سایت فتوکده

پوستر های جالب فرهنگ سازی در مترو

.

 

  پوستر های جالب فرهنگ سازی در مترو
 

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 

فرهنگ انسانی / مترو فرانسه

 

به گزارش سایت فتوکده : درمتروی فرانسه  پوستر های جالبی جهت فرهنگ سازی ویادآوری بعضی کارها که انجام آنها بیشعوری طرف را نشان میدهد وانسان این کارها را انجام نمیده نصب شده که شاید بد نباشه ما هم یاد بگیریم …

 

پوستر های جالب فرهنگ سازی در مترو,فرهنگ استفاده از مترو,بنر های جالب فرهنگ استفاده از مترو,عکس های جالب از فرهنگ سازی در مترو فرانسه,عکس کاریکاتوری فرهنکی
[ ورود سریع به قطار، قبل از خروج مسافران!!!!!!! ]

پوستر های جالب فرهنگ سازی در مترو,فرهنگ استفاده از مترو,بنر های جالب فرهنگ استفاده از مترو,عکس های جالب از فرهنگ سازی در مترو فرانسه,عکس کاریکاتوری فرهنکی
[ انداختن آب دهان یا آدامس در سطح ایستگاه!!!!!!!! ]

پوستر های جالب فرهنگ سازی در مترو,فرهنگ استفاده از مترو,بنر های جالب فرهنگ استفاده از مترو,عکس های جالب از فرهنگ سازی در مترو فرانسه,عکس کاریکاتوری فرهنکی
[ عشقبازی کردن در انظار عمومی ]

(جالبه که اونها حتی اسمشون هم مسلمون نیست و این کار رو زشت میدونن)

پوستر های جالب فرهنگ سازی در مترو,فرهنگ استفاده از مترو,بنر های جالب فرهنگ استفاده از مترو,عکس های جالب از فرهنگ سازی در مترو فرانسه,عکس کاریکاتوری فرهنکی
[ نشستن بر صندلی، وقتی افراد با اولویت، مثل سالمندان ایستاده اند!!!!! ]

پوستر های جالب فرهنگ سازی در مترو,فرهنگ استفاده از مترو,بنر های جالب فرهنگ استفاده از مترو,عکس های جالب از فرهنگ سازی در مترو فرانسه,عکس کاریکاتوری فرهنکی
[ بلند صحبت کردن با تلفن ] 

پوستر های جالب فرهنگ سازی در مترو,فرهنگ استفاده از مترو,بنر های جالب فرهنگ استفاده از مترو,عکس های جالب از فرهنگ سازی در مترو فرانسه,عکس کاریکاتوری فرهنکی

[ پرداخت نکردن و دذ رفتن از هزینه!!!!! (به اصطلاح خودمون دزدی) ] 

پوستر های جالب فرهنگ سازی در مترو,فرهنگ استفاده از مترو,بنر های جالب فرهنگ استفاده از مترو,عکس های جالب از فرهنگ سازی در مترو فرانسه,عکس کاریکاتوری فرهنکی

[ خوردن و کثیف کردن اطراف ]

پوستر های جالب فرهنگ سازی در مترو,فرهنگ استفاده از مترو,بنر های جالب فرهنگ استفاده از مترو,عکس های جالب از فرهنگ سازی در مترو فرانسه,عکس کاریکاتوری فرهنکی

[ ممانعت از بسته شدن در قطار و حرکت آن و گرفتن

وقت تمام افرادی که به موقع داخل قطار وارد شده اند ]

 


 

.

.

پوستر های جالب فرهنگ سازی در مترو,فرهنگ استفاده از مترو,بنر های جالب فرهنگ استفاده از مترو,عکس های جالب از فرهنگ سازی در مترو فرانسه,عکس کاریکاتوری فرهنکی,فرهنگ درست استفاده از مترو,آداب رسوم مناسب در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی,رفتار مناسب در مترو و اتوبوس<عکس جالب

این مطلب کامل بود ؟ 2 0
مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران