سایت فتوکده

مراحل انحصار وراثت سال 98 + هزینه با سهم دولت و مالیات

مراحل انحصار وراثت سال 98

 

مراحل انحصار وراثت سال 98 چیست هزینه ها برای گرفتن ارثیه با مشکلات و سهم دولت و میزان مالیاث از ارثیه با مراحل محدود و نامحدود را در سایت فتوکده می خوانید

 

مراحل انحصار وراثت سال 98

 

 

گرفتن ارث جزء حقوق مسلمی است که قانون مدنی برای وراث هر فرد بعد از مرگ وی قائل شده است. اموال متوفی به طور قهری به فرد وارث یا وارثین منتقل می شود.

 

در صورت تمایل وراث به مطالبه و تصرف در این اموال افراد باید از طریق قانونی اقدام به انحصار وراثت کنند. این امر شامل مراحل مختلف است که پس از اجرا و رعایت آن افراد موفق به دریافت سهم الارث خود می شوند

 

هزینه و سهم دولت از انحصار وراثت

 

1- تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت

 

در مرحله اول، فرد یا افراد باید برای گرفتن گواهی انحصار وراثت به دفتر خدمات الکترویکی قضایی که در هر شهرستان تاسیس شده مراجعه کنید

 

امکان درخواست این گواهی برای کلیه وارث متوفی و افراد یی نفع و هر شخصی که از اموال متوفی نفع می برد وجود دارد

 

در صورتی که وراث با هم هماهنگ باشند صرفا اقدام یک نفر برای امضا و ارائه دادخواست کافی است

 

2- ارائه مدارک به دفتر خدمات الکترونیک قضایی

 

فرد وارث یا ذینفع در اموال متوفی پس از مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی باید ضمن تنظیم دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت مدارک زیر را به این مرکز ارائه نماید.

 

● گواهی فوت متوفی

 

● استشهادیه محضری : فرم ویژه دادگستری به صورت تکمیل شده حاوی نام ورثه متوفی که توسط 3 نفر به عنوان گواهی و شهادت بر وارث بودن این افراد در دفتر اسناد رسمی امضا و تصدیق می شود

 

● شناسنامه متوفی

 

● عقدنامه یا رونوشت

 

● شناسنامه وراث

 

● وصیت نامه رسمی متوفی : البته در صورتی که شخص فوت شده قبل از مرگ برای خود وصیت نامه تنظیم کرده باشد

 

● پرداخت مبلغ حدود 130 هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی در دفتر خدمات الکترونیک

 

مدارک ضروری صدور گواهی

 

● تهیه گواهی فوت متوفی در سال 1398 در بعضی از استان ها مانند تهران به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه درخواست گواهی فوت صورت می گیرد.

 

● لیست اموال و دارایی های منقول وغیر منقول متوفی که توسط اداره دارایی حوزه محل سکونت فرد فوت شده تأیید شده است در سال 1398 به عنوان مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی انحصار وراثت قلمداد نمی شود و ارائه آن به دفتر خدمات قضایی الکترونیک و دادگاه صرفاً در صورت فوت متوفی قبل از سال 1398 ضرورت دارد.

 

3- بررسی دعوی توسط شورای حل اختلاف

 

صدور گواهی انحصار وراثت برای متوفیان دارای محل سکونت معلوم یا نامعلوم قبل از فوت به عهده دادگاه محلی واقع در آخرین اقامتگاه متوفی در ایران است

 

در حال حاضر پس از ارائه دادخواست و مدارک لازم شورای حل اختلاف به عنوان مرجع رسیدگی به این دعاوی با ملاحظه اسناد و مدارک و انجام تشریفات قانونی مربوطه گواهی انحصار وراثت را صادر می کند.

 

4- انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار

 

دادگاه یا شورای حل اختلاف پس از بررسی درخواست متقاضی انحصار وراثت، دادخواست وی را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می کند.

 

آگهی این دادخواست در روزنامه از طریق ارائه نامه از مرجع ذیربط به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر روزنامه و هماهنگی با این مراکز بدون حضور ورثه امکان پذیر می باشد.

 

اتتشار آگهی انحصار ورثه در سال 1398 رایگان و بدون هزینه است.

 

5- صدور گواهی تصدیق

 

یک ماه پس از تاریخ نشر آگهی در صورت عدم اعتراض به آن گواهی انحصار وراثت بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث صادر می شود.

 

این گواهی شامل مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و میزان سهم آنها از ماترک است. توجه داشته باشید صرفاً افرادی که نامشان در این گواهی قید شده است وارث متوفی تلقی می شوند.

 

6- مطالبه اموال متوفی توسط وراث

 

ورثه و افراد ذینفع بعد از صدور گواهی انحصار وراثت می توانند مطابق با این گواهی اموال و مطالبات فرد فوت شده را از اشخاص متصرف و بدهکاران مطالبه کنند.

 

در طی انجام این فرآیند ارائه این گواهی به دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و ادارات دولتی مربوطه الزامی است.

 

در صورت تعدد وراث با توجه به مشاع یا مشترک بودن اموال بین ورثه و اشخاص ذینفع آنها باید به صورت جمعی یک نفر از خودشان را برای دریافت اموال و مطالبات متوفی انتخاب و معرفی کنند.

 

درصورتی که متوفی دارای اموال غیر منقول باشد، با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی این مال به نام وراث و افراد صاحب نفع ثبت می شود.

 

سهم دولت از انحصار وراثت چقدر است ؟

هزینه و سهم دولت از انحصار وراثت چقدر است ؟

 

هزینه و سهم دولت از انحصار وراثت

 

هزینه انحصار وراثت و صدور گواهی مربوطه فقط به هزینه دادرسی پرداختی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی محدود می شود و دولت در این دعوی سهمی ندارد

 

قانون جدیدی هم در خصوص انحصار وراثت وضع نشده است. همچنین دعاوی مربوط به انحصار وراثت فوت شدگان بعد از سال 1395 از پرداخت مالیات بر ارث معاف می باشند.

 

نحوه دریافت المثنی گواهی

 

ورثه باید جهت دریافت المثنی انحصار وراثت به مرجع صادر کننده گواهی مراجعه و درخواست خود را ارائه نمایند. پس از بررسی درخواست توسط مرجع مربوطه یا شورای حل اختلاف کپی برابر اصل گواهی انحصار وراثت صادر می شود.

 

انواع گواهی

 

گواهی انحصار وراثت با توجه به مدت زمان آن در 2 نوع نامحدود و محدود صادر می شود.

 

گواهی انحصار وراثت محدود ویژه متوفی بدون اموال است. برای متوفی دارای اموال هم گواهی نامحدود صادر می شود؛ به خاطر داشته باشید تنها این گواهی برای فروش ملک یا مال موروثی قابل استفاده می باشد.

 

در صورت پیگیری مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت توسط وکیل صدور گواهی نامحدود حدود یک ماه و صدور گواهی محدود یک هفته زمان می برد.

 

مطالبه مهریه با گواهی

 

همسر متوفی در صورت مطالبه مهریه از طریق دادگاه یا اداره اجرای ثبت باید حتماً گواهی انحصار وراثت را به عنوان یکی از مدارک لازم به این مراکز ارائه نماید.

 

درصورتی که متوفی دارای اموال باشد، پرداخت بدهی او از جمله مهریه در اولویت است. باقیمانده مال متوفی هم بعد از پرداخت بدهی و دیون وی بین وراث و افراد صاحب نفع طبق مندرجات گواهی انحصار وراثت تقسیم می شود.

 

انواع گروه های وراث نسبی

 

مطابق با قانون مدنی ایرانیان مسلمان و شیعه وراث نسبی 3 دسته هستند که در صورت وجود حداقل یک نفر از دسته و طبقه قبلی، ارث به افراد طبقه بعد تعلق نمی گیرد.

 

به این طبقات در ذیل اشاره شده است. زن و شوهر به عقد دائمی هم در کلیه طبقات جزء وراث متوفی قلمداد می شوند.

 

طبقه اول

 

● همسر متوفی

● پدر و مادر

● فرزندان و در نبود فرزند، نوه یا نوه ها

 

طبقه دوم

 

● پدر بزرگ و مادربزرگ

● همسر متوفی

● خواهر و برادر و در نبود ایشان فرزندان آنها

 

طبقه سوم

 

● همسر متوفی

● عمه

● عمو

● دایی

● خاله متوفی و در نبود ایشان فرزندان آنها

 

در صورت نبودن هیچ یک افراد فوق الذکر نوبت به عمه، عمو، خاله و دایی پدر و مادر متوفی می رسد

 

مراحل و هزینه انحصار وراثت سال 98 | سایت فتوکده

این مطلب مفید بود؟ 8 1
مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران