سایت فتوکده

موتور هواپیما خدمه فروگاه رو بلعید

موتور هواپیما خدمه فروگاه رو بلعید با عکس و فیلم,ویدیو رنده شدن انسان در موتور هواپیما,فیلم بلعیدن شدن انسان توسط موتور هواپیما در فرودگاه,حادثه وحشتناک .

موتور هواپیما خدمه فروگاه رو بلعید با عکس و فیلم        . . . َAir

.

اشتباه یکی از کارکنان فرودگاه در عبور از روبروی موتور هواپیمای روشن , به قیمت جان او تمام شد.

.

.

بی احتیاطی به قیمت جون خدمه فرودگاه تمام شد  در سایت فتوکده : https://photokade.com

.

سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها

.

.

موتور هواپیما خدمه فرودگاه دبی را بلعید

.


.

.


.

دانلود ویدیو [ اندازه 3 مگابایت ] DOWNLOAD

.


.

موتور هواپیما خدمه فروگاه رو بلعید با عکس و فیلم,ویدیو رنده شدن انسان در موتور هواپیما,فیلم بلعیدن شدن انسان توسط موتور هواپیما در فرودگاه,حادثه وحشتناک

موتور هواپیما خدمه فروگاه رو بلعید با عکس و فیلم,ویدیو رنده شدن انسان در موتور هواپیما,فیلم بلعیدن شدن انسان توسط موتور هواپیما در فرودگاه,حادثه وحشتناک

موتور هواپیما خدمه فروگاه رو بلعید با عکس و فیلم,ویدیو رنده شدن انسان در موتور هواپیما,فیلم بلعیدن شدن انسان توسط موتور هواپیما در فرودگاه,حادثه وحشتناک   randeshood-photokade (1)

.

.

موتور هواپیما خدمه فروگاه رو بلعید با عکس و فیلم,ویدیو رنده شدن انسان در موتور هواپیما,فیلم بلعیدن شدن انسان توسط موتور هواپیما در فرودگاه,حادثه وحشتناک

این مطلب کامل بود ؟ 1 1
مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران