سایت فتوکده

کشف جمجمه هابیل فرزند حضرت آدم

کشف جمجمه هابیل فرزند حضرت آدم,عکس جمجمه فرزندآدم,عکس اسکلت هابیل فرزند حضرت آدم,کشف کردن اسکلت هابیل فرزند آدم,قدیم ترین اسکلت جهان کشف شد,گور هابیل کشف شد .

کشف جمجمه هابیل فرزند حضرت آدم با عکس  . . . First Human

.

.

جمجمه اولین انسانی که به قتل رسید پیدا شد در سایت فتوکده : http://photokade.com

.

سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها

.

.

این جمجمه در منطقه “لوس هويسوس” اسپانیا کشف شده که قدمت این سرزمین به صدها هزار سال برمی گردد.

.

به نقل از روزنامه کویتی “الانباء”؛ باستان شناسان به جمجمه ای دست پیدا کردند که معتقدند مربوط به اولین انسانی است که روی زمین کشته شده است.

.

بر پایه این گزارش؛ این جمجمه در منطقه “لوس هويسوس” اسپانیا کشف شده که قدمت این سرزمین به 430هزار سال برمی گردد. این جمجمه آثار دو ضربه روی آن دیده می شود که از یک شی واحدی مانند سنگ یا چوب به وجود آمده است.

.

باستان شناسان با توجه به آثار این جمجمه و قدمت آن به این نتیجه رسیده اند که این جمجمه مربوط به اولین مقتول روی زمین یعنی هابیل فرزند حضرت آدم (ع) است.

.

کشف جمجمه هابیل فرزند حضرت آدم,عکس جمجمه فرزندآدم,عکس اسکلت هابیل فرزند حضرت آدم,کشف کردن اسکلت هابیل فرزند آدم,قدیم ترین اسکلت جهان کشف شد,گور هابیل کشف شداین عکس ها مربوط به جمجمه هابیل فرزند حضرت آدم میباشد  کشف جمجمه هابیل فرزند آدم با عکس,عگس جمجمه غرزند حضرت آدم,عکس اسکلت هابیل فرزند حضرت آدم,کشف کردن اسکلت هابیل فرزند آدم,قدیم ترین اسکلت جهان کشف شد,هابیل  کشف جمجمه هابیل فرزند آدم با عکس,عگس جمجمه غرزند حضرت آدم,عکس اسکلت هابیل فرزند حضرت آدم,کشف کردن اسکلت هابیل فرزند آدم,قدیم ترین اسکلت جهان کشف شد,هابیل

محل پیدا شدن این جمجمه

IMG14155104.PNG.

.

..

کشف جمجمه هابیل فرزند حضرت آدم,عکس جمجمه فرزندآدم,عکس اسکلت هابیل فرزند حضرت آدم,کشف کردن اسکلت هابیل فرزند آدم,قدیم ترین اسکلت جهان کشف شد,گور هابیل کشف شد

این مطلب کامل بود ؟ 2 2

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران