مبلغ عیدی ۱۴۰۳ کارکنان و کارگران + بازنشسته ها

مبلغ عیدی ۱۴۰۳ کارکنان و کارگران + بازنشسته ها

مبلغ عیدی ۱۴۰۳ کارکنان و کارگران

پرداخت عیدی برای کارگران از سال ۱۳۷۰ و برای کارکنان از سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اما تفاوت زیادی بین مبلغ واریزی برای هر دو قشر دارد

هر ساله بین ۱۵ تا ۲۵ اسفند عیدی کارکنان دولت و کارگران پرداخت می شود

مبلغ عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت

سخنگوی دولت رئیسی از مصوبه هیأت دولت مبنی بر تعیین حداقل عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت خبر داد و گفت:

طبق مصوبه هیأت دولت، حداقل عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت برای عید نوروز ۱۴۰۳ با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد

علی بهادری‌جهرمی افزود: برای کارکنان و بازنشستگان متأهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان نیز اضافه می‌ شود و به ازای هر فرزند نیز ۳۰۰ هزار تومان عیدی تعلق خواهد گرفت

به عنوان مثال یک کارمند یا بازنشسته دولت که متأهل و صاحب یک فرزند باشد، مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عیدی دریافت خواهد کرد

مبلغ عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت 1403

مبلغ عیدی کارگران

مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران مشمول قانون کار نیز حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است

کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند

کارفرمایان کارگاه‌ های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند

حداقل و حداکثر عیدی کارگران

۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار در نشست تعیین دستمزد، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ را ۲۷ درصد افزایش داد، بر این اساس حداقل دستمزد ماهانه کارگران به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان افزایش یافت

با احتساب فرمول حداقل و حداکثر عیدی، کارگران امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۴ تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۴۶ تومان عیدی دریافت خواهند کرد

کدام گروه از کارگران مشمول دریافت عیدی هستند؟

کدام گروه از کارگران مشمول دریافت عیدی هستند؟

برخی کارگران به دلایل متعدد از قبیل تعطیلی کارگاه، تعدیل یا اخراج نیروی کار، بیماری و نیاز به مرخصی استعلاجی، قطع رابطه کار، تغییر شغل، حوادث طبیعی، بحران‌ های اقتصادی، فصلی بودن کار و مواردی از این دست ممکن است یکسال کامل را در آخرین محل کار یا کارگاه سپری نکرده و بیمه‌ پردازی آنها به طور کامل صورت نگرفته باشد که البته این عده با توجه به تاکید قانون مشمول دریافت عیدی و پاداش هستند

تمام شرایط عیدی کارگران ۱۴۰۳

  • پرداخت عیدی به کارگران که کمتر از یکسال مشغول به کار بودند

پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ ها مشغول به کار بودند الزامی بوده و مبلغ عیدی پرداختی به آنان باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد و روزهایی که در آن محل مشغول کار بودند، محاسبه و پرداخت شود

  • عیدی و پاداش کارگران اخراجی و مستعفی

کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌ کنند، کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج یا بازنشسته می‌ شوند و یا به شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع می‌ شود، به نسبت مدت کارکرد و ماه‌ هایی که کار کرده‌ اند مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود

  • عیدی کارگران در دوران مرخصی

برابر ماده ۷۴ قانون کار چنانچه ایام مرخصی استعلاجی کارگران به تأیید کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد جزو سوابق کار آنها محسوب می‌ شود

بنابراین روزهای مذکور مشمول پرداخت مزایایی از قبیل سنوات خدمت، حق اولاد، مرخصی استحقاقی و عیدی و پاداش سالانه بوده و کارفرما موظف به پرداخت آن است

  • عیدی و پاداش کارگران آزمایشی

دوره آموزشی و یا دوره آزمایشی قرارداد کار جزو سابقه کاری محسوب می‌ شود، مطابق ماده ۱۱ قانون کار باید تمام حقوق و مزایای این دوره از جمله سنوات و عیدی و پاداش از جانب کارفرما پرداخت شود

بنابراین آن دسته کارگرانی که به شکل آزمایشی به خدمت گرفته شدند نیز، مشمول دریافت عیدی و پاداش هستند و کارفرما مکلف است تمام حقوق دوره آزمایشی را پرداخت کند

چنانچه قطع رابطه کاری از سوی کارگر باشد طبعا به میزان مدت انجام کار باید حقوق و مزایا دریافت کند

  • عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

مطابق ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام گرفته محاسبه و پرداخت می‌ شود

  • عیدی و پاداش کارگران ساعتی

در مورد کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر است برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنها مبنای محاسبه قرار می‌ گیرد

  • عیدی و پاداش کارگران فصلی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌ های فصلی مشمول قانون کار و کارگران سایر کارگاه‌ های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌ اند باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکردشان در سال محاسبه شود

  • عیدی و پاداش کارگران کارمزدی

مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کارمزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنها بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است

شرط دریافت عیدی کامل

با وجود آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی پیش‌ بینی کرده اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است

کارگران بسته به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده‌ اند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل می‌ گیرند که یک سال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده و بیمه‌ پردازی آنها به طور کامل صورت گرفته باشد

مطلب مفید بود ؟ ۱ ۰

شما هم بخوانید