سایت فتوکده

کارت پستال عاشقانه دلتنگی

کارت پتسال تنگلدی | کارت پستال عاشقانه درد و دل |کارت پستال محبت تو | عکس عشقی

شعر عاشقانه با عکس | کارت پستال دلتنگی | کارت پستال درد دل | کارت پستال تنگدلی | کارت پستال عاشقانه دلتنگی | کارت پستال محبت | کارت پستال دل | شعر و متن با عکس | عکس نوشته های لاوی | عکس کده عشقی | عاشقانه و غمگینی خوشحال | شعر بغل عم | عکس عاشقانه کنار هم با نوشته | عکس دوست دارمی

در دل ، دردیست از تو  پنهان که مپرس

تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس

با این همه حال و در چنین تنگدلی

جا  کرده محبت تو چندان که مپرس

عکس نوشته تنگلدی و محبت عاشقانه | درد دل و نوشته های عشقولانه خوشگل قشنگ

این مطلب کامل بود ؟ 6 0

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران