سایت فتوکده

متن نامه عاشقانه ولنتاین + متن های بلند عاشقانه ولنتاین

.متن نامه عاشقانه ولنتاین + متن های بلند عاشقانه ولنتاین

 

  عکس و متن عاشقانه با عکس برای ولنتاین
 

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 
 

متن نامه عاشقانه ولنتاین + متن های بلند عاشقانه ولنتاین

 

 

عاشق شوید، نه به خاطر لذت بوسه و هم آغوشی

به خاطر تمرکز ذهن روی یک نفر عاشق شویید

وفاداری لذت دارد … همانقدر که زن را باید فهمید … مرد را هم باید درک کرد …

همانقدر که زن بودن میخواهد، مرد هم اطمینان میخواهد

همانقدر که باید قربان صدقه ی روی بی آرایش زن رفت

 

باید فدای خستگی های مرد هم شد

همانقدر که باید بی حوصلگی های زن را طاقت آورد

کلافگی های مرد را هم باید فهمید

خلاصه مرد و زن ندارد …

 

به نقطه ی مــا شدن که رسیدی

بهترین باش برایش

بگذار حس کند هیچکس به اندازه تو درکش نمیکند

 

متن های عاشقانه با عکس برای ولنتاین,متن های عاشقانه,متن و عکس عاشقانه زیبا,متن های بلند عاشقانه با عکس دونفره,عکس عاشقانه با متن های زیبا,عکس قشنکک با متن زیبا برای ولنتاین,متنهای زیبا و عاشقانه برای روز ولنتاین,متن عاشقانه برای روز عشق,متن و عکس عاشقانه برای روز عشق,متنهای بلند عشقولانه با عکس زیبا,متن زیبا و قشنگ

 

می دانی ؟

پایِ دلدادگی که می رسد باید بگویی هرچه بادا باد و پای تمام خواستنت بایستی

باید گوش و چمشت را ببندی و تنها او دیدنی شود …

 

باید آنقدر مردانه پایِ دوستت دارم گفتن هایت بایستی که هیچ‌کس نفهمد پشتِ این همه یک دندگی یک دختر است با تمام ظرافت هایِ زنانه اش ….

 

باید آنقدر عاشقانه چشم بدوزی که هیچ‌ کس نفهمد پشت این نگاه مهربان یک مرد است

با تمام سر سختی هایش وقتی ما می شوید کوه شوید پشت هم پا به پایِ هم

 

و نگذارید هر بی سر و پایی خاطرِ خاطرخواهیتان را در هم بریزد

حالا همه ی این ها را گفتم تا رو به روی چشمان همه بگویم من پایِ دلدادگی ام ایستاده ام

پای بغض ها و خستگی هایت من پای تو ایستاده ام

 

متن های عاشقانه با عکس برای ولنتاین,متن های عاشقانه,متن و عکس عاشقانه زیبا,متن های بلند عاشقانه با عکس دونفره,عکس عاشقانه با متن های زیبا,عکس قشنکک با متن زیبا برای ولنتاین,متنهای زیبا و عاشقانه برای روز ولنتاین,متن عاشقانه برای روز عشق,متن و عکس عاشقانه برای روز عشق,متنهای بلند عشقولانه با عکس زیبا,متن زیبا و قشنگ

 

رویِ من شرط ببند …

تمامِ “دل” ها را رد کرده ام.، چشم بسته این قمار را می برم …

دوست داشتنِ تـــو دلیل که نه، دل می خواهد … فقط تو هوایش را داشته باش

هوايِ دلم را می گویم

منم قول می دهم برای تو باشد

همه يِ عاشقی اش 

 

نامه های ابراز محبت و عشق

 

متن های عاشقانه با عکس برای ولنتاین,متن های عاشقانه,متن و عکس عاشقانه زیبا,متن های بلند عاشقانه با عکس دونفره,عکس عاشقانه با متن های زیبا,عکس قشنکک با متن زیبا برای ولنتاین,متنهای زیبا و عاشقانه برای روز ولنتاین,متن عاشقانه برای روز عشق,متن و عکس عاشقانه برای روز عشق,متنهای بلند عشقولانه با عکس زیبا,متن زیبا و قشنگ

 

ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻋـُﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﯾــــﻮﺍﻧﻪ ﯼ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ

ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ …

ﺷﻮﺧﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ …

 

ﺑﯽ ﻓﮑﺮ ، ﻗﻠﺒﺶ ﺭﺍ ﺟﺎ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ … ﺟﺪﯼ ﺟﺪﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ …

ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﺎﻩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍﺩﺭﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ

ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ

 

متن های عاشقانه با عکس برای ولنتاین,متن های عاشقانه,متن و عکس عاشقانه زیبا,متن های بلند عاشقانه با عکس دونفره,عکس عاشقانه با متن های زیبا,عکس قشنکک با متن زیبا برای ولنتاین,متنهای زیبا و عاشقانه برای روز ولنتاین,متن عاشقانه برای روز عشق,متن و عکس عاشقانه برای روز عشق,متنهای بلند عشقولانه با عکس زیبا,متن زیبا و قشنگ

 

بهترین روز هفته یا سال، بدترین ساعت روز یا ماه، یک فرصت دیگر یا آخرین فرصت

هیچ کدامشان را در تقویمی که اول سال باز می کنی نمی نویسند

غرهایمان را به جان تقویم بزنیم یا تقدیر، امروزمان عوض نمی شود !

 

همین ساعت که من و تو در کنار فنجان چای خستگی های روزمان را در می کنیم کسی آنطرف تر نقشه ی فتح جهان را می کشد؛ و برای سربازانی که نمی شناسد پیراهن جنگ می دوزد. سرباز پیراهنش را اتو می کند تا بله قربان به جان مافوقش بنشیند. اسلحه اش را برمیدارد تا به میدانی رود که سوت پایان بازی را نه داور، نه سرباز، نه ژنرال هایش می زنند

 

یک نفر در خانه اش در انباری رو به باغ روشنایی را کشف می کند

 

و روزنامه ها می نویسند آقای ادیسون موفق شد

یک نفر هم پایش را روی مین میگذارد و روزنامه ها چیزی از اسمش نمی نویسن

همه ی ما سربازهای تقویمیم

 

یک نفر هر روز صبح درنای کاغذی اش را از فراز شهر پرواز میدهد

یک نفر روی خمپاره ای می نویسد تقدیم به کودکان شهر سوخته

برای یکبار هم که شده حرکت تقویم را در ذهنت متوقف کن

شاید  این گیسوان کودکی که امروز در باد می دود، باشد

و تو نباشی !

 

 

متن های عاشقانه با عکس برای ولنتاین,متن های عاشقانه,متن و عکس عاشقانه زیبا,متن های بلند عاشقانه با عکس دونفره,عکس عاشقانه با متن های زیبا,عکس قشنکک با متن زیبا برای ولنتاین,متنهای زیبا و عاشقانه برای روز ولنتاین,متن عاشقانه برای روز عشق,متن و عکس عاشقانه برای روز عشق,متنهای بلند عشقولانه با عکس زیبا,متن زیبا و قشنگ

 

برایـــم مهم نیسـت چه میشـــود؛

به همــــه ی باورهـــایم سوگنــــد هیچ چیــزی برایــم مهـــم نیسـت !

 

دســــــت از دوســــــــــــــــت داشــــــتنـت نمیکشم

یک کـــلام و این یعنـــی نهایــــت خوشــبختی

 

گـیـــرم تـمـآم دنـیـآ بـگـویـنــد مـآ مـآل هــم نـیـسـتـیــم مــآبـه درد هـم نـمــیـخـوریـم گـیـــرم بـرآی زیـر یـک سـقـف رفـتـن عـشـق، آخـریـن مـعـیـآر ایـن جـمـآعـت بــآشـد

 

گـیـرم دوسـت داشـتـن بـدون سـنـد حـرآم بـاشـد عـجـیـب بـاشـد بـآور نـکـردنـی بـآشـد

مـن امـآ گـیر ایـن گـــرهآ نــیـسـتــم من تآ ابـد گـیـر چشـمـآن تــوام

گیر دوســت دآشـتـنـت . . .

مــی بـــوســمــتـــــــــ مـــیـخـــــواهــــم هــــمــه بــــدانــنـــــد

کـــــه آغـــــــوش تــــــــــو قــــلــــــــمرو مـــــــن اســــتـــــــــ

تـــــمام تــــــــو ســــــــهم من ا ســـــــــــــــت 

 

زیباترین نوشته های ادبی عاشقانه

 

متن های عاشقانه با عکس برای ولنتاین,متن های عاشقانه,متن و عکس عاشقانه زیبا,متن های بلند عاشقانه با عکس دونفره,عکس عاشقانه با متن های زیبا,عکس قشنکک با متن زیبا برای ولنتاین,متنهای زیبا و عاشقانه برای روز ولنتاین,متن عاشقانه برای روز عشق,متن و عکس عاشقانه برای روز عشق,متنهای بلند عشقولانه با عکس زیبا,متن زیبا و قشنگ

 

مرا به سرزمیـــنِ عجــائب ببـــر

آنجا که هیچ چیزش آشنـــا نیست وشبیه هیـــچ سرزمینـــی نیست

من عاشقِ همه مردانِ شبیهِ تو باشم همه مردانِ آن سرزمین شبیهِ تو باشند

و من عروسِ حجله های تو وتکرارِ تو

 

 

مرا به سرزمینی ببر که حاکمش مُرده باشد تمامِ کوچه هایش هرج ومرج باشد

زنــــی نباشد من باشــم و مردانـــی شبیهِ تو

 

طلوعـــش شـــب را آغاز کند و روز در افســـــانه ها باشد

اسبهایش لگام دریده باشند و

شکوهش نبردهای شکست خورده با فاتحانــــی شبیـــــه تـــــو

 

ineshgheman-photokade (7)

 

پرستوی مهربانِ من ؟ از چشمانِ تو، دو حبه عشق بیرون زده است که دلم می‌خواهد

چای لب‌ سوزِ عصرگاهی‌ ام را با آن‌ ها بنوشم

 

روی گونه‌ های تو، نقش‌ و نگار‌های دل‌فریبِ صفوی آن طور رقصِ باله می‌ روند که دلم می‌ خواهد، با تماشای آن‌ها هزاران بار عاشق شوم

 

از لب‌ های تو، عطرِ وحشیِ نارنج خیز برداشته است که دلم می‌ خواهد با استشمام‌ شان

مست بنوشم و آسوده بمیرم

در لا‌به‌لای چهره‌ی تو، “کازابلانکا” اکران می‌شود

 

 

که دلم می‌خواهد سال‌ها به تماشای آن بنشینم و سخت بگریم. پرستوی مهربانِ من؟

خداوند، در چهره‌ی دل‌ ربای تو زندگی می‌ کند

 

 

نمی‌ دانم که دوباره، چه زمانی مسیرِ کوچ‌ کردن‌ ات به سمت‌ و سوی من بر می‌ خورد

امّا بگذار برای یک‌ بار هم که شده، کالبدِ لطیفِ پروردگارم را ببوسم

 

متن های بلند و طولانی عاشقانه و جدید | سایت فتوکده

 

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران