آموزش و پرورش
صفحه اصلی  /  آموزش و پرورش
آزمون استخدامی کار و گفتار درمانگر آموزش و پرورش ۱۴۰۲

سومین آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ مهر برگزار می‌ شود و قرار است 1000 نفر کاردرمانگر و گفتار درمانگر برای مدارس استثنایی استخدام شوند

آزمون استخدامی کاردرمانگر و گفتار درمانگر آموزش و پرورش ۱۴۰۲

تازه ها