سایت فتوکده

نوشته های زیبا جالب و خنده دار کوتاه

.نوشته های زیبا و طنز جالب

 

  نوشته های جالب + نوشته های طنز و خنده در باحال
 

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 
 

نوشته های زیبا و طنز جالب

نوشته های زیبا,نوشته های خنده دار,نوشته های طنز

 

گاهی ، خوشبختی یعنی :

 

هوای توی گل فروشی؛ خاروندن رد کش جوراب، دیرمیرسی سرکار و رییس هنوز نیومده

خنکی اون طرف بالش؛ اسم عطرتو بپرسن؛ لیسیدن انگشتهای پفکی؛ وقتی نوزادی انگشتتو محکم بگیره

بوی تن نوزاد؛ وقتی خوابی یکی پتو بندازه روت؛مغز کاهو

حرف زدن بچه باخودش وقتی داره تنهایی بازی میکنه

اخر سفر بشینی همه عکس هایی رو که گرفتی نگاه کنی

وقتی کسی بهت میگه صدای خندت رو دوست داره

انقد بخندی تا دلت درد بگیره؛

بچه ها بازیشونو نگه دارن تا از کوچه رد بشی زندگی رو ساده بگیرین..

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

اهل دلی میگفت : تاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ تحولت مهمه

اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل و بجا بودنت مهمه

منطقه زندگیت مهم نیست، منطق زندگیت مهمه.

درود بر کسانی که دعا دارند و ادعا ندارن

نیایش دارند و نمایش ندارند. حیا دارند و ریا ندارند. رسم دارند و اسم ندارند.

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

دختره به پسره میگه : خودتو معرفی کن !

پسره میگه :25 سالمه ! پزشکم , دو تا خونه دارم , ماشینم لکسوس مشکیه

بابام کارخونه داره , تک فرزندم !

و شما ؟

دختره میگه : به نام خدا , همسرت

PHOTOKADE.COM


,نوشته های باحال,متن طنز جالب,متن روزمرگری زندگی

ﺑﻌﻀﻴﺎﻡ ﻫﺴﺘﻦ ﺗﻮ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﻭﺣﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻤﻴﺰﺍﺭﻥ،
،
،

ﺍﻳﻨﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍﻧﻲ ﻫﺴﺘﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﺘﻢ ﺧﺮﻣﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ
ﺍﻣﺎ ﻓﺎﺗﺤﻪ
ﻧﻤﻴﺨﻮﻧﻦ …
ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ؟ . ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ؟

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

ﯾﻪ استاد ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺗﻮ دانشگاه ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﻣﺎ، ﺷﻐﻞ ﺍﻧﺒﯿﺎﺳﺖ .
ﻣﻨﻢ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺧﻮﺩ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﻢ .
ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻧﺒﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ .
ﻧﻪ ﮔﺬﺍﺷﺖ، ﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﯾﮕﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ !
ﺧﺪﺍ ﺣﻔﻈﺶ ﮐﻨﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﮎ ﺑﻮﺩ …!

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

من ماندم و ۱۶ جلد

لغت نامه که هیچ کدام از واژهایش

مترادف “دلتنگی” نمیشود…

کاش دهخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد!!

درد دارد…

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

یارو ﺭﻓﯿﻘﺶ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ !
ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟
ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﮐﺒﺎﺏ ﻭ ﭘﯿﺎﺯ ﺧﻮﺭﺩﻩ ! ؟
ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﭼﻪ ﺭﺑﻄﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟ ? ؟
ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ :)))

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

ﺑﺎﺭﺍﻟﻬﺎ ؛ ﺩﺭﻫﯿﺎﻫﻮﻱ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻢ ﭼﻪ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ

ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ!

ﭼﻪ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﭙﯿﺪﻱ ﻣﻮﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ

ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ﻗﺼﻪ ﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮﺩ!

ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺍﮔﺮﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﻪ، ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭﺳﺎﺩﮔﯽ!

ﻛﺎﺵ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺩﻭﯾﺪﻡ ﻭﻧﻪ ﻏﺼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺑﺠﺎﯾﺶ

ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻮ ﻣﯿﺸﺪﻡ…

PHOTOKADE.COM


متن جالب برای زندگی و نوستالژی

آرامش محصول فکر کردن نیست !
آرامش محصول فکر نکردن به انبوه مشکلاتی است که ارزش فکرکردن ندارند

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

یادمه ترم 2 بود که به برادرم گفتم:
برو نتیجه امتحاناتمو نگاه کن
اگه یک درس افتادم بگو (محمد بهت سلام میرسونه)
و اگه دو تا درس بود بگو (محمدان بهت سلام میرسونن)
طوری که بابامون متوجه نشه.
برادرم رفت نمره ها رو دید وقتی که بر گشت گفت:
(جمیع امت محمد و ال محمد بهت سلام میرسونن)

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

نحوه پسته خوردن ایرانیها :
.
.
.
.
همزمان یکى در دهان
یکى در دست و دیگرى هم تحت نظر !!

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

باران!! نبار
عشقم با دیگری بیرون است،سرما میخورد

.
.
.
سنگ ببار  که به حق 5 تن له بشن بچسبن به کف خیابون مث عکس برگردون

متن زندگی طنز,متن باحال جدید


PHOTOKADE.COM

یارب!

هنگامی که ثروتم دادی، خوشبختی ام رانگیر.

هنگامی که توانایی ام دادی، عقلم را نگیر.

هنگامی که مقامم دادی،

تواضعم رانگیر.

انگاه که تواضعم دادی ،

عزتم رانگیر.

وقتی قدرتم دادی ،

عفوم رانگیر .

هنگامی تندرستی ام دادی،

ایمانم رانگیر .

و آنگاه که فراموشت کردم ، فراموشم مکن،

آمين يا رب العالمین

PHOTOKADE.COM


متن های خنده دار خفن و باحال

((خدا)) تنها کسی ست که با دهان بسته میتوان صدایش زد
با پای شکسته میتوان به سراغش رفت…
تنها خریداریست که شکسته ها را بهترمی خرد
تنها کسی ست که وقتی همه رفتند میماند
وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید…
وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت می شود
وسلطانی ست که دلش بابخشش آرام میگیرد
((خدا)) را برایتان آرزو دارم . .

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

دقت کردین؟
بهترین مکان برای خواب خونه ی خوده آدمه

راحتترین لباس لباسه خوده آدمه

بهترین جزوه جزوه ی خوده آدمه، تمیزترین دست دسته خوده آدم

 بامزه ترین بچه بچه ی خوده آدمه،

ولی…
خوشبوترین ادکلن، ادکلن کسیه که تو خیابون از کنارت رد میشه!

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﺮﻥ ﺟﺒﻬﻪ:
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﮑﺶ؛ ﻧﻪ ﺧﺸﮕﻠﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺍﺭﻩ!
ﺳﺎﺭﺍ ﺍﻭﻥ ﺧﺸﺎﺏ ﻫﺎ ﺭﻭ ﭘﺮ ﮐﻦ؛ ﻭﺍﯾﺴﺘﺎ ﻻ‌ﮐﻢ ﺧﺸﮏ ﺷﻪ!
ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺷﻠﯿﮏ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ؟ ﺑﺬﺍﺭ ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﺑﺒﻨﺪﻡ!
ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ؛ ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻣﻦ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ؟☺☺

PHOTOKADE.COM


زیباترین نوشته هایی که حالتو خوب میکنند

پسر : تو اتوبوس عطسه کرد
واکنش حضار : زهــــــــــــر مااااااار

ده دقیقه بعد یه دختره عطسه کرد
واکنش حضار :یاااا صاحب صبر
عافیت باشه
ایشالا خیره
بخاری هارو روشن کنین
آقا اون پنجره رو ببند یخ کردن همه !!!

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

ماه گذشت

بعضیهادلشون شکست

بعضیها دل شکوندن

خیلیهاعاشق شدن

وخیلیهاتنها شدن

خیلیهاازبینمون رفتن

خیلیهابینمون اومدن

گریه کردیم

وخندیدیم

آرزودارم

4ماهی

که درپیش دارید

آغاز روزهایی باشه

که آرزوشو دارید

و به آرزوهات برسی

پول

خونه

ماشین

عشق و همسر

سلامتی

و هرچی تو دلته

نوشته های حال خوب کن


نوشته های طنر آبکی و باحال

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻢ ﺁﺭﻩ ﺧﺐ !
ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺐ ﭼﺮﺍ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻥ ؟ |:
.
.
.
.
.
.
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ ؟
.
.
.
ﺧﺪﺍ ﺍﺍﺍﺍﺍﺍ

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

دقت کردین
وقتی دعواتون با یکی تمام شد
تازه جواب های خوب به ذهنتون میرسه

______________________________

دقت کردین
هیچ لذتی مثل این نیست دو روز پیش تخمه خورده باشی
امروز یکی شو رو فرش پیدا کنی

______________________________

دقت کردین
همیشه خنده دار ترین موضوعات زمانی به مغزت میرسه
که وسط مراسم ختم هستی

____________

تا حالا دقت کردین
وقت رانندگی به محض اینکه احساس می کنیم راه رو گم کردیم ،
اول اون ضبط ماشین رو کم می کنیم

____________

تا حالا دقت کردی
تو کل کل‌های ایرانی‌ها،
همیشه همه برای خودشون متاسفند!؟
____________

دقت کردین
به این شعر “میازار موری كه دانه كش است”؟؟!!
این شعر نشون میده كه ما ایرانی ها از قدیم كرم داشتیم
____________

تا حالا دقت کردین هرکی پراید داره میخواد بفروشه ۲۰۶ بگیره
____________

دقت کردین
همه سیگاری ها یک نفر رو می شناسند که سیگار می کشه و هشتاد سال عمر داره

PHOTOKADE.COM


متن های تاحالا دقت کردین

ﺍﮔﻪ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ‏«ﺳﮓ ﺩﻭ ‏» ﺟﺰﻭ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﻮﺩ، ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮﺩﯼ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﯾﻢ !

*************************

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﮔﯿﺮﻫﺎﯼ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﻧﺲ
ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ ﻭ ﯾﺎ ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺻﻼ ﻧﺨﺮﯾﺪ، ﭼﻮﻥ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﻗﻬﻮﻩ
ﻭ ﯾﺎ ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ ﻣﯿﺎﺭﻥ، ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻪ!

*************************

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻟﺬﺕ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﮐﻨﯿﺪ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻦ !

*************************

ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻗﻔﻞ ﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻩ !

*************************

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ : ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ
ﺗﻮﻥ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﻋﻄﺮ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺁﺩﺍﻣﺲ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺟﻮﯾﯿﺪ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯﺵ ﻧﭙﺮﺳﯿﻦ : ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﯼ؟
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺰﻧﯿﻦ ﺯﯾﺮ ﮔﻮﺷﺶ

*************************

ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺳﮑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻥ، ﯾﻪ
ﺳﺮﻩ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯿﻦ !!

*************************

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﺮﺍ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﻼﺱ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺷﻠﻮﻍ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻤﺘﻪ ﭼﭙﻪ ، ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭼﻮﻥ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ
ﺍﯾﻨﻮﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺁﻧﺘﻦ ﻣﯿﺪﻩ … ﺍﺻﻦ ﺩﭼﺎﺭ ﯾﺎﺱ
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺑﺸﺮ!

*************************

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻋﻘﻞ ﺁﺩﻡ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮕﻪ ﻭ ﺩﻟﺶ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ
ﺍﺻﻼً ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪﺑﺒﯿﻨﻪ زنش چی میگه!

PHOTOKADE.COM


متن های باحال از زندگی

ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ …

دختر فضوله ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺮﯾﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ همسرشم !!!
.
.
.
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺍﻻﻍ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ !!
.
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻦ (!!)

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

دختره اومده بانک از حساب خودش چک کشیده پول برداره

چکش از وسط پاره شده بود بهش گفتم خانوم چرا چکتون پاره شده؟

لطف کنید پشت نویسیش کنید تا پاسش کنم

پشت نویسی کرد : پارگی از طرف اینجانب می باشد

 

به روح همکارم قسم که همونجا جان به جان افرین تسلیم کرد

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

واکنش اساتید دانشگاه

تعدادی استاد دانشگاه رو دعوت کردن به فرودگاه و اونا رو توی یک هواپیما
نشوندن و وقتی درهای هواپیما رو بستن از بلندگو بهشون اعلام کردن که:
این هواپیما ساخت دانشجوهای شما ست ..!
وقتی اساتید محترم این خبرو شنیدن همه از دم اقدام به فرار کردن!
همه رفتن به سمت در خروجی جز یه استاد که خیلی ریلکس نشسته بود ..!
پرسیدن : چرا نشستی؟ نگو که نمی ترسی!!
استاد با خونسردی گفت :
اگه این هواپیما ساخت دانشجوهای منه .. عمرا” پرواز بکنه ..
تـــــــــــــــــازه اگـــه روشن بشه..

.


.

پسره پست گذاشته بود که بین آیفون 6 و نوت 4 کدوم رو بگیرم ؟؟؟
.
.
.
دختره کامنت گذاشته بود ،هیچکدوم خوب نیستن ، به دردت نمیخورن.

بیا من رو بگییییر، آشپزی هم بلدم ، نون هم میگیرم ، آشغالا رو هم دم در میزارم

کنترل تلوزیون هم دست خودت باشه ، دیگه چی میخوای ؟

PHOTOKADE.COM


PHOTOKADE.COM

سر کلاس استادمون گفت : پشت یک مرد موفق یک زن بوده
یکی از بچه ها پرسید پشت یک زن درمانده و بی پناه کی بوده ؟
استاد جوابی نداد و به بهانه ای کلاس را ترک کرد اما جوابش را همه میدانستیم …
یک نامرد …
شاید استاد ما هم یک نامرد بوده …
” رومن رولان “

PHOTOKADE.COM


نوشته های زیبا و خوب

ﺭﻓﯿﻖ ﺭﻭ ﺩﻭ ﺟﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ …

1 – ﺗﻮ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻪ …..
2 – ﺗﻮ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎﯼ ﺭﻓﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﻦ …
ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺟﻤﻊ ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﺪﯼ ﺭﻓﯿﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺭﯼ …
ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻧﺪﯼ ﺑــــــــــــﻨــــــــﺪﺍﺯﺵ ﺩﻭﺭ ..

PHOTOKADE.COM


اس ام اس های جالب از زندگی

وقتی پرنده ای زنده است مورچه ها را میخور

،وقتی می میرد مورچه ها او را میخورند!

شرایط میتواند تغییر کند..پس هیچ کس را تحقیر نکنید،شاید امروز قدرتمند باشید

اما یادتان باشد زمان از شما قدرتمند تر است!

یک درخت میلیون هاچوب کبریت می سازد اما وقتی زمانش برسد

فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیون ها درخت کافیست!

پس خوب باش و خوبی کن..

متن برای تلگرام


PHOTOKADE.COM

ساده که میشوی
همه چیز خوب می شود

خودت
غمت
مشکلت
غصه ات
آدم های اطرافت
حتی دشمنت….

یک آدم ساده که باشی
برایت فرقی نمی کند که تجمل چیست
که قیمت تویوتا لندکروز چند است
بنز آخرین مدل ، چند ایربگ دارد

مهم نیست نیاوران کجاست
شریعتی و پاسداران و فرشته و الهیه
کدام حوالی اند
رستوران چینی ها
گرانترین غذایش چیست؟!

ساده که باشی
همیشه در جیبت شکلات پیدا می شود
همیشه لبخند بر لب داری
بر روی جدول های کنار خیابان راه میروی
زیر باران ، دهانت را باز میکنی
و قطره قطره مینوشی باران را…

آدم برفی که درست میکنی
شال گردنت را به او میبخشی

ساده که باشی
بربري داغ با پنير واقعاً عشقبازيست!

آدمهای ساده را دوست دارم
بوی ناب آدم می دهند
ساده كه مي‌شوي
فرمول نمي‌خواهي
ايكس تو هميشه مساوي ايگرگ توست !
درگير راديكال، انتگرال نيستي
هرجايي به راحتي محاسبه مي‌شي
ساده كه مي‌شوي
حجم نداري، جايي نمي‌گيري
زود به‌ ياد مي آيي و دير از خاطر ميروي
ساده كه مي‌شوي
كوچك مي‌شوي
توي دل هر كسي جا مي‌شوي
و باز هميشه در جیبت شکلات پیدا می شود!

PHOTOKADE.COM

نوشته های زیبا و طنز جالب | متن های خاص باحال | سایت فتوکده

 

این مطلب کامل بود ؟ 35 9
مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران