مبلغ فطریه و کفاره ۱۴۰۳ از نظر مراجع عظام تقلید

مبلغ فطریه و کفاره ۱۴۰۳ از نظر مراجع عظام تقلید

مبلغ فطریه و زکات فطره ۱۴۰۳

مراجع عظام تقلید میزان و مبلغ زکات فطریه رمضان (۱۴۴۵/ ۱۴۰۳) را اعلام کردند

میزان زکات فطریه رمضان امسال برای هر نفر طبق نظر مراجع عظام تقلید حضرات آیات خامنه ای، سیستانی، وحیدخراسانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، سبحانی، جوادی آملی و مظاهری بر مبنای قوت غالب گندم و برنج اعلام شد

زکات فطره چیست

زکات فطره واجب مالی است که در روز عید فطر به فقرا و نیازمندان پرداخت می‌ شود، این واجب الهی، یکی از واجبات دین اسلام است و در روایات اسلامی بر اهمیت آن تأکید شده است

موارد مصرف زکات فطره

 • فقرا و نیازمندان
 • در راه ماندگان
 • کسانی که بدهی دارند و قادر به پرداخت آن نیستند
 • مؤلفان کتاب‌های دینی
 • مجاهدان در راه خدا
 • ابن سبیل (در راه ماندگان)
 • بردگان برای آزاد شدن

زکات فطره چیست

آیت الله خامنه ای

قیمت گندم برای هر نفر ۶۵.۰۰۰ تومان (شصت و پنج هزار تومان) و قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰/۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان)  است

لیست وجوهات شرعی:

 • یک سال نماز قضا: ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • یک ماه روزه: ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • کفاره یک روز روزه عمد: ۹۶۰.۰۰۰ تومان
 • کفاره یک روز روزه عذر: ۱۶.۰۰۰ تومان
 • حداقل فطریه هر نفر: ۶۵.۰۰۰ تومان (گندم)
 • کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر): ۹۶۰.۰۰۰ تومان
 • کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر): ۱۶۰.۰۰۰ تومان
 • یک دوره ختم قرآن: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • قربانی: ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • عقیقه: ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آیت الله سیستانی

از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد هفتاد (۷۰) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی صدوهشتاد (۱۸۰) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، صدوبیست (۱۲۰) هزار تومان تعیین شده است

آیت الله وحیدخراسانی

میزان زکات فطره برای هر نفر یک صاع که تقریباً سه کیلوگرم گندم یا برنج و مانند اینها از طعام های متعارف در محل است که مکلّف می تواند پول یکی از این ها را طبق قیمتی که در محل خودش دارد محاسبه کند و به فقیر بپردازد

دفتر معظم له زکات فطره به حساب گندم را برای هر نفر به مبلغ ۷۰/۰۰۰ تومان قبول می کند

آیت الله  مکارم شیرازی

بر اساس اعلام دفتر آیت الله  مکارم شیرازی زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ شصت وپنج هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ یکصد و هشتاد هزار تومان است

کفاره روزه غیرعمد مبلغ ۱۶ هزار تومان است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد مبلغ ۹۶۰ هزار تومان است

آیت الله نوری همدانی

زکات فطره هر فرد باید حدود سه کیلوگرم گندم یا برنج یا نظیر آن که در رساله عملیه ذکر گردیده و یا قیمت آن را پرداخت نمایند

بر این اساس قیمت قوت غالب گندم ۶۵ هزار تومان و قیمت قوت غالب برنج ۱۸۰ هزار تومان است که عزیزان در پرداخت آن مخیرن

در ضمن اگر در منطقه محل سکونت اجناس ذکر شده قیمت دیگری دارد باید به قیمت منطقه خود که از آنجا خرید و استفاده می نمایند محاسبه کنند

همچنین کفاره غیرعمد برای هر روز ۱۶ هزارتومان و کفاره عمد برای هر روز ۹۶۰ هزار تومان است

آیت الله شبیری زنجانی

شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع (تقریباً ۳کیلو و ۶۰۰گرم به حساب گندم) از خوراکی های رایج در منطقه خود (مانند گندم، برنج و …) یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد

قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف، ممکن است اندکی متفاوت باشد، لذا مؤمنین می توانند معادل مقادیر مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت نمایند

کفاره افطار غیرعمدی برای هر روز، یک مد طعام (حدود ۹۰۰گرم به حساب گندم) است که باید به مسکین (فردی که معیشتش سختتر از فقیر می گذرد) پرداخت شود و در صورت اطمینان می توان قیمت آن را به مسکین داد تا برای خودش این مقدار طعام بخرد

دفتر آیت الله  شبیری زنجانی مبلغ ۸۰ هزار تومان را بابت زکات فطره هر نفر (به حساب قیمت گندم) و مبلغ ۲۰هزار تومان را برای کفاره افطار عذری دریافت می کند و به مصرف آن می رساند

آیت الله سبحانی

دفتر آیت الله سبحانی اعلام کرد: میزان زکات فطره برای هر نفر یک صاع که تقریباً سه کیلوگرم گندم یا برنج و مانند این ها از طعام های متعارف در محل است که مکلّف می تواند پول یکی از این ها را طبق قیمتی که در محل خودش دارد محاسبه کند و به فقیر بپردازد

دفتر معظم له زکات فطره بر اساس قیمت میانگین کشوری را برای هر نفر به مبلغ ۶۰ هزار تومان دریافت می کند

آیت الله جوادی آملی

بنابر اعلام دفتر آیت الله جوادی آملی، مبلغ فطریه برای هر نفر برمبنای قوت غالب منطقه، سه کیلو گندم، برنج و مانند آن ها و یا معادل قیمت این ها به قیمت روز پرداخت گردد

همچنین مبلغ مربوط به کفاره غیرعمد، به ازای هر روز ۱۶ هزار تومان و کفاره عمدی روزه به ازای هر روز ۹۶۰ هزار تومان تعیین شده است

آیت الله مظاهری

۱) میزان زکات فطرۀ مکلّفینی که فقیر نیستند، برای خودشان و اشخاص تحت تکفّل، به ازای هر نفر، تقریباً سه کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یا برنج و مانند آن است که باید به مستحق بدهند و اگر پول یکی از این ها را هم بر اساس قیمت رایج محلّ زندگی خود بپردازند کافی است

این مبلغ، امسال، بنابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه، برای گندم حدود شصت تا هفتاد هزار تومان، باتوجه به اختلاف قیمت در مناطق مختلف کشور، برآورد شده است

در خصوص سایر مواد غذایی، با توجّه به اینکه قیمت آن ها در شهرهای مختلف متفاوت است، مؤمنین می توانند معادل مقادیر مذکور را براساس قیمت محلّ زندگی خود بپردازند

۲) کفّارۀ افطار غیرعمدی روزه، به ازای هر روزه، حدود ۷۵۰ گرم طعام نظیر گندم یا پول آن است و کفّارۀ عمدی افطار روزه، به ازای هر روزه، شصت برابر آن است

مبلغ کفّارۀ غیرعمد توسط کارشناسان برای هر روزه، حدود شانزده هزار تومان برآورد می شود

۳) خرید سایر نیازمندی های متعارف فقرا، اعم از خوراکی و غیرخوراکی، با مبالغ زکات فطره یا با مبالغ کفّاره و تحویل به آنان جایز است و نیز انتقال مبالغ زکات فطره یا کفّاره به حساب آنان مانعی ندارد و لازم نیست عین پول به آن ها پرداخت شود

۴) زکات فطرۀ کسانی که در شب عید فطر مهمان هستند یا افرادی نظیر کارگران، کارمندان و سربازان که در محلّ کارشان غذای روزانه به آن ها داده می شود، بر عهدۀ خودشان می باشد

۵) کسی که نماز عید فطر می ‏خواند، مستحب است زکات فطره را پیش از نماز عید بدهد و اگر نماز عید نمی ‏خواند، می‏ تواند ادای فطریه را تا ظهر عید به تأخیر اندازد

مطلب مفید بود ؟ ۲ ۰

شما هم بخوانید