استعلام دهک
صفحه اصلی  /  استعلام دهک
استعلام دهک خانوار ۱۴۰۲ و ملاک دهک بندی و اعتراض

بسیاری از افراد و خانوارها نسبت به نحوه استعلام دهک بندی خود بی اطلاع هستند و برخی دیگر نسبت به دهکی که در آن قرار گرفته اند اعتراض دارند

استعلام دهک خانوار ۱۴۰۲ و ملاک دهک بندی و اعتراض

تازه ها