز نمیتواند باری را قبول کند

.
الان 10 روز است شعبان منتظر است تا جوجه های قمری از لانه بیرون بیایند

.
او میگوید درست است چند روزی است درآمد ندارم اما این پرنده یک مادر است و منتظر است تا بچه هایش بدنیا بیایند من به این مادر کمک میکنم خدا هم جایی دیگر به من و خانواده ام کمک خواهد کرد او تصمیم گرفته است تا زمانیکه بچه های این قمری به دنیا نیایند این ماشین را روشن نکند.

.

ماجرای راننده تریلر بامرام و قمری,,شعبان تورک اوغلو و قمری,ماجرای مرام این مرد برای حیوانات,مهربانی مردی در ترکیه برای پرنده قمری,داستانی از مهربانی این مرد.


.

.

ماجرای راننده تریلر بامرام و قمری,,شعبان تورک اوغلو و قمری,ماجرای مرام این مرد برای حیوانات,مهربانی مردی در ترکیه برای پرنده قمری,داستانی از مهربانی این مرد

این مطلب کامل بود ؟ 1 0

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران