اینستاگرام داوود عابدی
صفحه اصلی  /  اینستاگرام داوود عابدی
بیوگرافی المیرا شریفی مقدم و همسرش داوود عابدی

بیوگرافی المیرا شریفی مقدم و همسرش داوود عابدی با عکس فرزندان و ناگفته های ممنوع الکاری او را می خوانید بیوگرافی المیرا شریفی مقدم و همسرش المیرا شریفی مقدم متولد ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ در تبریز، خبرنگار است فارغ التحصیل لیسانس رشته میکروبیولوژی و د...

بیوگرافی المیرا شریفی مقدم و همسرش داوود عابدی

تازه ها