آخرین مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی ۱۴۰۲ و انواع جرایم

آخرین مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی ۱۴۰۲ و انواع جرایم

سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ ای خطاب به مدیران کل امور مالیاتی سراسر مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی را تمدید کرد

تمدید تا پایان مهر ماه

کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد؛ مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲ تمدید شد از دلایل تمدید مجدد مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی درخواست‌های مکرر و تکریم ارباب رجوع اعلام شده است

در بخشنامه قبلی مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده بود که برای یک ماه دیگر اعتبار خواهد داشت

جرایم مالیانی چیست؟!

انواع مختلف مالیات و اقداماتی که مالیات دهندگان واقعی و قانونی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، باید بر اساس گروه بندی مشاغل مالیاتی در اظهارنامه مالیاتی خود انجام دهند، منجر به انواع جرایم مالیاتی مختلفی شده که قانون مالیات های مستقیم پیش بینی کرده است

۱- جریمه مالیات بر ارزش افزوده

طبق ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده باید هر سه ماه یکبار به صورت دوره ای پرداخت شود که به مؤدی فرصت پرداخت تا ۱۵ روز پس از هر دوره هم داده می‌شود در غیر این صورت جریمه مالیات بر ارزش اعمال خواهد شد؛ مجازات های این ماده به شرح زیر است:

● مؤدیانی که در مهلت مقرر نسبت به ثبت اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نکنند، مشمول جریمه ای معادل (۷۵%) مالیات معوقه تا زمان ثبت اظهارنامه مالیاتی خواهند بود

● جریمه ای معادل یک برابر مالیات بدهی در صورت عدم صدور فاکتور در نظر گرفته می شود

● در صورت عدم درج صحیح قیمت کالا در فاکتور، مبلغ یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق جریمه اعمال می شود

● در صورت عدم تکمیل و درج اطلاعات صورتحساب مطابق با نمونه اعلامی، جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق تعیین خواهد شد

● عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت یا شناسایی به بعد، جریمه ای معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق را شامل می شود

● در صورت عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق جریمه اعمال می شود

۲- جریمه اظهارنامه مالیاتی

عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر یکی دیگر از تخلف‌های مالیاتی است و طبق ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد مالیات معوق برای اشخاص حقوقی و ۱۰ درصد جریمه نقدی برای اشخاص حقیقی است

۳- جریمه درآمدهای گزارش نشده و هزینه های غیرواقعی

طبق ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم، مؤدیانی که درآمد خود را کتمان کرده و هزینه های غیرواقعی را در اظهارنامه خود قید کنند، مشمول جریمه غیرقابل بخشش معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و جریمه نقدی ۱۰ درصدی برای اشخاص حقیقی خواهند بود

۴- جریمه مالیات عملکرد

اشخاص حقیقی و حقوقی که مالیات عملکرد را به موقع پرداخت نکنند، مشمول جریمه نقدی به میزان ۲.۵ درصد به ازای هر ماه تأخیر حسب ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم می ‌شوند

۵- جریمه عدم ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان

مؤدی در صورت عدم تسلیم ترازنامه یا حساب سود و زیان یا دفاتر خود، حسب ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات هر یک از موارد مذکور خواهد بود

جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی

قوانین حاکم بر مالیات، بخشودگی جرایم مالیاتی را پیش بینی کرده و فهرستی از جرائم قابل بخشش و غیر قابل بخشش را در نظر گرفته‌ اند در این خصوص ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تصریح می کند:

تمام یا قسمتی از جرایم مندرج در این قانون با توجه به درخواست مؤدی بنا به دلایل ذکر شده او مبنی بر عمدی نبودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی مؤدی و حسن حساب او بر اساس تشخیص و تصویب سازمان امور مالیاتی کشور می تواند بخشیده شود

در این ماده آمده است: در صورتی که مؤدی بتواند به سازمان امور مالیاتی ثابت کند که تأخیر پرداخت مالیات مقرر و عدم انجام وظایف خود، عمدی نبوده است و سابقه خوبی در پرداخت مالیات‌های گذشته داشته باشد و سازمان نیز با درخواست بخشودگی موافقت کند، بخشودگی مالیاتی فرد را شامل خواهد شد

همانطور که در ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم آمده است؛ جرایمی وجود دارد که قابل بخشودگی نیستند، مانند:

● جرایم ناشی از کتمان درآمد در اظهارنامه مالیاتی

● جرایم ناشی از اعلام هزینه های غیر واقعی در اظهارنامه مالیاتی

● جرایم عدم تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در زمان ثبت نام اظهار نامه مالیاتی

مطلب مفید بود ؟ ۱ ۰

شما هم بخوانید